Anticholesterolmedicijn vermindert afstoting bij orgaantransplantatie

Onderzoekers van de Universiteit van Stanford en KU Leuven hebben ontdekt dat een veel gebruikte cholesterolverlager ook werkt om de afstoting bij orgaantransplantatie te voorkomen.

ENGINEERINGNET -- Via onderzoek van gegevens uit grote 'datasets' konden 11 genen geïdentificeerd worden die een centrale rol spelen in de afstoting van 4 verschillende orgaantypes: hart, lever, nier en long.

Eén van deze geneesmiddelen die op deze genen kan werken, is atorvastatine, een middel dat gebruikt wordt om hoge cholesterol te behandelen.

“De collega’s van Stanford hadden de nodige gegevens om deze bevinding te staven op muizen, maar het was niet duidelijk of dit ook op mensen zou werken. De analyse van de Leuvense patiëntgegevens kon deze hypothese bevestigen”, zegt professor Maarten Naesens.

De Leuvense onderzoekers onderzochten de medische gegevens van 2.500 patiënten die sinds 1989 een niertransplantatie ondergingen. Geen van de patiënten kreeg atorvastatine voorgeschreven in het kader van de transplantatie, maar wel voor de cholesterolverlagende effecten en voor hartgerelateerde aandoeningen.

Uit de gegevens blijkt dat de patiënten die atorvastatine namen 30% minder kans hadden op afstoting van de nieuwe nier. Zeven jaar na de transplantatie had 81% van de patiënten die het geneesmiddel namen nog een werkende transplantnier, tegenover 70% van de andere patiënten.

De gebruikte onderzoeksmethode (heranalyse van bestaande grote datasets) is nieuw, maar zal in de toekomst waarschijnlijk steeds meer gebruikt worden.

Door op zoek te gaan naar nog onbekende eigenschappen van al bestaande geneesmiddelen, wordt de tijd tussen laboratoriumonderzoek en gebruik bij patiënten aanzienlijk korter dan bij ontwikkeling van een volledig nieuw medicijn. << (Guy Leysen) (foto: Connect Group, robotchirurgie)

Engineeringnet.be