Efficiënter wegenonderhoud dankzij artificiële intelligentie

orinews 26/02/2020 15:39:56

Voor een optimaal onderhoud van haar wegennet gebruikt de gemeente Meise voortaan artificiële intelligentie. Op termijn wil ze die ook inzetten voor het bredere beheer van haar patrimonium.

Lees hieronder verder   
Verwant

Extra inspanningen voor relance van de bouw- en infrastructuurprojecten

Crisisplatform voor operationele continuïteit kritische gebouwen/organisaties

Building Information Modeling versus Building Information Management

Vrouwelijk talent aan het hoofd van een familiebedrijf

Insight neemt Frans digitaal consultancybureau over

Sweco neemt handelsfonds Temco over van failliete Ecophos

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

EPLAN Online Forum 2020

Virtuele kennisdeling

woensdag 3 juni 2020

3D-printing in Business

Engie Fabricom - Zwijndrecht

donderdag 4 juni 2020

Artificial Intelligence

IMF Academy Haarlem (NL)

van 6/06/2020 tot 23/06/2020

Seanergy 2020

Nantes (FR)

van 10/06/2020 tot 12/06/2020

Contract Management (IACCM)

IMF Academy (centraal Nederland)

van 11/06/2020 tot 18/06/2020

METAV Web Sessions: innovation

online

van 15/06/2020 tot 19/06/2020

Keuze van de redactie

(25/5) 75 miljoen euro Europese steun voor emissie­verlagingen ArcelorMittal

(25/5) Wereldprimeur: metaoppervlaklaser produceert eerste superchirale licht

(19/5) UAntwerpen maakt nieuwe database voor klimaatverandering op bodemniveau

(19/5) Logistieke sites duurzamer door smart microgrid-technologie

(13/5) 5 miljoen euro EU-subsidie voor hernieuwbare maritieme brandstoffen

(12/5) Volvo Cars partnert met Luminar voor technologie autonome voertuigen

>> Meer blikvangers

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - "Toen ik in 2013 startte als schepen van openbare werken belegde ik een vergadering met de diensthoofden en stelde hen de vraag op welke basis het onderhoud van de wegen tot dan toe werd gepland.

Als antwoord gingen er enkele natte vingers in de lucht," vertelt Roel Anciaux van Samen Anders, een lokale kartellijst van sp.a, Groen en onafhankelijken. In heel wat Vlaamse gemeenten verschilt de situatie nauwelijks. "Soms wordt de luidste roeper het eerst bediend, soms is het een ons-kent-ons gebeuren. Wij wilden daarvan af en de hele procedure objectiveren en ons beperkte jaarbudget van 100.000 euro voor het onderhoud van wegen efficiënt verdelen."

Aanbesteding
Meise schreef een aanbesteding uit voor een systeem om de onderhoudsnoden te detecteren en de nodige ingrepen in functie daarvan te plannen. Er kwamen verschillende kandidaten opdagen, maar ingenieurs- en adviesbureau Arcadis haalde de order binnen. Anciaux maakt er geen geheim van dat het aanzienlijke prijsverschil een belangrijke rol speelde in de toewijzing.

Volgens Dirk Vanderlinden van Arcadis is dit prijsverschil met de andere systeemaanbieders te danken aan het gebruik van artificiële intelligentie. Arcadis werkt hiervoor samen met het Nederlandse Cyclomedia (Zaltbommel), een spin-off van de Technische Universiteit Delft. Cyclo-media ontwikkelt sinds de jaren tachtig een vissenoog-camerasysteem waarmee auto’s al rijdend geometrisch nauwkeurige panoramafoto’s (360°) kunnen maken, geschikt voor zowel twee- als driedimensionale bewerkingen. Bij een snelheid van maximaal 120 km per uur maken ze om de vijf meter een foto.

Het gepatenteerde systeem kan flexibel gemonteerd worden op auto’s, maar bijvoorbeeld ook op vaartuigen. "Onze technologie is bij uitstek geschikt voor het systematisch en op grote schaal maken van beeldopnamen. Tot vandaag hebben we in Nederland al ongeveer een miljoen kilometer opgemeten en vastgelegd in 168 miljoen beelden," verklaart managing director Rutger Gerritz. Ook Arcadis bouwde in Nederland al heel wat ervaring op in wegbeheer.

Zelflerend
In Meise legt de camerawagen van Cyclomedia ongeveer 300 km af over de straten én de gewestwegen. Tegelijk maakt hij, door het gebruik van Lidar-technologie, een 3D-scan van de hele gemeente.

Daarna zal Arcadis de beelden analyseren met AI-algoritmes die defecten (zoals dwarsscheuren, dieptescheuren en putten) aan het wegdek en de fiets- en voetpaden kunnen herkennen, kwantificeren en verwerken tot een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Cyclomedia brengt daarbij ook de toestand van het verkeersmeubilair en de verkeerssignalisatie in beeld. In een volgende fase willen de experts van Arcadis door analyse het MJOP verfijnen.


Roel Anciaux (links), schepen van openbare werken in Meise en Rutger Gerritz, managing director bij Cyclomedia. (foto's: KM)

"De derde fase bestaat uit het samenbrengen van het geoptimaliseerde MJOP met de kennis van de gemeentelijke technische dienst, zodat het kan worden omgezet in een beleidsplan dat is gebaseerd op objectieve criteria en bestuursprioriteiten," legt Anciaux uit.

"Het inventariseren van de straten gekoppeld aan het opstellen van een objectieve prioriteitenlijst slaat vele vliegen in één klap. Met dit systeem kunnen we én de kwaliteit van onze straten verbeteren én we geven het geld uit waar het nodig is. We kunnen ook transparant communiceren over ons gemeentelijk beleid en onze prioriteitenlijst, zodat onze inwoners weten wanneer hun straat aan de beurt komt. Uiteraard mogen ze nog altijd zelf problemen blijven melden. Kleine ingrepen blijven we meteen uitvoeren."

Algoritmen
"We hebben hier het warm water niet uitgevonden," geeft Vanderlinden toe. "De nodige algoritmen bestonden al en zijn als open source-materiaal beschikbaar. Onze inbreng bestaat erin ze vanuit onze specifieke expertise in het beheer van de natuurlijke en bebouwde omgeving toepasbaar te maken op het Belgische wegennet."

Het systeem is zelflerend en zal almaar beter verschillende situaties identificeren. Aan de hand van de verzamelde gegevens genereert het een prioriteitenlijst voor wegenwerken. Doorslaggevend zijn daarbij de aard, de omvang en de intensiteit van een defect. Ook het gebruik van de weg speelt mee. Herstellingen aan een schoolstraat en een doorgangsweg hebben voorrang op die aan een afgelegen, landelijke weg," stelt Anciaux.

Vanderlinden ziet nog meer mogelijkheden. "Het is ook mogelijk om het openbaar groen te scannen. In New York gebeurt dit al. Op die manier kunnen er niet alleen snoeiplannen worden opgesteld, maar is het tevens mogelijk het gemeentelijk bomenpatrimonium te inventariseren en de CO2-waarde van een gemeente te bepalen.

We kunnen ook reclameborden inventariseren, zodat de gemeente een beter beeld krijgt van de belastingen die ze hierop kan heffen. Het is bij uitbreiding ook bruikbaar voor het verlenen van bouwvergunningen. De impact van een ingreep of nieuwbouw op het uitzicht van de omgeving wordt daarbij gevisualiseerd, zodat hij ook meteen duidelijk wordt voor personen zonder ingenieursopleiding."


Dirk Vanderlinden, Operate & Maintain Strategic Lead bij Arcadis. (foto: KM)

Gerritz wijst op de ervaringen in Nederland. "Cyclomedia ontstond in Delft vanuit de afdeling geodesie, voor de fiscale waardebepaling van eigendommen. Intussen werken we er samen met ruim 900 organisaties, waaronder de meeste Nederlandse gemeenten, maar ook verzekeraars, bouw- en vastgoedbedrijven, onderhoudsbedrijven en netbeheerders."

Onder de grond kijken is er nog niet bij. "Maar voor netbeheerders is het ook belangrijk om bijvoorbeeld graafschade vast te stellen. Computerogen zien meer dan mensenogen en vergen vooral minder manuren. Om heel het wegennet van Meise in beeld te brengen hebben we slechts twee weken nodig."

Ondanks de eerdere werking van Cyclomedia in Nederland heeft Meise wel een primeur beet: "Het is hier de eerste keer dat we ook het wegdek in kaart brengen." Cyclomedia en Arcadis willen van Meise een soort benchmark in Vlaanderen maken. "We zijn ook al in gesprek met Sint-Truiden," legt Vanderlinden uit. "In 2020 organiseren we per provincie een informatievergadering voor de belangstellende openbare besturen."

Beperkingen
Het in beeld brengen van het gemeentelijk wegennet kostte Meise 75.000 euro. Het is een momentopname die, om actueel te blijven, minstens na enkele jaren moet worden overgedaan. De gemeentelijke technische dienst moet zelf blijven overleggen met andere spelers, zoals de Vlaamse overheid en de beheerders van de nutsinfrastructuur, om hun werken zoveel mogelijk gebundeld uit te voeren.

Het heeft geen zin om een put in het asfalt te dempen, wanneer dit twee weken later toch wordt opengebroken om een nieuwe rioleringsbuis te leggen. << (foto: Cyclomedia)
door Koen Mortelmans

Kader:
Lidar (Laser Imaging Detection And Ranging) is een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door de reflectie van uitgezonden lasersignalen op te vangen. De afstand wordt bepaald door de tijd te meten die verstrijkt tussen het uitzenden van de lichtpuls en het opvangen van zijn reflectie. Het eindresultaat van een Lidar-scan is een puntenwolk van de buitenomgeving. Deze wolk kan softwarematig worden omgezet in een 3D-model van de omgeving. <<

Reageren
Abonneer op onze nieuwsbrief

Mis ook dit niet...

Wisselend resultaat voor goederenoverslag Antwerpse haven

De totale goederen­overslag van Port of Antwerp kende een daling in april ten gevolge van de coronacrisis, maar steeg in de eerste vier maanden van dit jaar met 0,4% ten opzichte van 2019.

Nieuw proces om poreuze silica te synthetiseren

TU Eindhoven en Nouryon hebben een methode ontwikkeld om op grote schaal op maat gemaakte silicamicrobolletjes te synthetiseren, waarbij de porositeit en poriegrootte precies is te bepalen.

Sensirion lanceert nieuwe digitale flow meter voor beademings­apparatuur

De wereldwijde vraag voor sensoren voor toepassing in beademingsapparatuur is de afgelopen maanden explosief gestegen. Daarom heeft Sensirion recent de SFM3019 op de markt gebracht.

Belgische start-up landschap wordt internationaler

De start-up community van Start it @KBC telt ondertussen al meer dan 40 verschillende nationaliteiten. Heel wat start-ups en scale-ups hebben vaak ook internationale teams.

Cellen lopen beschadiging op door inname koper

TU Delft en de Poolse Academie van Wetenschappen ontdekten dat als koper zich in de cel aan eiwitten bindt, er tijdelijke tussenvormen ontstaan die kunnen leiden tot schade aan de cel.

Herschikking vakbeurzen Indumation.be en Indumation Network Event

Beursorganisator Industrialfairs heeft, samen met de belangrijkste technologiebedrijven (vertegenwoordigd door Agoria en Indumotion), de timing van deze automatiseringsevents geheroriënteerd

Elektriciteit opwekken uit afvalwater

Anammox-bacteriën maken elektriciteit uit afvalwater door ze te laten groeien op elektroden in afwezigheid van nitriet, aldus de Radboud Universiteit samen met collega’s uit de VS en Saudi-Arabië.

Exoskelet leidt tot 30-38% minder belasting armen van stukadoors

TNO heeft samen met Knauf de effectiviteit getest van een arm-ondersteunend exoskelet bij werkzaamheden van stukadoors, om zo bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid van deze vakmensen.

Conductieve geleidbaarheidssensor voor hygiënische toepassingen

De nieuwe conductieve geleidbaarheidssensor LDL100 van ifm onderscheidt razendsnel het verschil tussen verschillende media. Dit dankt hij aan zijn compacte bouwvorm, zonder verdere aanpassingen voor leidingen met kleine diameters, met als belangrijkste voordeel een bijzonder efficiënte besturing van CIP-processen. >>

Partners