Telewerk in coronatijden - column

Columns & Blogs 7/12/2020 15:44:57

In 2017 werd ons Arbeidsrecht aangepast en was er voor het eerst sprake van telewerk. Wat niemand toen voor mogelijk hield, is nu gebeurd. Een pandemie maakte het thuis telewerken tot norm.

Lees hieronder verder   
Verwant

Telewerk in coronatijden - column

Softwareproblemen: wat kan u doen? - column

Opinie: ’European Raw Materials Alliance - graven in een al diepe put?’

”Ecovisie levert vaak net zoveel innovatie als duurzaamheid op” - opinie

Hoe ver kan je productiesystemen neerschalen? - column

Gebrekkige elektriciteit - column

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Handhaving van octrooirechten

Het Ingenieurshuis - Antwerpen

van 26/01/2021 tot 14/12/2021

New dimensions of adaptive manufacturing

B&R online event

woensdag 27 januari 2021

Alternatief fossiele brandstof voor stoomproductie

Webinar

vrijdag 29 januari 2021

Postgraduaat Vastgoedkunde

Leuven of Kortrijk

van 4/02/2021 tot 10/12/2021

Toekomst federaal energiebeleid

Webinar

woensdag 10 februari 2021

'Digital Twin' versterkt maakindustrie?

Online event

vrijdag 12 februari 2021

Keuze van de redactie

(19/1) Gimv verkoopt telecomspecialist OTN Systems

(19/1) VINCI Energies heeft Legendre Conveyors overgenomen

(15/1) Campine start nieuwe antimoonrecyclage

(14/1) Solvay lanceert waterstofplatform

(12/1) Zinksmelter Nyrstar installeert reuzenbatterij voor energieopslag

(11/1) Slimme radar in Gentse haven laat optimaal gebruik windturbines toe

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - De “Wet werkbaar en wendbaar werk” van 5 maart 2017 creëerde een wettelijk kader voor het telewerk dat op een occasionele wijze uitgevoerd wordt.

Occasioneel telewerk is een organisatievorm en/of uitvoering van het werk in het kader van een arbeidsovereenkomst waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, incidenteel en niet op regelmatige basis buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd. De occasionele telewerker is elke werknemer die occasioneel telewerk verricht.

Occasioneel telewerken kan in de woning van de occasionele telewerker of in elke andere door hem/haar gekozen plaats. De occasionele telewerker geniet dezelfde rechten inzake arbeidsvoorwaarden als vergelijkbare werknemers die op de bedrijfslocatie van de werkgever werken. Wel moet de occasionele telewerker het werk organiseren binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur.

De wet wil ook dat de werknemer aanspraak kan maken op occasioneel telewerk omwille van overmacht of persoonlijke redenen waardoor hij zijn werkzaamheden niet op de bedrijfslocatie van de werkgever kan uitvoeren; dit voor zover hij een functie en/of activiteit uitvoert die verenigbaar is met occasioneel telewerk.

Hoe gaat dit in zijn werk ?
De werknemer vraagt het occasioneel telewerk voorafgaandelijk en binnen een redelijke termijn aan bij zijn werkgever, met opgave van de reden. Het akkoord van de werkgever is noodzakelijk. Occasioneel telewerk is geen absoluut recht voor de werknemer. De wet schrijft niet voor hoe deze aanvraag moet gebeuren. Het spreekt voor zich dat indien het om een reden van overmacht gaat, het niet mogelijk is dit per aangetekende brief te melden.

De werkgever die niet kan ingaan op deze aanvraag, brengt zijn redenen zo snel mogelijk schriftelijk ter kennis van de werknemer. Werkgever en werknemer maken in onderling overleg afspraken over de nadere regels van het occasioneel telewerk. Dit kan ook gaan over het ter beschikking stellen van de nodige apparatuur en technische ondersteuning voor het occasioneel telewerk; de bereikbaarheid van de werknemer tijdens het occasioneel telewerk, enz…

Telewerk in coronatijden?
Telewerk kon voorheen op vrijwillige basis. De regering maakte dit telewerk nu tot norm, voor zover het gaat om sectoren waar dat mogelijk is. Zo probeert men de kans op besmetting te verkleinen. Vóór corona kon de werkgever zijn werknemer niet verplichten om aan telewerk te doen. Dat is nu anders. De opgelegde regeringsmaatregelen verplichten thuis telewerken, maar alleen voor functies waar telewerk kan toegepast worden.

Moet uw werkgever betalen?
Indien u thuis telewerkt, gebruikt u wellicht een eigen kantoor, pc, laptop, telefoon, internetaansluiting, kantoormateriaal, enz… Moet u deze kosten zelf dragen of dient uw werkgever uw onkosten terug te betalen?

Indien u thuis telewerkt en uw eigen materiaal gebruikt, moet uw werkgever de kosten voor de werking van de gebruikte apparatuur, alsook het onderhoud ervan, vergoeden.

Gebruikt u niet uw eigen apparatuur, dan moet de werkgever al het nodige bij u thuis installeren en hiervoor de kosten dragen, inclusief alle telefoon- en internetverbindingen voor dit telewerk. <<
door Solange Tastenoye, Zelfstandig Juriste

Reageren
Abonneer op onze nieuwsbrief

Mis ook dit niet...

Spin van elektronen in quantumdots bruikbaar als bit voor quantumcomputer?

TU Eindhoven onderzocht of de spin van elektronen in quantumdots is te manipuleren door de quantumdot in een nanodraad te onderwerpen aan trekkrachten, voor gebruik in quantumcomputers.

Hugo Thienpont wint SPIE Gold Medal Award

VUB-professor Hugo Thienpont, vicerector Innovatie- en Valorisatiebeleid en onderzoeksdirecteur van de VUB-onderzoeksgroep B-PHOT Brussels Photonics heeft de SPIE Gold Medal 2021 gewonnen.

Nieuwe materietoestand ontdekt: vloeibaar glas

Een internationaal onderzoeksteam heeft een nieuwe materietoestand ontdekt, namelijk vloeibaar glas, met structuureigenschappen die tot nu toe niet eerder zijn waargenomen.

Solvay lanceert waterstofplatform

In dit waterstofplatform gaat Solvay alle innovatie binnen het bedrijf samenbrengen voor de opkomende waterstofeconomie. Het gaat hierbij zowel om materiële als chemische oplossingen.

Biotechnologen bouwen kunstmatig chromosoom in gist

TU Delft onderzoekers kunnen het kunst­chromosoom gebruiken om gistcellen om te bouwen tot levende fabriekjes die in staat zijn om nuttige chemicaliën en zelfs medicijnen te produceren.

Mark Beunk is nieuwe general manager bij Kaspersky Benelux en Nordics

Mark Beunk zal als general manager bij Kaspersky toezicht houden op de verkoop en activiteiten in België, Nederland, Luxemburg, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland.

Robotchirurgie met een nieuw magnetisch systeem

UTwente gaat een systeem ontwikkelen voor magnetisch aangedreven robotchirurgie. Dit biedt een handiger en nauwkeuriger alternatief voor tendon-aangedreven of handmatige instrumenten.

Verbindende factor vernieuwde proceslijn Feed Design Lab

Feed Design Lab, het praktijkonderzoek & educatiecentrum voor innovatie en verduurzaming van de diervoerindustrie, heeft zijn vernieuwde proeffabriek in gebruik genomen.

B&R vereenvoudigt het beheer van gebruikersgroepen

B&R heeft het centrale gebruikersbeheer op fabrieksniveau vereenvoudigd. Met de mapp UserX softwaremodule is het nu mogelijk diensten op basis van LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) te gebruiken om gecentraliseerd beheer van gebruikers en -groepen te implementeren. Bijvoorbeeld met behulp van Active Directory van Microsoft. >>

Partners