S. Tastenoye: 'wie betaalt schade door omgevallen hoogspanningsmast?' - column

Columns & Blogs 3/12/2012 9:30:58

Een hoogspanningsmast naast uw bedrijf valt en brengt schade toe aan uw bedrijf, waardoor ook de productie stil valt! Kan u de schade terugvorderen van de elektriciteits-maatschappij?

Lees hieronder verder   
Verwant

S. Tastenoye: 'wie betaalt schade door omgevallen hoogspanningsmast?' - column

Solange Tastenoye: «Bescherming van werknemersuitvindingen»

Solange Tastenoye: «Bedrijfsongevallen: Verzekeraar betaalt niet!»

Christian Toon: «Sociale media: angst is een slechte raadgever»

Solange Tastenoye: «De ‘wettelijke’ en de ‘commerciële’ garantieplichten'»

Solange Tastenoye: 'Verkeerd machineonderdeel geleverd!'

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Bouwstenen van geïntegreerd aanwezigheidsbeleid

BluePoint Antwerpen (Agoria Academy)

maandag 9 september 2019

Rittal vakseminarie industriële systeemkasten

Laakdal

donderdag 12 september 2019

EMO Hannover

Messegelände - Hannover (D)

van 16/09/2019 tot 21/09/2019

Eerstelijns onderhoud op industriële tandwielkasten

MGH Servicecenter Machelen

dinsdag 17 september 2019

Postgraduaat Coöperatief ondernemen en management

Leuven

van 20/09/2019 tot 20/12/2019

Integrale Productontwikkeling

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

donderdag 26 september 2019

Keuze van de redactie

(20/6) Afval- en recyclagesector lanceert website voor invulling vacatures

(20/6) Imec verdubbelt energiedichtheid vaste-stof batterijen

(18/6) 30% meer bezoekers voor Vision, Robotics & Motion (+fotoreportage)

(18/6) Ontwikkelen methodes voor voorspellen onderhoud met big data algoritmen

(13/6) Machinebouw- en mechatronicalabs voor maakbedrijven klaar voor gebruik

(13/6) 6 bedrijven genomineerd voor Leeuw van de Export 2019

>> Meer blikvangers

Gaat het hier misschien om een ‘onvoorzienbare omstandigheid’, om ‘overmacht’?

Wat zegt de wet?
Onze aansprakelijkheidswetgeving bepaalt dat elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, verplicht diegene door wiens schuld de schade is ontstaan om deze te vergoeden (art 1382 BW). Bovendien is het ook zo dat men aansprakelijk is niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad, maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft (art 1384 BW).

Wel bestaat de mogelijkheid dat men zich van zijn aansprakelijkheid bevrijdt door het inroepen van 'overmacht'.

'Overmacht' is een voorbeeld van een «vreemde oorzaak»: dit is een gebeurtenis die buiten de wil van de schuldenaar om de uitvoering van de overeenkomst volstrekt onmogelijk maakt.

Het is een gebeurtenis die niet te voorzien of te vermijden is en die zich volkomen onafhankelijk van de wil van de mens voordoet. Opdat de schuldenaar beroep kan doen op deze vreemde oorzaak, zal hij het bewijs ervan moeten leveren.

Is de onmogelijkheid tot het uitvoeren van een overeenkomst van blijvende aard, dan is de schuldenaar van zijn verbintenis van rechtswege bevrijd. De schuldeiser zal dan instaan voor het verlies. De schuldenaar is niet meer gehouden tot het uitvoeren van zijn overeenkomst en hij zal ook geen passende schadevergoeding moeten betalen!

En wat in de praktijk?
Een elektriciteitsmast waarvan de elektriciteitsmaatschappij (verder de EM)eigenaar is, breekt af. Niet alleen de mast maar ook de elektriciteitsleidingen zelf komen hierdoor op een naburig gelegen bedrijf terecht en brengen heel wat schade toe. De bedrijfsleider van de firma Jansens meent dat de EM aansprakelijk is voor deze schade omwille van een gebrek in de hoogspanningsleiding. De firma laat een raming van de kosten opmaken en eist uiteindelijk een bedrag van bijna 25.000 euro.

De EM vindt dat haar niets te verwijten valt omdat het afbreken van de mast te wijten was aan extreme samenhangende weersomstandigheden, nl vriestemperaturen, sneeuw en wind uit een slechte hoek. De EM vindt dat deze extreme weersomstandigheden moeten aanzien worden als 'overmacht'.

De partijen slagen er niet in om tot een akkoord te komen en uiteindelijk komt de zaak voor de rechter. De firma Jansens doet beroep op de hierboven aangehaalde artikels 1382 en 1384, eerste lid van ons Burgerlijk Wetboek. Het is de rechter om al dan niet deze extreme omstandigheden als 'overmacht' te aanvaarden.

De aansprakelijkheid van de EM op basis van artikel 1382 BW wordt door de rechter van tafel geveegd! Hij meent dat de firma Jansens er niet in geslaagd is om aan te tonen welke fout de EM precies gemaakt heeft en of zij enige onzorgvuldigheid heeft begaan!

In verband met de aansprakelijkheid op basis van artikel 1384, eerste lid van het BW, neemt de rechter aan dat de bewaarder van een zaak aansprakelijk is voor de schade die ontstaat door een gebrek aan deze zaak. Maar ook hier slaagt de firma Jansens er niet in om aan te tonen dat de gebrekkige zaak (de elektriciteitsmast) wel degelijk een gebrek vertoonde!

Anderzijds meent de rechter dat het argument 'overmacht' dat de EM aanhaalt, aanneembaar is. De EM bewijst het feit dat de mast in kwestie omviel omwille van grote ijsafzettingen op de hoogspanningslijnen, de aanwezigheid van een forse wind uit een nadelige richting, het afvallen van grote ijsblokken tijdens de dooi, dat de mast geen constructiefouten vertoonde, dat alles op geregelde tijdstippen gecontroleerd wordt enz… Dit alles toont zij aan door een degelijk opgemaakt verslag.

De rechter beslist dat de firma Jansens op geen enkel moment aantoont dat de gevallen mast een abnormaal gebrek vertoonde. Het bewijsmateriaal dat de EM hier voorlegt, zorgt er voor dat de rechter de EM gelijk geeft: hij neemt aan dat er door de extreme weersomstandigheden wel degelijk sprake is van 'overmacht'!

De firma Jansens verliest deze zaak en zij zal zelf moeten instaan voor de schade die haar bedrijf opliep ten gevolge van het omvallen van de mast! <<

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Europese steun voor digitalisering agrovoedingsindustrie

Het S3FOOD-project stimuleert agrovoedingsbedrijven om slimme sensoren in het productieproces te gebruiken. Bedrijven kunnen tot 60.000 euro steun krijgen voor digitalisering van processen.

Druppels transporteren door middel van oppervlaktegolven

De TU Eindhoven en de Rijksuniversiteit Groningen sturen via mechanowetting individuele druppels op afstand aan, om zo onder meer zelfreinigende oppervlakken efficiënter te maken.

Southco lanceert hefboomsluiting met visuele toegangsindicator - techniek

Southco introduceert een nieuwe versie van de serie C2 hefboomsluitingen, die voorzien is van een kleurgecodeerde toegangsindicator waarmee de gebruiker kan zien of de sluiting al geopend is.

Diversificatie en specialisatie bij AGC in Mol - artikel

Tussen mei en november produceert AGC in Mol geen glas. In een grote turnaround wordt de oven en de rest van de floatlijn, die gespecialiseerd is in dun en extra dun vlakglas, vervangen.

DEME neemt nieuwste generatie sleephopperzuiger in gebruik

De sleephopperzuiger ‘Bonny River’ van DEME wordt in Vlissingen ingezet voor zijn eerste opdrachten. Het schip heeft een capaciteit van 15.000 m³ en is er één van de nieuwste generatie.

LRM en VLAIO zetten schouders onder sterk Limburgs ondernemerschap

De Limburgse Investerings­maatschappij LRM en VLAIO hebben in Hasselt een samen­werkings­akkoord ondertekend om Limburgse ondernemers beter te ondersteunen bij toekomstige uitdagingen.

KU Leuven spin-off haalt 1 miljoen euro op voor opsporen longziektes

ArtiQ helpt artsen om luchtwegaandoeningen op te sporen, te behandelen en op te volgen en haalde onlangs 1 miljoen euro binnen om hun softwareplatform ArtiQ|PFT te lanceren.

Gimv investeert in gerenommeerd coatingbedrijf

Gimv neemt het meerderheidsbelang in de Alro Group, specialist in het industrieel coaten van auto- en vrachtwagenonderdelen, over van de oprichters/familie Thijs, die wel aan boord blijven.

B&R brengt safety naar mobile automation

Het X90-besturings- en I/O-systeem voor mobile automation is nu verkrijgbaar met integrated safety technologie. Intelligente safety-functies en extreem korte responstijden zijn de sleutel tot een geheel nieuw scala aan mogelijkheden voor een safe werking van mobiele apparaten en mobiele productielocaties. >>

Partners