Aankoop nieuwe machines: opletten met contractvoorstellen! - column

Columns & Blogs 3/12/2015 11:42:49

Onderhandelt u met een leverancier over de aankoop van een nieuwe machine, dan maakt in de meeste gevallen deze leverancier een voorstel op.

Lees hieronder verder   
Verwant

Kennis van Japans vereist bij brand op schip...

Polestar evalueert sterkte koolstofvezel

Siemens demonstreert eerste autonome tram in Potsdam

Virtual reality applicatie meet gevaarherkenning bij fietsers

Duaal leren in chemiesector wint steeds meer aan populariteit

Limburgs lab stoomt maakbedrijven klaar voor de toekomst

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Club Logistiek & Supply Chain Managers

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 19/09/2018 tot 30/04/2019

Facility manager: 10 aparte modules

Zwijnaarde (Gent)

van 1/10/2018 tot 27/06/2019

Kwaliteitscoördinator

SBM Kortrijk

van 9/10/2018 tot 28/05/2019

Expert in onderhoudsmanagement

Zwijnaarde (Gent)

van 11/10/2018 tot 25/04/2019

Club Productiemanagers

Mercure Hotel Roeselare

van 17/10/2018 tot 4/09/2019

Club Continu Verbeteren

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 22/10/2018 tot 11/09/2019

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Meest gelezen nieuws

Haven Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port

Logistieke oplossingen gezocht voor hoge kosten leeggoed

LRM investeert 250.000 euro in fietsleasing-bedrijf

Vorig jaar 25% meer warmtepompen geïnstalleerd

40% meer ruimte voor groene energie dankzij slimme netten

Ecochem investeert 10 miljoen in uitbreiding Willebroekse fabriek (+video)

Keuze van de redactie

(15/1) België blijft Europees leider op gebied van celtherapie

(14/1) Warmtenet krijgt slimme warmtecontrollers

(10/1) Magnetische steigerankers ontwikkeld voor slim en veilig onderhoud

(9/1) Nederlands-Vlaams initiatief voor hergebruik van aluminiumslib

(20/12) Saroléa en ML6 ontwikkelen intelligente elektrische aandrijflijn

(20/12) IJsbuffer beheert gebouw Hogeschool PXL energiezuiniger

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - In dit voorstel zijn er echter bepalingen waarmee u zich niet akkoord kunt verklaren. Hoe moet u dat aanpakken en waar moet u zeker op letten?

Een 'contract' is het samentreffen van de wil van twee of meerdere personen met het oog op het doen ontstaan, het wijzigen of het doen verdwijnen van verbintenissen. Het uitgangspunt is dat er een volledige 'contractuele vrijheid' bestaat.

Men mag dus om het even wat overeenkomen, met wie men wil, waarover men wil en wanneer men wil. Voor zover er geen afbreuk wordt gedaan aan bepaalde wetten of reglementeringen. De partijen kunnen dus zelf in hun overeenkomst alles naar eigen goeddunken regelen.

De geldigheid van een contract
In de praktijk stellen we vast dat een contract niet altijd geldig wordt opgesteld. Nochtans bepalen de artikels 1109 en volgende van ons Burgerlijk Wetboek dat er aan vier voorwaarden moet worden voldaan. In de eerste plaats moet er een toestemming zijn tussen de partijen.

Beide contracterende partijen moeten hun toestemming geven over al de bepalingen inzake het contract. Is één partij niet akkoord en geeft zij haar toestemming niet, dan kan er geen geldig contract worden afgesloten.

Verder moeten de partijen die een contract afsluiten handelingsbekwaam zijn. Dit betekent dat normaal gezien alle personen handelingsbekwaam zijn, tenzij het bijvoorbeeld gaat om minderjarigen (zij worden onbekwaam geacht volgens onze wetgeving).

Het contract heeft ook iets tot voorwerp. Dit houdt in dat partijen zich ertoe verbinden iets te geven, te doen of niet te doen. Dit voorwerp moet iets zijn dat mogelijk is, effectief kan bestaan en dat bepaalbaar is.

Hier in ons geval een nieuwe productiemachine. Iedere partij moet namelijk weten waartoe ze zich verbindt. Bovendien moet het voorwerp geoorloofd zijn; dit betekent dat het niet strijdig mag zijn met de openbare orde of de goede zeden!

De koopovereenkomst
Wenst u een nieuwe productiemachine aan te kopen, dan zal u met de verkoper/leverancier een 'koopovereenkomst' tot stand brengen. Dit is een overeenkomst waarbij de verkoper/leverancier zich ertoe verbindt om de eigendom van een zaak (de productiemachine) over te dragen aan u, de koper.

De koper verbindt er zich van zijn kant toe om hiervoor een bepaalde prijs te betalen. Opdat er sprake kan zijn van een koopovereenkomst moeten ook hier de vier hierboven aangehaalde voorwaarden aanwezig zijn.

Bovendien moet er een overdracht zijn van het eigendomsrecht van de verkochte zaak (de productiemachine) en er moet door de koper een prijs betaald worden.

Dit zijn twee wezenlijke elementen welke absoluut aanwezig moeten zijn opdat er sprake kan zijn van een 'koopcontract'. Ontbreekt één van deze bestanddelen dan kan er geen koop tot stand komen.

Niet akkoord met het contractvoorstel?
Daar de aankoop van een nieuwe machine een hele investering is, wenst u als koper uiteraard te contracteren onder de beste voorwaarden. U wenst dan ook dat de verkoper/leverancier u een degelijke betalingstermijn toestaat.

In het voorstel dat hij u voorlegt, is dit echter niet opgenomen! U gaat daarom niet akkoord met zijn voorstel, maar u vraagt zich nu af of u een andere leverancier kan aanspreken en u dit akkoord gewoon naast u kan neerleggen?

Het is hier inderdaad even opletten geblazen, want zoals hierboven reeds werd aangehaald, komt een koop tot stand nadat er een geldige toestemming door beide partijen werd gegeven.

Indien u met de verkoper akkoord bent over de machine en de prijs die u ervoor moet betalen, dan spreekt men in principe van een geldige koop, zelfs indien dit nog niet op papier staat! De wilsovereenstemming is op dat ogenblik aanwezig!

Hoe kan u zich indekken?
Om problemen met uw verkoper/leverancier te vermijden (die in een dergelijk geval vaak meent dat de verkoop in orde is!), doet u er goed aan om uw leverancier te wijzen op het voorstel inzake de betalingstermijn.

Deel hem schriftelijk mee, dat u toch niet akkoord gaat omwille van de betalingstermijn waarmee u zich niet akkoord kan verklaren.

Doe desnoods zelf een tegenvoorstel en vermeld ook duidelijk in het schrijven dat u een nieuw voorstel doet en u niet akkoord gaat met zijn voorstel!

Desnoods kan u hem meedelen dat u helemaal geen interesse meer hebt in zijn voorstel! <<

Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht. <<

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

VIL wil logistieke hub in zorgsector uitbouwen

VIL lanceert het project ‘Zorghubs’ om de mogelijkheden te onderzoeken van een zorghub, waar logistieke activiteiten op een centrale locatie geconsolideerd en geoptimaliseerd worden.

Nieuw chemisch productieproces vermindert uitstoot kooldioxide

Scheikundige van de Nederlandse Universiteit Utrecht zet kobalt in als katalysator voor productie van chemicaliën uit aardgas, hetgeen tot bijna nul kooldioxide-uitstoot leidt.

5 goede redenen om Indumation 2019 te bezoeken - uitnodiging

Op 6, 7 en 8 februari komt Indumation.be 2019 er opnieuw aan in Kortrijk Xpo. Dit is dit de snelst groeiende vakbeurs voor de automatisering, digitalisering en optimalisering van de Benelux.

‘Lichtpistool’ meet stijfheid van bloedvaten

Imec,de Universiteit Gent, Medtronic en hun partners hebben een klinische haalbaarheidsstudie afgerond voor een prototype van een medisch toestel dat de stijfheid van bloedvaten kan meten.

Inschrijving tweede editie van acceleratieprogramma BEyond geopend

Initiatiefnemer Pulse Foundation zorgt ervoor dat in acceleratieprogramma BEyond ambitieuze tech scale-ups uit België ondersteuning krijgen van Belgische en internationale topondernemers.

De toekomst aan de supercondensator? - artikel

Het concept achter de supercondensator, ook wel ultracondensator, elektrische dubbellaagse condensator (Electric Double Layer Capacitor (EDLC) of ultracap genoemd, is niet nieuw.

Rockwell's Studio 5000 versnelt inbedrijfstelling van machines - techniek

De nieuwe versie van Studio 5000, de geïntegreerde ontwikkelomgeving van Rockwell Automation, maakt het mogelijk om ‘smart machines’ sneller naar de markt te brengen.

Water-link sluit groene lening af voor duurzame investeringen

Het Antwerpse waterbedrijf water-link heeft een groene lening van 46 miljoen euro afgesloten bij BNP Paribas Fortis voor onder andere de financiering van de uitrol van digitale watermeters.

Partners