Energiefactuur betaald, maar toch een black-out in de productie? - column

Columns & Blogs 1/04/2015 9:02:11

Enkele maanden geleden was er heel wat te doen over het uitvallen van de elektriciteit indien er teveel verbruik zou zijn. Maar uw productie kan ook stilvallen.

Lees hieronder verder   
Verwant

”Digitalisering vereist rekenkracht, connectiviteit en data analyse” - column

Energieleverancier aansprakelijk voor panne aan de machine? - column

Economische conjunctuur: ”Bijtanken of stilvallen” - opinie

essenscia opgetogen over investering Borealis

“De schoonheid, de kracht en de wijsheid van wetenschap” - column

De energietransitie vergt net iets meer - opinie

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Club Logistiek & Supply Chain Managers

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 19/09/2018 tot 30/04/2019

Facility manager: 10 aparte modules

Zwijnaarde (Gent)

van 1/10/2018 tot 27/06/2019

Kwaliteitscoördinator

SBM Kortrijk

van 9/10/2018 tot 28/05/2019

Expert in onderhoudsmanagement

Zwijnaarde (Gent)

van 11/10/2018 tot 25/04/2019

Club Productiemanagers

Mercure Hotel Roeselare

van 17/10/2018 tot 4/09/2019

Club Continu Verbeteren

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 22/10/2018 tot 11/09/2019

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Meest gelezen nieuws

Haven Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port

Logistieke oplossingen gezocht voor hoge kosten leeggoed

LRM investeert 250.000 euro in fietsleasing-bedrijf

Vorig jaar 25% meer warmtepompen geïnstalleerd

40% meer ruimte voor groene energie dankzij slimme netten

Ecochem investeert 10 miljoen in uitbreiding Willebroekse fabriek (+video)

Keuze van de redactie

(15/1) België blijft Europees leider op gebied van celtherapie

(14/1) Warmtenet krijgt slimme warmtecontrollers

(10/1) Magnetische steigerankers ontwikkeld voor slim en veilig onderhoud

(9/1) Nederlands-Vlaams initiatief voor hergebruik van aluminiumslib

(20/12) Saroléa en ML6 ontwikkelen intelligente elektrische aandrijflijn

(20/12) IJsbuffer beheert gebouw Hogeschool PXL energiezuiniger

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - Dit staat zo opgenomen in de voorwaarden van uw energieleverancier, door middel van een 'uitdrukkelijk ontbindend beding'!

Bijvoorbeeld indien u niet tijdig uw facturen betaalt! De vraag stelt zich of een energieleverancier dit kan doen? Is een dergelijke clausule wel geldig?

Het is inderdaad mogelijk om in een contract een zogenaamd 'uitdrukkelijk ontbindend beding' op te nemen. Deze bepaalt dat bij niet-nakoming van de overeenkomst, er van rechtswege (d.w.z. zonder tussenkomst van de rechter), een ontbinding van de overeenkomst zal zijn.

Het niet-nakomen van de overeenkomst kan bijvoorbeeld zijn het niet betalen van de factuur. Normaal gezien zijn dergelijke bedingen wel geldig omdat men vrij is de inhoud van een contract te bepalen.

Maar…de vraag is of de rechter in de praktijk deze clausule zal accepteren?

Een praktijkvoorbeeld
De firma Peeters lijdt ettelijke duizenden euro’s schade doordat haar elektriciteitsleverancier de levering van de elektriciteit had stilgelegd. Dit omdat er een aantal openstaande facturen waren die niet betaald werden door de firma Peeters.

De elektriciteitsleverancier heeft in zijn voorwaarden een 'uitdrukkelijk ontbindend beding' opgenomen, waardoor hij de mogelijkheid heeft om bij wanbetaling door een klant, de levering van de elektriciteit stop te zetten, zonder enige gerechtelijke tussenkomst!

De elektriciteitsleverancier legt de levering van elektriciteit naar de firma Peeters stil waarop deze laatste naar de rechter stapt en een schadevergoeding eist wegens het stilvallen van de productie in haar bedrijf.

De rechter oordeelt echter dat de stopzetting van de levering van elektriciteit juist werd uitgevoerd. Bovendien vond de rechter, had de firma Peeters de schade kunnen vermijden door beroep te doen op een andere energieleverancier!

De firma Peeters kan zich met deze uitspraak niet verzoenen en gaat in beroep!

Andere uitspraak in beroep?
De rechter stelt vast dat de firma Peeters ongeveer sinds een vijftal jaar een contract had met de elektriciteitsleverancier in kwestie en dat zij aanzien werd als een 'professionele' klant.

Maar er ontstaan inderdaad betalingsproblemen en over een looptijd van drie jaar kreeg de firma Peeters al een twintigtal schriftelijke aanmaningen voor het betalen van achterstallige facturen.

In één van de laatste aanmaningen wees de leverancier erop dat er in de algemene voorwaarden een 'uitdrukkelijk ontbindend beding' was opgenomen dat hem de mogelijkheid gaf om het contract met de firma Peeters te verbreken en er dus geen elektriciteit meer zou geleverd worden.

Vlak daarna betaalde de firma Peeters haar achterstallen. Enkele maanden later moest de firma Peeters nog een nieuwe achterstal betalen van ongeveer 350 euro, wat ze ook deed.

Maar toch werd de procedure tot het afsluiten van de elektriciteit naar de firma Peeters opgestart en effectief doorgevoerd. Dit ondanks het feit dat de firma Peeters al haar facturen had betaald!

Verder stelt de rechter vast dat in de algemene voorwaarden van de leverancier effectief een clausule staat die bepaalt dat «indien een huishoudelijke afnemer niet binnen de vooropgestelde termijn volledig betaalt, kan de elektriciteitsleverancier de levering stopzetten».

Er wordt nog aan toegevoegd dat «de leverancier niet aansprakelijk is voor gevolg- en/of bedrijfsschade die uit deze stopzetting voortvloeit». Maar de rechter neemt deze clausule niet aan!

Hij meent dat uit deze bepaling niet mag begrepen worden dat de leverancier zomaar zonder tussenkomst van de rechtbank mag beslissen om de levering van elektriciteit stil te leggen en de overeenkomst eenzijdig mag verbreken.

Deze bepaling is slechts een rechtsgrond om, in geval van wanbetaling, de beëindiging van de overeenkomst voor de rechter te kunnen vragen.

De rechter beslist dat de leverancier, door zo te handelen, het contract eenzijdig heeft verbroken en niet geschorst heeft!

Daarom acht de rechter de elektriciteitsleverancier aansprakelijk voor de schade die de firma Peeters heeft geleden!

Ook de bepaling in de algemene voorwaarden van de leverancier die stelt dat hij niet aansprakelijk kan zijn voor bedrijfsschade, veegt de rechter zonder meer van tafel! In laatste instantie legt de rechter een schadevergoeding op aan de leverancier. <<

Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht. <<

 Lees méér over:  onderhoud   juridisch  
Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

VIL wil logistieke hub in zorgsector uitbouwen

VIL lanceert het project ‘Zorghubs’ om de mogelijkheden te onderzoeken van een zorghub, waar logistieke activiteiten op een centrale locatie geconsolideerd en geoptimaliseerd worden.

Nieuw chemisch productieproces vermindert uitstoot kooldioxide

Scheikundige van de Nederlandse Universiteit Utrecht zet kobalt in als katalysator voor productie van chemicaliën uit aardgas, hetgeen tot bijna nul kooldioxide-uitstoot leidt.

5 goede redenen om Indumation 2019 te bezoeken - uitnodiging

Op 6, 7 en 8 februari komt Indumation.be 2019 er opnieuw aan in Kortrijk Xpo. Dit is dit de snelst groeiende vakbeurs voor de automatisering, digitalisering en optimalisering van de Benelux.

‘Lichtpistool’ meet stijfheid van bloedvaten

Imec,de Universiteit Gent, Medtronic en hun partners hebben een klinische haalbaarheidsstudie afgerond voor een prototype van een medisch toestel dat de stijfheid van bloedvaten kan meten.

Inschrijving tweede editie van acceleratieprogramma BEyond geopend

Initiatiefnemer Pulse Foundation zorgt ervoor dat in acceleratieprogramma BEyond ambitieuze tech scale-ups uit België ondersteuning krijgen van Belgische en internationale topondernemers.

De toekomst aan de supercondensator? - artikel

Het concept achter de supercondensator, ook wel ultracondensator, elektrische dubbellaagse condensator (Electric Double Layer Capacitor (EDLC) of ultracap genoemd, is niet nieuw.

Rockwell's Studio 5000 versnelt inbedrijfstelling van machines - techniek

De nieuwe versie van Studio 5000, de geïntegreerde ontwikkelomgeving van Rockwell Automation, maakt het mogelijk om ‘smart machines’ sneller naar de markt te brengen.

Water-link sluit groene lening af voor duurzame investeringen

Het Antwerpse waterbedrijf water-link heeft een groene lening van 46 miljoen euro afgesloten bij BNP Paribas Fortis voor onder andere de financiering van de uitrol van digitale watermeters.

Partners