Solange Tastenoye: 'Wanbetalers aansporen tot betaling (1)'

Columns & Blogs 2/05/2012 10:45:10

Wanbetalers! Vooral in tijden van financiële crisis is het voor de bedrijfsleider vaak moeilijk om zijn facturen geïnd te krijgen. Daarom is het zeker nuttig om op treden van zodra de betalingstermijn verstreken is.

Lees hieronder verder   
Verwant

S. Tastenoye: 'wie betaalt schade door omgevallen hoogspanningsmast?' - column

Solange Tastenoye: «Bescherming van werknemersuitvindingen»

Solange Tastenoye: «Bedrijfsongevallen: Verzekeraar betaalt niet!»

Christian Toon: «Sociale media: angst is een slechte raadgever»

Solange Tastenoye: «De ‘wettelijke’ en de ‘commerciële’ garantieplichten'»

Solange Tastenoye: 'Verkeerd machineonderdeel geleverd!'

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Electrical Safety in industrial installations

Pilz Zonhoven

dinsdag 4 juni 2019

Ceci n'est pas un congres

Brussels Expo

dinsdag 4 juni 2019

Overzicht van HL7/IHE/DICOM

BluePoint Brussels (Agoria Academy)

dinsdag 4 juni 2019

Energie Platform Vlaanderen

Antwerp Expo

dinsdag 4 juni 2019

Safety Validation Training

Pilz Zonhoven

woensdag 5 juni 2019

Eerstelijns onderhoud op industriële tandwielkasten

Locatie in Rotterdam (NL)

donderdag 6 juni 2019

Keuze van de redactie

(23/5) Endress+Hauser kende sterke groei in 2018 - advertorial

(22/5) BAM start bouw langste 3D-geprinte brug ter wereld (+video)

(20/5) Jobbarometer van de chemie en life sciences staat op groei

(20/5) Elia installeerde met succes eerste stopcontact op zee (+video)

(15/5) Volvo Car Gent gaat batterijen elektrische wagens produceren

(15/5) Farma- en biotechsector plant eigen opleidingscentrum

>> Meer blikvangers

Een aangetekende ‘ingebrekestelling’ versturen
Van zodra een goed verkocht wordt of een dienst werd aangeboden, volgt een factuur. Op deze factuur staat meestal ook de betalingstermijn vermeld. Eén van de belangrijkste verplichtingen van de klant is deze factuur tijdig te betalen!

Vanaf het ogenblik dat u opmerkt dat uw factuur niet wordt betaald en er een aantal dagen verstreken zijn sinds de vervaldag, doet u er goed aan om een ‘aangetekende ingebrekestelling’ te versturen. U moet uw klant duidelijk maken dat hij in zijn verplichtingen tekort schiet.

Doet u dit telefonisch, dan heeft dit geen enkele juridische waarde; u kunt moeilijk bewijzen dat dit telefoongesprek een aanmaning was om te betalen! De wanbetaler moet op een officiële manier kennis nemen van uw klachten. Dit gebeurt dus best met een aangetekende brief waarin u uiteenzet dat hij de betaling van uw factuur nog steeds niet in orde heeft gebracht en waarin u verwijst naar de betalingstermijn (die hij ondertussen overschreden heeft). Bewaar steeds een kopij van deze brief, samen met het verzendingsbewijs dat u in het postkantoor zal krijgen ten tijde van de verzending.

Uit beslissingen van rechters kan men het belang van een aangetekende ingebrekestelling afleiden. De rechter gaat na of u als eisende partij de tegenpartij (uw klant) wel op de hoogte hebt gebracht van de wanprestatie: het is vanaf de datum van verzending van de ingebrekestelling dat er intresten zullen aangerekend worden.

Uw aanmaning ook per gewone brief versturen?
Het is inderdaad een goede oplossing om uw aangetekende ingebrekestelling ook per gewone brief te versturen. In uw aangetekende zending kan u hiervan best melding maken. Indien uw wanbetaler later beweert niets te hebben ontvangen, dan zal het zeker niet geloofwaardig overkomen dat hij zowel de aangetekende brief als de gewone brief niet zou ontvangen hebben. Laten we wel opmerken dat dit niet wettelijk verplicht is, maar het is wel een middel om u extra in te dekken tegen wanbetalers die maar blijven weigeren om te betalen!

U stuurt een aangetekende brief naar uw wanbetaler. Wat indien hij beweert dat de briefomslag leeg was?
Krijgt uw wanbetaler de aangetekende brief in handen, dan kan hij nog steeds zeggen dat er geen brief zat in de envelop! Dit wordt trouwens in de praktijk nog vaak als verweermiddel gebruikt. Uw wanbetaler dit zal echter moeten kunnen aantonen, wat zeker niet gemakkelijk zal zijn! We stellen vast dat in de praktijk de rechter dit ook niet gemakkelijk aanneemt, tenzij de wanbetaler natuurlijk sluitend bewijsmateriaal hierover heeft.

Mag u bijkomende kosten aanrekenen aan uw wanbetalers?
Wat betreft het aanrekenen van herinneringskosten, is het mogelijk deze kosten aan te rekenen, doch onder bepaalde omstandigheden. Er moet rekening gehouden worden met wat opgenomen is in de algemene voorwaarden. Indien deze voorwaarden vermelden dat de kosten, herinneringskosten en dergelijke al zullen aangerekend worden vanaf het verstrijken van de betalingstermijn en dit van rechtswege zonder enige ingebrekestelling, dan is het mogelijk dit effectief te doen.

Werd er hieromtrent niets opgenomen in de algemene voorwaarden, dan worden alleen de kosten van de ingebrekestelling aangerekend aan de wanbetaler. In dit geval kunnen bovendien ook de intresten slechts aangerekend worden vanaf de datum van de ingebrekestelling. Best is dus bovenstaande clausule op te nemen in de algemene voorwaarden.

Kunt u ook nog een schadevergoeding vragen?
Merken we op dat een schadevergoeding kan aangerekend worden indien een betaling uitblijft. Het opleggen van een dergelijke schadevergoeding kan eveneens gebeuren in de algemene voorwaarden. Bestaan er hieromtrent geen bepalingen in de algemene voorwaarden, dan heeft de schuldeiser toch nog recht op een schadevergoeding voor alle kosten die hij geleden heeft door deze wanbetaling. Deze schadevergoeding moet echter wel ‘redelijk’ zijn en bovendien zullen deze kosten moeten kunnen bewezen worden. <<
wordt vervolgd...

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Nabeschouwing Hannover Messe - artikel

Het was één groot technologiefeest. Meer dan 215.000 bezoekers namen bij 6.500 exposanten de pols en focusten op artificiële intelligentie, robotica, 5G, Industrie 4.0, energie-transitie, …

BAM start bouw langste 3D-geprinte brug ter wereld (+video)

De komende weken printen BAM Infra en Weber Beamix bijna 100 onderdelen van de brug die als een legpuzzel in elkaar passen, compleet met uitsparingen om het beton te kunnen spannen.

AP Hogeschool lanceert duaal leren op bachelor niveau

AP Hogeschool pakt als eerste uit met een volwaardige bacheloropleiding werkplekleren en studeren. In het secundair onderwijs bestaat duaal leren al een tijdje met zo’n 1.026 leerlingen.

Ontwikkeling duurzamer asfalt met ’verjongingsmiddelen’

Afgefreesd asfalt wordt opnieuw in de productiecyclus van asfalt gebracht als granulaat. Een verjongingsmiddel zorgt er voor dat dit oude bitumen duurzamer gedrag vertoont bij recycling.

Lancering Interreg project voor opschaling 5G warmtenetten in Europa

Het project D2Grids zet vijf pilootsites op met 5G warmtenetten in Parijs-Saclay, de Duitse plaats Bochum, de Nederlandse stad Brunssum en de Engelse steden Glasgow en Nottingham.

Start it @KBC en Jobat.be sluiten partnershap

Accelerator Start it @KBC en jobplatform Jobat.be hebben besloten om de krachten te bundelen. De komende zes maanden moeten bijna 1.000 extra vacatures ingevuld worden.

Gentse ML6 opent ook kantoor in Berlijn

Met de opening van dit kantoor zet de Gentse scale-up ML6 een volgende stap om in Europa uit te groeien tot een referentie op het gebied van AI en machine learning.

Nieuwe STM32MP1 MPU-serie krijgt systeem­geheugen­oplossing - techniek

Rutronik, distributeur van elektronische componenten, kondigt een systeem­geheugen­oplossing aan voor de onlangs geïntroduceerde STM32MP1 multicore micro­processor­serie.

Schneider Electric breidt UPS-productlijn uit met Galaxy VS

Schneider Electric introduceert de Galaxy VS. Deze zeer efficiënte, modulaire, driefase Uninterruptible Power Supply (UPS) met capaciteiten van 10-100 kW is eenvoudig te installeren. De UPS is ontwikkeld om aan de kritieke vermogensvereisten in IT-, commerciële of industriële omgevingen te voldoen. >>

Partners