Overmacht en corona - column

Columns & Blogs 7/04/2021 8:37:16

Ondernemers worden tijdens de pandemie steeds meer geconfronteerd met leveranciers die ‘overmacht’ inroepen. Hierdoor zouden contracten dan toch niet moeten uitgevoerd worden, of toch wel?

Lees hieronder verder   
Verwant

Overmacht en corona - column

Slimmer automatiseren in industrie met AI-gestuurde robots - column

Coronamaatregelen en privacy - column

‘The 7 Transformations Experience’ - column

Megatrends in de maakindustrie en het vertrouwde ‘nieuwe normaal’

Telewerk in coronatijden - column

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

The future of smart manufacturing with IIOT

Virtueel online event

donderdag 15 april 2021

Smart Electrical Grid & Heat Grid Buildings

Live Webinar

van 21/04/2021 tot 28/04/2021

CE-machinerichtlijn 2006-42-EG

Online cursus IE-net

van 27/04/2021 tot 6/05/2021

EPLAN Virtual Fair

Online

van 28/04/2021 tot 29/04/2021

Grand Paris Express

Live Webinar

dinsdag 4 mei 2021

Sensor+Test 2021

Online event

van 4/05/2021 tot 6/05/2021

Keuze van de redactie

(8/4) Eerste groene waterstoffabrieken North Sea Port in ontwerpfase

(7/4) Hugo Thienpont: ”Over fotonica en jong bloed” - topingenieur

(7/4) Elektronenmicroscopie maakt 20 keer snellere beeldvorming mogelijk

(6/4) UHasselt legt laatste hand aan diamantgebaseerde kwantummagnetometer

(1/4) Batterij krijgt hoge actieradius en snelle oplaadtijd

(31/3) Odysseusprogramma brengt 13 toponderzoekers naar Vlaanderen

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - Eens een contract tot stand is gekomen, moet het door de partijen uitgevoerd worden. Zij moeten zich houden aan wat ze overeengekomen zijn en dit moet ‘te goeder trouw’ worden uitgevoerd.

Doch, artikel 1148 BW bepaalt dat: “Geen schadevergoeding is verschuldigd, wanneer de schuldenaar door overmacht of toeval verhinderd is datgene te geven of te doen waartoe hij verbonden was, of datgene gedaan heeft wat hem verboden was.”

Wanneer is er sprake van overmacht?
Vermits er geen definitie bestaat van overmacht, worden er twee belangrijke juridische principes gehanteerd: ‘onmogelijkheid’ en ‘ontoerekenbaarheid’. Het moet met andere woorden gaan om een gebeurtenis waardoor het uitvoeren van de overeenkomst totaal onmogelijk wordt en waaraan de schuldenaar geen enkele schuld heeft.

Normaal gezien kunnen de contracterende partijen regels opnemen omtrent overmacht; tenzij dit door een specifieke wetgeving verboden zou zijn. Zo kunnen deze partijen bepalen wat voor hun de gevallen van overmacht zullen zijn en de mogelijke gevolgen.

Het principe van de ‘ontoerekenbaarheid’
Bij deze ‘ontoerekenbaarheid’ kan de schuldenaar aantonen dat hij geen enkele fout heeft gemaakt, dat het voorval in kwestie absoluut niet te voorzien was op het ogenblik dat het contract tot stand kwam en dat hij het niet heeft kunnen voorkomen of vermijden.

Het principe van de ‘onmogelijkheid’
Door deze ‘ontoerekenbaarheid’, is er een complete ‘onmogelijkheid’ ontstaan om de overeenkomst uit te voeren. Men spreekt van een volledige onmogelijkheid, wat inhoudt dat wanneer het ‘slechts’ moeilijker of duurder wordt om de overeenkomst ten uitvoer te brengen, er geen sprake kan zijn van overmacht.

Wat nu met overmacht in deze coronatijden?
Het zal steeds aan de rechter toebehoren om te beslissen of er overmacht kan zijn in een bepaalde situatie tijdens deze coronatijden. Belangrijk is echter wel om eerst naar de contracten te kijken en na te gaan of de betrokken partijen in hun algemene voorwaarden regels omtrent deze overmachtsituaties hebben opgenomen.

Is dit niet het geval, dan zal men de ontstane situatie moeten toetsen aan de hierboven aangehaalde voorwaarden. Vooreerst zal moeten nagegaan worden of de uitvoering van het contract totaal ‘onmogelijk’ werd door de coronamaatregelen. De overheidsmaatregelen om bepaalde zaken te sluiten, is bijvoorbeeld een geval van overmacht.

Wanneer het voor een ondernemer louter ‘moeilijker’ wordt om zijn activiteiten uit te voeren (bijvoorbeeld door telewerk), dan zal dit wellicht niet als overmacht aanzien worden. Hij kan immers nog zijn werkzaamheden verderzetten, weliswaar onder moeilijke omstandigheden!

Ook andere omstandigheden controleren
Verder zullen ook alle andere omstandigheden moeten nagegaan worden. Zo zal bijvoorbeeld een klant die niet betaalde vóór de coronacrisis en hiervoor al in gebreke werd gesteld, geen beroep kunnen doen op overmacht wegens de coronacrisis. Hetzelfde voor bijvoorbeeld de leverancier van een wagen die eveneens eerder in gebreke werd gesteld omtrent de niet levering.

Kortom, we kunnen stellen dat corona niet altijd een geldige reden zal zijn om overmacht aan te nemen, om het uitvoeren van contracten uit te stellen of volledig te beëindigen. Rechters zullen zich geval per geval moeten uitspreken over het al dan niet aannemen van overmacht. Wordt dus nog vervolgd. <<
door Solange Tastenoye, zelfstandig juriste

Reageren
Abonneer op onze nieuwsbrief

Mis ook dit niet...

Belgische milieuprestaties krijgen compliment van OESO

De OESO doet in haar rapport Environmental Performance Review voor België aanbevelingen voor het afval-, materialen- en bodembeheer, en de transitie naar een circulaire economie.

SusPhos proces leidt uiteindelijk naar volledige circulariteit

Onderzoekers van de UvA hebben een belangrijke stap gezet op weg naar volledige circulariteit van fosfaat­recycling volgens het SusPhos proces, waarbij ook magnesium is terug te winnen.

Elektrische wagens met grote autonomie - artikel

Engineeringbedrijf Exypnos uit Kruibeke ontwikkelt kant-en-klare industriële installaties op maat voor de framing en verlijming van componenten met gegoten polyurethaan.

Tracering aardbeien Coöperatie Hoogstraten met visie en RFID

Coöperatie Hoogstraten hecht veel belang aan de traceerbaarheid van haar aardbeien doorheen de keten, maar met een 200-tal telers is dit proces logistiek gezien niet eenvoudig te realiseren.

Privacy-vriendelijke data-analyse technologieën in ontwikkeling

TNO roept overheidspartijen, bedrijven, commerciële technologiepartijen en kennisinstellingen op om gezamenlijk hiervoor Multi-Party Computation en Federated Learning in te zetten.

Elia incubator stimuleert digitale innovatie

The Nest, de incubator van Elia Group, maakt het mogelijk voor medewerkers om digitale ideeën snel te ontwikkelen, om er prototypes van te maken en ze te testen in een sandboxomgeving.

Suez investeert 10 miljoen euro in nieuwe duurzame sorteerlijn

Om te voldoen aan de nieuwe milieu­regle­men­tering van de Vlaamse regering installeert afval­verwer­kend bedrijf Suez in de Gentse haven een nieuwe sorteerlijn, die 35% meer afval zal uitsorteren.

Ook in maart nog faillissementsdaling genoteerd

Vorig maand werd over 648 ondernemingen het faillissement uitgesproken: in vergelijking met de maand maart verleden jaar een daling met -34,0%. Voor het eerste kwartaal een daling met 44,3%.

ABB breidt YuMi-cobotportfolio uit

ABB heeft haar portfolio van collaboratieve robots (cobots) uitgebreid met twee nieuwe cobotfamilies: GoFa en SWIFTI met een intuïtief ontwerp. Als aanvulling YuMi en Single Arm YuMi bieden de nieuwe cobots een hogere payload en hogere snelheden. ABB speelt met deze toename in kracht en snelheid in op vragen vanuit de markt. >>

Partners