S. Tastenoye: 'wie betaalt schade door omgevallen hoogspanningsmast?' - column

Columns & Blogs 3/12/2012 9:30:58

Een hoogspanningsmast naast uw bedrijf valt en brengt schade toe aan uw bedrijf, waardoor ook de productie stil valt! Kan u de schade terugvorderen van de elektriciteits-maatschappij?

Lees hieronder verder   
Verwant

S. Tastenoye: 'wie betaalt schade door omgevallen hoogspanningsmast?' - column

Solange Tastenoye: «Bescherming van werknemersuitvindingen»

Solange Tastenoye: «Bedrijfsongevallen: Verzekeraar betaalt niet!»

Christian Toon: «Sociale media: angst is een slechte raadgever»

Solange Tastenoye: «De ‘wettelijke’ en de ‘commerciële’ garantieplichten'»

Solange Tastenoye: 'Verkeerd machineonderdeel geleverd!'

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Workshop Industrial Security

Kortrijk, Wondelgem, Berchem en Diepenbeek

van 25/02/2020 tot 5/03/2020

Elektrisch voertuig: mobiele batterij of extra belasting net?

UGent Campus Kortrijk

dinsdag 25 februari 2020

Verbreed uw basiskennis over stoom

Spirax Sarco Gent en Westerlo

dinsdag 3 maart 2020

Tips & Tricks voor veilige werking stoominstallatie

Spirax Sarco Gent en Brasschaat

woensdag 4 maart 2020

100.000 ingrijpende energetische renovaties per jaar realiseren

(studiedag) Sint-Niklaas

donderdag 5 maart 2020

Haal het meeste uit uw ketelhuis

Spirax Sarco Gent en Westerlo

donderdag 5 maart 2020

Keuze van de redactie

(19/2) Start-ups scoren beter op gebied van jobcreatie en investeringen

(19/2) Vier nieuwe Vlaamse Fabrieken van de Toekomst bekroond

(18/2) Aquafin gaat energie leveren uit afvalwater

(17/2) ITMA 2019: Geen schering en inslag - artikel

(12/2) DEME Offshore en Herrenknecht bouwen samen onderzeese boor

(12/2) Winnaars Foreign Investment Trophy 2020 bekend gemaakt

>> Meer blikvangers

Gaat het hier misschien om een ‘onvoorzienbare omstandigheid’, om ‘overmacht’?

Wat zegt de wet?
Onze aansprakelijkheidswetgeving bepaalt dat elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, verplicht diegene door wiens schuld de schade is ontstaan om deze te vergoeden (art 1382 BW). Bovendien is het ook zo dat men aansprakelijk is niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad, maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft (art 1384 BW).

Wel bestaat de mogelijkheid dat men zich van zijn aansprakelijkheid bevrijdt door het inroepen van 'overmacht'.

'Overmacht' is een voorbeeld van een «vreemde oorzaak»: dit is een gebeurtenis die buiten de wil van de schuldenaar om de uitvoering van de overeenkomst volstrekt onmogelijk maakt.

Het is een gebeurtenis die niet te voorzien of te vermijden is en die zich volkomen onafhankelijk van de wil van de mens voordoet. Opdat de schuldenaar beroep kan doen op deze vreemde oorzaak, zal hij het bewijs ervan moeten leveren.

Is de onmogelijkheid tot het uitvoeren van een overeenkomst van blijvende aard, dan is de schuldenaar van zijn verbintenis van rechtswege bevrijd. De schuldeiser zal dan instaan voor het verlies. De schuldenaar is niet meer gehouden tot het uitvoeren van zijn overeenkomst en hij zal ook geen passende schadevergoeding moeten betalen!

En wat in de praktijk?
Een elektriciteitsmast waarvan de elektriciteitsmaatschappij (verder de EM)eigenaar is, breekt af. Niet alleen de mast maar ook de elektriciteitsleidingen zelf komen hierdoor op een naburig gelegen bedrijf terecht en brengen heel wat schade toe. De bedrijfsleider van de firma Jansens meent dat de EM aansprakelijk is voor deze schade omwille van een gebrek in de hoogspanningsleiding. De firma laat een raming van de kosten opmaken en eist uiteindelijk een bedrag van bijna 25.000 euro.

De EM vindt dat haar niets te verwijten valt omdat het afbreken van de mast te wijten was aan extreme samenhangende weersomstandigheden, nl vriestemperaturen, sneeuw en wind uit een slechte hoek. De EM vindt dat deze extreme weersomstandigheden moeten aanzien worden als 'overmacht'.

De partijen slagen er niet in om tot een akkoord te komen en uiteindelijk komt de zaak voor de rechter. De firma Jansens doet beroep op de hierboven aangehaalde artikels 1382 en 1384, eerste lid van ons Burgerlijk Wetboek. Het is de rechter om al dan niet deze extreme omstandigheden als 'overmacht' te aanvaarden.

De aansprakelijkheid van de EM op basis van artikel 1382 BW wordt door de rechter van tafel geveegd! Hij meent dat de firma Jansens er niet in geslaagd is om aan te tonen welke fout de EM precies gemaakt heeft en of zij enige onzorgvuldigheid heeft begaan!

In verband met de aansprakelijkheid op basis van artikel 1384, eerste lid van het BW, neemt de rechter aan dat de bewaarder van een zaak aansprakelijk is voor de schade die ontstaat door een gebrek aan deze zaak. Maar ook hier slaagt de firma Jansens er niet in om aan te tonen dat de gebrekkige zaak (de elektriciteitsmast) wel degelijk een gebrek vertoonde!

Anderzijds meent de rechter dat het argument 'overmacht' dat de EM aanhaalt, aanneembaar is. De EM bewijst het feit dat de mast in kwestie omviel omwille van grote ijsafzettingen op de hoogspanningslijnen, de aanwezigheid van een forse wind uit een nadelige richting, het afvallen van grote ijsblokken tijdens de dooi, dat de mast geen constructiefouten vertoonde, dat alles op geregelde tijdstippen gecontroleerd wordt enz… Dit alles toont zij aan door een degelijk opgemaakt verslag.

De rechter beslist dat de firma Jansens op geen enkel moment aantoont dat de gevallen mast een abnormaal gebrek vertoonde. Het bewijsmateriaal dat de EM hier voorlegt, zorgt er voor dat de rechter de EM gelijk geeft: hij neemt aan dat er door de extreme weersomstandigheden wel degelijk sprake is van 'overmacht'!

De firma Jansens verliest deze zaak en zij zal zelf moeten instaan voor de schade die haar bedrijf opliep ten gevolge van het omvallen van de mast! <<

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Start-ups scoren beter op gebied van jobcreatie en investeringen

Uit een bevraging van Start it @KBC blijkt dat de werkgelegenheid, de verkoop en de investeringen bij start-ups sterk in de lift zitten. Gemiddeld scoren ze beter dan KMO's.

Vier nieuwe Vlaamse Fabrieken van de Toekomst bekroond

Audi Brussels, Kautex Textron Benelux, Total en Vandemoortele zijn de nieuwe Fabrieken van de Toekomst, maakbedrijven die dankzij strategische transformaties de grootste doorbraak boekten.

Belgian Offshore Days 2020 focust op geavanceerd data-gebruik

De Belgian Offshore Days 2020 conferentie in Oostende zal dit jaar in het teken staan van geavanceerd gebruik van ‘data’ doorheen de levenscyclus van offshore wind parken.

Omschakeling van aardolie naar hout in chemische industrie haalbaar?

Een interdisciplinair team van onder andere bio-ingenieurs en economen van de KU Leuven heeft in kaart gebracht hoe hout aardolie kan vervangen in de chemische industrie.

Fluvius realiseert technisch hoogstandje bij Katoen Natie

Fluvius heeft eind 2019 twee windturbines gekoppeld aan de elektriciteitscabine van de logistieke site. Gecombineerd met zonnepanelen gebruikt Katoen Natie nu voor 70% aan duurzame energie.

Chemische bouwsteen uit hernieuwbare grondstof ontwikkeld

De universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven zijn er in geslaagd om op een duurzamere manier catechol te maken, vertrekkende van een hernieuwbare grondstof.

Antwerp Space versnelt communicatie met ISS

Een onlangs gelanceerde Antares-raket vervoerde niet enkel benodigdheden voor de bemanning, maar ook een geavanceerde ARGO-modem van het Belgische Antwerp Space.

Vlaamse kennisinstellingen ontwikkelen staprobot voor kinderen

Het project MOTION wil kinderen met een neurologische aandoening helpen met een gepersonaliseerd en meegroeiend exoskelet: een combinatie van 3D-techniek, lichte materialen en slim textiel.

speedigus service: slijtvaste maatwerk-onderdelen

Om altijd snel de juiste glijlageroplossingen te kunnen leveren en te installeren, heeft igus meer dan 12.000 verschillende iglidur glijlagertypen gemaakt van tribo-polymeren in voorraad. Daarnaast produceert igus maatwerkcomponenten. Dit wordt bepaald door de motion plastics specialist op basis van de benodigde aantallen.

Partners