Aankoop nieuwe machines: opletten met contractvoorstellen! - column

Columns & Blogs 3/12/2015 11:42:49

Onderhandelt u met een leverancier over de aankoop van een nieuwe machine, dan maakt in de meeste gevallen deze leverancier een voorstel op.

Lees hieronder verder   
Verwant

Masterproeffilmpje bezorgt ingenieur job bij Amazon

DEME neemt nieuwste generatie sleephopperzuiger in gebruik

Europees onderzoeksproject gaat strijd aan met ziektes in vezelvlas

Renovatie maakt Wilrijks bedrijventerrein duurzaam

“Cobot bezorgt onze werknemers meer controle over hun werk” - artikel

Kennis van Japans vereist bij brand op schip...

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Waterstof Dagen

RNSYC - Oostende

van 26/08/2019 tot 30/08/2019

Robots-Cobots: vriend op het werk, vriend in huis

UAntwerpen Campus Groenenborger

donderdag 5 september 2019

Bouwstenen geïntegreerd aanwezigheidsbeleid

BluePoint Antwerpen (Agoria Academy)

maandag 9 september 2019

Rittal vakseminarie industriële systeemkasten

Laakdal

donderdag 12 september 2019

EMO Hannover

Messegelände - Hannover (D)

van 16/09/2019 tot 21/09/2019

Eerstelijns onderhoud op industriële tandwielkasten

MGH Servicecenter Machelen

dinsdag 17 september 2019

Keuze van de redactie

(12/8) Indaver scoort Schots afvalenergiecontract van 400 miljoen euro

(6/8) Masterproeffilmpje bezorgt ingenieur job bij Amazon

(15/7) Onderzoekers verhogen energiecapaciteit uit zonnepanelen

(3/7) Onthulling eerste hyperloopsysteem in Europa (+video)

(1/7) Onderzoek: wagenziekte voorkomen in zelfrijdende auto’s

(1/7) Antwerpen schakelt Arcadis in om klimaatambities waar te maken

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - In dit voorstel zijn er echter bepalingen waarmee u zich niet akkoord kunt verklaren. Hoe moet u dat aanpakken en waar moet u zeker op letten?

Een 'contract' is het samentreffen van de wil van twee of meerdere personen met het oog op het doen ontstaan, het wijzigen of het doen verdwijnen van verbintenissen. Het uitgangspunt is dat er een volledige 'contractuele vrijheid' bestaat.

Men mag dus om het even wat overeenkomen, met wie men wil, waarover men wil en wanneer men wil. Voor zover er geen afbreuk wordt gedaan aan bepaalde wetten of reglementeringen. De partijen kunnen dus zelf in hun overeenkomst alles naar eigen goeddunken regelen.

De geldigheid van een contract
In de praktijk stellen we vast dat een contract niet altijd geldig wordt opgesteld. Nochtans bepalen de artikels 1109 en volgende van ons Burgerlijk Wetboek dat er aan vier voorwaarden moet worden voldaan. In de eerste plaats moet er een toestemming zijn tussen de partijen.

Beide contracterende partijen moeten hun toestemming geven over al de bepalingen inzake het contract. Is één partij niet akkoord en geeft zij haar toestemming niet, dan kan er geen geldig contract worden afgesloten.

Verder moeten de partijen die een contract afsluiten handelingsbekwaam zijn. Dit betekent dat normaal gezien alle personen handelingsbekwaam zijn, tenzij het bijvoorbeeld gaat om minderjarigen (zij worden onbekwaam geacht volgens onze wetgeving).

Het contract heeft ook iets tot voorwerp. Dit houdt in dat partijen zich ertoe verbinden iets te geven, te doen of niet te doen. Dit voorwerp moet iets zijn dat mogelijk is, effectief kan bestaan en dat bepaalbaar is.

Hier in ons geval een nieuwe productiemachine. Iedere partij moet namelijk weten waartoe ze zich verbindt. Bovendien moet het voorwerp geoorloofd zijn; dit betekent dat het niet strijdig mag zijn met de openbare orde of de goede zeden!

De koopovereenkomst
Wenst u een nieuwe productiemachine aan te kopen, dan zal u met de verkoper/leverancier een 'koopovereenkomst' tot stand brengen. Dit is een overeenkomst waarbij de verkoper/leverancier zich ertoe verbindt om de eigendom van een zaak (de productiemachine) over te dragen aan u, de koper.

De koper verbindt er zich van zijn kant toe om hiervoor een bepaalde prijs te betalen. Opdat er sprake kan zijn van een koopovereenkomst moeten ook hier de vier hierboven aangehaalde voorwaarden aanwezig zijn.

Bovendien moet er een overdracht zijn van het eigendomsrecht van de verkochte zaak (de productiemachine) en er moet door de koper een prijs betaald worden.

Dit zijn twee wezenlijke elementen welke absoluut aanwezig moeten zijn opdat er sprake kan zijn van een 'koopcontract'. Ontbreekt één van deze bestanddelen dan kan er geen koop tot stand komen.

Niet akkoord met het contractvoorstel?
Daar de aankoop van een nieuwe machine een hele investering is, wenst u als koper uiteraard te contracteren onder de beste voorwaarden. U wenst dan ook dat de verkoper/leverancier u een degelijke betalingstermijn toestaat.

In het voorstel dat hij u voorlegt, is dit echter niet opgenomen! U gaat daarom niet akkoord met zijn voorstel, maar u vraagt zich nu af of u een andere leverancier kan aanspreken en u dit akkoord gewoon naast u kan neerleggen?

Het is hier inderdaad even opletten geblazen, want zoals hierboven reeds werd aangehaald, komt een koop tot stand nadat er een geldige toestemming door beide partijen werd gegeven.

Indien u met de verkoper akkoord bent over de machine en de prijs die u ervoor moet betalen, dan spreekt men in principe van een geldige koop, zelfs indien dit nog niet op papier staat! De wilsovereenstemming is op dat ogenblik aanwezig!

Hoe kan u zich indekken?
Om problemen met uw verkoper/leverancier te vermijden (die in een dergelijk geval vaak meent dat de verkoop in orde is!), doet u er goed aan om uw leverancier te wijzen op het voorstel inzake de betalingstermijn.

Deel hem schriftelijk mee, dat u toch niet akkoord gaat omwille van de betalingstermijn waarmee u zich niet akkoord kan verklaren.

Doe desnoods zelf een tegenvoorstel en vermeld ook duidelijk in het schrijven dat u een nieuw voorstel doet en u niet akkoord gaat met zijn voorstel!

Desnoods kan u hem meedelen dat u helemaal geen interesse meer hebt in zijn voorstel! <<

Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht. <<

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

PortXchange moet digitale scheepvaart-app wereldwijd beschikbaar maken

PortXchange is erop gericht de efficiëntie van havenaanlopen te vergroten en de CO2-uitstoot van en tussen havens te verminderen, onder meer door de digitale scheepvaart-app Pronto.

Indaver scoort Schots afvalenergiecontract van 400 miljoen euro

Indaver en Acciona gaan samen een afvalenergiecentrale exploiteren in het Noordoosten van Schotland. Het NESS-energieproject zal jaarlijks 150.000 ton huishoudelijk afval verwerken.

Zuinigste wagens bekroond in Shell Eco-marathon (+fotoreportage)

Dit jaar namen 141 studententeams deel aan de Europese editie van de Shell Eco-marathon, een wedstrijd om zo energiezuinig mogelijke wagens te bouwen.

elobau levert oplossingen voor agrarische sector - praktijkcase

Steketee, producent van schoffel- en grond­bewerkings­machines, was op zoek naar betrouwbare hoeksensoren die geschikt zijn voor de landbouw en mobiele automatisering, en niet te duur zijn.

Forse daling CO2-uitstoot van bedrijfswagens

Bedrijfswagens stoten momenteel 17% minder CO2 uit dan zeven jaar geleden, aldus hr-dienstverlener Acerta op basis van haar data voor meer dan 40.000 werkgevers.

Nieuw groot onderzoeksprogramma via ALMA-telescoop

Rychard Bouwens van de Leidse Sterrewacht is de eerste Nederlandse wetenschapper die een ‘Large Program’ mag uitvoeren met de geavanceerde ALMA-telescoop, die in Chili opgesteld staat.

Genomineerden voor Matexpo awards bekend gemaakt

Met deze awards wil de beursorganisator de grootste technische innovatie, de meest milieuvriendelijke machine of innovatie of de meest vernieuwende veiligheidsstoepassing onderscheiden.

Pocketboer publiceert ’tips en tricks’ voor pocketvergisten

De voorbije jaren ontstonden bij landbouwers allerlei problemen bij gebruik van hun kleinschalige biogasinstallatie. De operationele groep 'Pocketboer' heeft nu oplossingen ontwikkeld.

Kontron lanceert COM Express Compact Type 6 met nieuwste Intel processoren

Kontron heeft nieuwe COM Express Compact Type 6 modules, die de 8ste generatie Intel-processoren bevatten, toegevoegd aan zijn gamma. De processoren verbruiken slechts 15 Watt. De nieuwe modules laten tot 24 GB DDR4-geheugen toe en zijn optioneel voor het eerst beschikbaar in Compact-formaat met snelle NVMe SSD. >>

Partners