Aansprakelijkheid onder vuur door uitvallen elektriciteit? - column

Columns & Blogs 15/06/2016 15:56:23

Kan een bedrijf aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door het uitvallen van de elektriciteit indien de bestelde goederen niet kunnen geproduceerd worden. Hoe zit dat precies?

Lees hieronder verder   
Verwant

Economische conjunctuur: ”Bijtanken of stilvallen” - opinie

essenscia opgetogen over investering Borealis

“De schoonheid, de kracht en de wijsheid van wetenschap” - column

De energietransitie vergt net iets meer - opinie

Dirk Torfs: “Niet alleen het product, ook de productie innoveren!” - column

NIS-richtlijn tegen cybercriminaliteit ! - column

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Club Logistiek & Supply Chain Managers

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 19/09/2018 tot 30/04/2019

Facility manager: 10 aparte modules

Zwijnaarde (Gent)

van 1/10/2018 tot 27/06/2019

Kwaliteitscoördinator

SBM Kortrijk

van 9/10/2018 tot 28/05/2019

Agoria Academy: Technical Writing 2018

Europahotel Gent

van 9/10/2018 tot 10/12/2018

Expert in onderhoudsmanagement

Zwijnaarde (Gent)

van 11/10/2018 tot 25/04/2019

Pijpfitter

SBM Kortrijk

van 11/10/2018 tot 17/01/2019

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Meest gelezen nieuws

Haven Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port

Logistieke oplossingen gezocht voor hoge kosten leeggoed

LRM investeert 250.000 euro in fietsleasing-bedrijf

Vorig jaar 25% meer warmtepompen geïnstalleerd

40% meer ruimte voor groene energie dankzij slimme netten

Ecochem investeert 10 miljoen in uitbreiding Willebroekse fabriek (+video)

Keuze van de redactie

(7/12) Nemo Link kabel tussen België en Groot-Brittannië ingehuldigd

(6/12) Klinidrones in Antwerpen (+fotoreportage)

(4/12) VUB-onderzoekers ontwikkelen natuurlijke pijnstillende gel

(3/12) SeaMade bereikt Financial Close voor 487 MW offshore windproject

(29/11) Willemen stelt waterdoorlatende asfaltverharding voor

(28/11) Unieke software zorgt voor real-time kwaliteitsinspectie in maakindustrie

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - In de praktijk zien we tegenwoordig zeer vaak dat men zich gaat beroepen op 'overmacht' indien men een bepaalde overeenkomst niet nakomt, of indien er zich op de één of andere manier schade voordoet.

Dit kan het geval zijn indien er zich eventueel een 'black-out' voordoet en uw bedrijf zonder elektriciteit valt. De vraag stelt zich of u aansprakelijk kan gesteld worden voor schade die hierdoor zou ontstaan ten opzichte van uw klanten; want u bent toch niet aansprakelijk voor het uitvallen van de elektriciteit! Is hier sprake van 'overmacht'?

In ons aansprakelijkheidssysteem is het normaal dat een schuldenaar niet kan ter verantwoording geroepen worden wanneer hem in geval van wanprestatie geen enkel verwijt treft.

Dit betekent dat indien de schuldenaar door een totaal onvoorziene omstandigheid zijn overeenkomst niet kan uitvoeren, hij voor deze niet-uitvoering niet aansprakelijk zal gesteld worden!

Bovendien is het ook zo dat wanneer de schuldenaar door overmacht of toeval verhinderd is geworden datgene te geven of te doen waartoe hij verbonden was, of datgene gedaan heeft wat hem verboden was, hij ook geen schadevergoeding zal moeten betalen.

'Overmacht' is eigenlijk een voorbeeld van een 'vreemde oorzaak'; dit is een gebeurtenis die buiten de wil van de schuldenaar om (door haar onvoorzienbaar karakter en de afwezigheid van elke fout in zijnen hoofde) de uitvoering van de overeenkomst volstrekt onmogelijk maakt.

Bijvoorbeeld: door een blikseminslag valt een boom op uw bedrijf waardoor de productie stil valt. Het spreekt voor zich dat deze blikseminslag een totaal onvoorzienbare gebeurtenis is waarvoor niemand aansprakelijk kan zijn.

Wat betekent dit nu in geval van black-out?
Al maanden werd er gesproken over een mogelijke black-out en gingen heel wat mensen een stroomgroep kopen om toch maar niet zonder elektriciteit te vallen. Feit is nu dat een eventuele black-out al veelvuldig werd aangekondigd en dat de overheid overging tot het opstellen van risicozones en van het aanduiden van steden en gemeenten die in geval van nood zonder stroom zouden gezet worden.

Dit houdt in dat een dergelijke stroomuitval, die al meermaals werd aangekondigd, niet kan aanzien worden als een geval van 'overmacht'. Deze gebeurtenis onder deze omstandigheden kan niet aanzien worden als een totaal onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis. Als bedrijf zal u zich dus in dergelijke omstandigheden niet kunnen verschuilen achter overmacht.

Schadevergoeding betalen?
Concreet betekent dit dat indien een klant schade lijdt doordat uw stroom is uitgevallen (en dit dus wel te voorzien was), dan kan hij van u schadevergoeding eisen op basis van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel zegt dat eenieder die door zijn eigen daden schade berokkent aan een ander, verplicht is om deze schade te vergoeden.

Maar…om op dit artikel beroep te kunnen doen, zal deze klant wet het één en ander moeten bewijzen. Zo moet hij in eerste instantie bewijzen dat u als bedrijf een 'fout' hebt gemaakt. Een tweede voorwaarde waaraan hier moet voldaan worden, is dat er schade moet zijn in hoofde van uw klant. Deze schade moet het gevolg zijn van een effectieve fout en als derde voorwaarde, moet er een oorzakelijk verband bestaan tussen deze schade en de fout. Met 'oorzakelijk verband' bedoelt men dat de schade niet zou ontstaan zijn zonder de fout.

Concreet houdt dit in dat uw klant eerst moet zien te bewijzen dat uw bedrijf een fout heeft gemaakt, dat hij hierdoor schade heeft geleden en dat er tussen de fout van uw bedrijf en de schade die uw klant lijdt, een oorzakelijk verband bestaat, d.w.z. dat de schade die hij ondervindt het uitsluitend gevolg is van de door uw bedrijf gemaakte fout.

Is dit alles bewezen dan strekt de toepassing van dit artikel 1382 tot een integrale vergoeding van de veroorzaakte schade. Uw bedrijf kan echter nog wel beroep doen op de zogenaamde 'rechtvaardigingsgronden'.

Dit zijn gronden ter verantwoording van de schade die er ontstaat. Deze rechtvaardigingsgronden zijn de fout van een derde, het feit dat het slachtoffer (de klant) zelf een fout maakte, of overmacht. Wat dit laatste punt betreft, verwijzen we naar wat we hierover in ons artikel hierboven aanhaalden. <<

Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht. <<

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

VLAIO krijgt nieuwe administrateur-generaal

De Vlaamse Regering heeft Mark Andries, de huidige kabinetschef van minister-president Geert Bourgeois, aangesteld als nieuwe administrateur-generaal van VLAIO. Hij start in januari 2019.

Klinidrones in Antwerpen (+fotoreportage)

De Antwerpse ziekenhuizen kiezen voor de vlucht vooruit en sturen binnenkort allerlei staalnames, en biopsies met een drone naar het lab. En binnen de regelgeving ... die er anders moet uitzien.

Nieuw acceleratieprogramma mikt op digital en engineering start-ups

Microsoft Innovation Center Brussels en ICAB Incubator lanceren samen Amplitude+, een acceleratieprogramma voor digitale en engineering start-ups uit het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest.

Flanders Make en Sirris openen industrie 4.0 labo’s (+fotoreportage)

Vandaag werden de gloednieuwe kantoren en onderzoeksinfrastructuur van Flanders Make en Sirris in Leuven officieel geopend in aanwezigheid van Vlaams minister Philippe Muyters.

VeroTech benoemt Strategy & Business Development Director

Het Leuvense engineering- en consultancybedrijf VeroTech meldt dat het Jean-Christophe Van Dycke aangesteld heeft als Strategy & Business Development Director.

Rittal lanceert nieuwe VX25 Blue e+ integratieoplossing - techniek

Voormontage is het sleutelwoord. Waar koelaggregaten tot nu toe als aparte componenten werden gemonteerd (bvb. op schakelkasten) maakt een nieuwe plug & play oplossing deze stap overbodig.

UHasselt opent regionaal academisch innovatielab Relab

Wetenschappelijke expertise in revalidatiewetenschappen, zoals de nieuwste technologische meet- en behandelmethodes, wordt ingezet om patiënten met complexe revalidatie­problemen te helpen.

CECIMO zet nieuw comité Additive Manufacturing op

CECIMO besliste om naast de constructeurs van klassieke, verspanende machines voortaan ook de gehele waardenketen van de additieve maakindustrie te vertegenwoordigen.

ABB onthult nieuwste upgrade naar DCS Freelance

Freelance van ABB is een kosteneffectieve DCS-oplossing (Distributed Control System) voor procesindustrieën. Het combineert de voordelen van een DCS met PLC's en wordt onder ander gekenmerkt door gebruiksgemak, schaalbaarheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid. Freelance 2019 is de nieuwste versie van de DCS. >>

Partners