Aankoop nieuwe machines: opletten met contractvoorstellen! - column

Columns & Blogs 3/12/2015 11:42:49

Onderhandelt u met een leverancier over de aankoop van een nieuwe machine, dan maakt in de meeste gevallen deze leverancier een voorstel op.

Lees hieronder verder   
Verwant

“Cobot bezorgt onze werknemers meer controle over hun werk” - artikel

Kennis van Japans vereist bij brand op schip...

Polestar evalueert sterkte koolstofvezel

Siemens demonstreert eerste autonome tram in Potsdam

Virtual reality applicatie meet gevaarherkenning bij fietsers

Duaal leren in chemiesector wint steeds meer aan populariteit

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Club Logistiek & Supply Chain Managers

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 19/09/2018 tot 30/04/2019

Facility manager: 10 aparte modules

Zwijnaarde (Gent)

van 1/10/2018 tot 27/06/2019

Kwaliteitscoördinator

SBM Kortrijk

van 9/10/2018 tot 28/05/2019

Expert in onderhoudsmanagement

Zwijnaarde (Gent)

van 11/10/2018 tot 25/04/2019

Club Productiemanagers

Mercure Hotel Roeselare

van 17/10/2018 tot 4/09/2019

Club Continu Verbeteren

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 22/10/2018 tot 11/09/2019

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Keuze van de redactie

(18/3) Siemens en Odisee leiden techniekers Volvo Cars op

(18/3) Stoomnet ECLUSE in Antwerpse haven officieel geopend

(14/3) 3D geprint poreus mes snijdt onder druk

(13/3) Fysici blijven hoopvol over nieuwe Japanse superversneller

(12/3) Primeur: langste composiet-bruggen komen in Brugge

(12/3) Uniek nanomateriaal heeft brede waaier aan duurzame toepassingen

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - In dit voorstel zijn er echter bepalingen waarmee u zich niet akkoord kunt verklaren. Hoe moet u dat aanpakken en waar moet u zeker op letten?

Een 'contract' is het samentreffen van de wil van twee of meerdere personen met het oog op het doen ontstaan, het wijzigen of het doen verdwijnen van verbintenissen. Het uitgangspunt is dat er een volledige 'contractuele vrijheid' bestaat.

Men mag dus om het even wat overeenkomen, met wie men wil, waarover men wil en wanneer men wil. Voor zover er geen afbreuk wordt gedaan aan bepaalde wetten of reglementeringen. De partijen kunnen dus zelf in hun overeenkomst alles naar eigen goeddunken regelen.

De geldigheid van een contract
In de praktijk stellen we vast dat een contract niet altijd geldig wordt opgesteld. Nochtans bepalen de artikels 1109 en volgende van ons Burgerlijk Wetboek dat er aan vier voorwaarden moet worden voldaan. In de eerste plaats moet er een toestemming zijn tussen de partijen.

Beide contracterende partijen moeten hun toestemming geven over al de bepalingen inzake het contract. Is één partij niet akkoord en geeft zij haar toestemming niet, dan kan er geen geldig contract worden afgesloten.

Verder moeten de partijen die een contract afsluiten handelingsbekwaam zijn. Dit betekent dat normaal gezien alle personen handelingsbekwaam zijn, tenzij het bijvoorbeeld gaat om minderjarigen (zij worden onbekwaam geacht volgens onze wetgeving).

Het contract heeft ook iets tot voorwerp. Dit houdt in dat partijen zich ertoe verbinden iets te geven, te doen of niet te doen. Dit voorwerp moet iets zijn dat mogelijk is, effectief kan bestaan en dat bepaalbaar is.

Hier in ons geval een nieuwe productiemachine. Iedere partij moet namelijk weten waartoe ze zich verbindt. Bovendien moet het voorwerp geoorloofd zijn; dit betekent dat het niet strijdig mag zijn met de openbare orde of de goede zeden!

De koopovereenkomst
Wenst u een nieuwe productiemachine aan te kopen, dan zal u met de verkoper/leverancier een 'koopovereenkomst' tot stand brengen. Dit is een overeenkomst waarbij de verkoper/leverancier zich ertoe verbindt om de eigendom van een zaak (de productiemachine) over te dragen aan u, de koper.

De koper verbindt er zich van zijn kant toe om hiervoor een bepaalde prijs te betalen. Opdat er sprake kan zijn van een koopovereenkomst moeten ook hier de vier hierboven aangehaalde voorwaarden aanwezig zijn.

Bovendien moet er een overdracht zijn van het eigendomsrecht van de verkochte zaak (de productiemachine) en er moet door de koper een prijs betaald worden.

Dit zijn twee wezenlijke elementen welke absoluut aanwezig moeten zijn opdat er sprake kan zijn van een 'koopcontract'. Ontbreekt één van deze bestanddelen dan kan er geen koop tot stand komen.

Niet akkoord met het contractvoorstel?
Daar de aankoop van een nieuwe machine een hele investering is, wenst u als koper uiteraard te contracteren onder de beste voorwaarden. U wenst dan ook dat de verkoper/leverancier u een degelijke betalingstermijn toestaat.

In het voorstel dat hij u voorlegt, is dit echter niet opgenomen! U gaat daarom niet akkoord met zijn voorstel, maar u vraagt zich nu af of u een andere leverancier kan aanspreken en u dit akkoord gewoon naast u kan neerleggen?

Het is hier inderdaad even opletten geblazen, want zoals hierboven reeds werd aangehaald, komt een koop tot stand nadat er een geldige toestemming door beide partijen werd gegeven.

Indien u met de verkoper akkoord bent over de machine en de prijs die u ervoor moet betalen, dan spreekt men in principe van een geldige koop, zelfs indien dit nog niet op papier staat! De wilsovereenstemming is op dat ogenblik aanwezig!

Hoe kan u zich indekken?
Om problemen met uw verkoper/leverancier te vermijden (die in een dergelijk geval vaak meent dat de verkoop in orde is!), doet u er goed aan om uw leverancier te wijzen op het voorstel inzake de betalingstermijn.

Deel hem schriftelijk mee, dat u toch niet akkoord gaat omwille van de betalingstermijn waarmee u zich niet akkoord kan verklaren.

Doe desnoods zelf een tegenvoorstel en vermeld ook duidelijk in het schrijven dat u een nieuw voorstel doet en u niet akkoord gaat met zijn voorstel!

Desnoods kan u hem meedelen dat u helemaal geen interesse meer hebt in zijn voorstel! <<

Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht. <<

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Communicatie tussen bedrijven en overheid moet efficiënter en digitaal

De communicatie tussen bedrijven en overheidsdiensten in de lucht- en zeehavens verloopt ongestructureerd en weinig efficiënt. Daarom start VIL het project ‘Digital Gateway 2 Government’.

Sarah Hachi-Duchêne wordt Country Manager België bij Colt

Colt ambieert koploper te worden in de Benelux en Frankrijk door klanten bij te staan in hun digitale transformatie met flexibele, on-demand en high-bandwidth netwerkoplossingen.

Volg lastechnische robotopleiding met internationaal diploma - uitnodiging

Een lacune in het hele robotiserings- en automatisatiegegeven is een degelijke opleiding tot ‘robotlasser’ of met andere woorden personeel dat een grondige kennis heeft.

Deloitte publiceert Tech Trends-rapport 2019 - column

Deloitte publiceerde zijn tiende jaarlijkse rapport over technologische trends, genaamd “Tech Trends 2019: Beyond the digital frontier.” AI en cloud computing sturen activiteiten aan.

3D geprint poreus mes snijdt onder druk

De Nederlandse expert op het gebied van 3D metaal printen, K3D uit Terborg liet op RapidPro in Veldhoven een 3D geprint mes met poreus lemmer zien die verbonden was met een persluchtslang.

TU Delft gaat experimenteren met autonoom varen

Het nieuwe Researchlab Autonomous Shipping biedt een natuurlijke buitenruimte voor experimenten met autonoom varen, die gekoppeld zijn aan ander water- en wegverkeer.

Elektronica/ICT-studenten lanceren “lithografie 2.0”

Vijf studenten Elektronica-ICT van Hogeschool PXL ontwikkelden de LithoCase. Dit is een lichtgevende fotokader met 3D-reliëf, waarmee de kleinste details in foto’s worden naar boven gehaald.

KU Leuven start nieuwe leerstoel Kustwaterbouw en grondmechanica

De Haven van Zeebrugge en vijf bedrijven, waaronder Jan De Nul Group, investeren samen in onderzoek en onderwijs binnen kustwaterbouw en grondmechanica aan KU Leuven Campus Brugge.

Passen digitalisering en brownfield-faciliteiten bij elkaar

De huidige automatiseringssystemen verminderen ongeplande downtime door bewaking van de systeemstatus en via conditiebewaking of voorspellend onderhoud. Maar wat met brownfield-installaties met legacy-apparatuur? Kunnen deze geïntegreerd worden en aan de eisen van de moderne productie voldoen? >>

Partners