Overmacht en corona - column

Columns & Blogs 7/04/2021 8:37:16

Ondernemers worden tijdens de pandemie steeds meer geconfronteerd met leveranciers die ‘overmacht’ inroepen. Hierdoor zouden contracten dan toch niet moeten uitgevoerd worden, of toch wel?

Lees hieronder verder   
Verwant

Telewerk wettelijk geregeld - column

#ManuMatters: industrie essentiële hoeksteen van economie - column

Beoordeel, innoveer, kies en begin opnieuw - column

Overmacht en corona - column

Slimmer automatiseren in industrie met AI-gestuurde robots - column

Coronamaatregelen en privacy - column

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Kennismanagement

online via Zoom

van 17/06/2021 tot 24/06/2021

Samenwerken met BIM - Stadhuis Roeselare

Online ORI webinar

maandag 21 juni 2021

Automatica Sprint

Messe München

van 22/06/2021 tot 24/06/2021

Waterstofconferentie Vlaanderen

Antwerpen

dinsdag 22 juni 2021

Werken na Corona

ORI webinar

vrijdag 25 juni 2021

StocExpo

Antwerp Expo

van 29/06/2021 tot 1/07/2021

Keuze van de redactie

(14/6) VIL-tool helpt bedrijven bij technologiekeuze

(14/6) 500 sensoren monitoren aardappelteelt

(10/6) Vlaams onderzoeksschip goedgekeurd voor gestandaardiseerde metingen CO2

(9/6) Port of Antwerp maakt eerste kandidaten voor NextGen District bekend

(7/6) Maakt of kraakt de pandemie nu carrières van techvrouwen? - artikel

(7/6) Umicore benoemt Mathias Miedreich tot nieuwe CEO

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - Eens een contract tot stand is gekomen, moet het door de partijen uitgevoerd worden. Zij moeten zich houden aan wat ze overeengekomen zijn en dit moet ‘te goeder trouw’ worden uitgevoerd.

Doch, artikel 1148 BW bepaalt dat: “Geen schadevergoeding is verschuldigd, wanneer de schuldenaar door overmacht of toeval verhinderd is datgene te geven of te doen waartoe hij verbonden was, of datgene gedaan heeft wat hem verboden was.”

Wanneer is er sprake van overmacht?
Vermits er geen definitie bestaat van overmacht, worden er twee belangrijke juridische principes gehanteerd: ‘onmogelijkheid’ en ‘ontoerekenbaarheid’. Het moet met andere woorden gaan om een gebeurtenis waardoor het uitvoeren van de overeenkomst totaal onmogelijk wordt en waaraan de schuldenaar geen enkele schuld heeft.

Normaal gezien kunnen de contracterende partijen regels opnemen omtrent overmacht; tenzij dit door een specifieke wetgeving verboden zou zijn. Zo kunnen deze partijen bepalen wat voor hun de gevallen van overmacht zullen zijn en de mogelijke gevolgen.

Het principe van de ‘ontoerekenbaarheid’
Bij deze ‘ontoerekenbaarheid’ kan de schuldenaar aantonen dat hij geen enkele fout heeft gemaakt, dat het voorval in kwestie absoluut niet te voorzien was op het ogenblik dat het contract tot stand kwam en dat hij het niet heeft kunnen voorkomen of vermijden.

Het principe van de ‘onmogelijkheid’
Door deze ‘ontoerekenbaarheid’, is er een complete ‘onmogelijkheid’ ontstaan om de overeenkomst uit te voeren. Men spreekt van een volledige onmogelijkheid, wat inhoudt dat wanneer het ‘slechts’ moeilijker of duurder wordt om de overeenkomst ten uitvoer te brengen, er geen sprake kan zijn van overmacht.

Wat nu met overmacht in deze coronatijden?
Het zal steeds aan de rechter toebehoren om te beslissen of er overmacht kan zijn in een bepaalde situatie tijdens deze coronatijden. Belangrijk is echter wel om eerst naar de contracten te kijken en na te gaan of de betrokken partijen in hun algemene voorwaarden regels omtrent deze overmachtsituaties hebben opgenomen.

Is dit niet het geval, dan zal men de ontstane situatie moeten toetsen aan de hierboven aangehaalde voorwaarden. Vooreerst zal moeten nagegaan worden of de uitvoering van het contract totaal ‘onmogelijk’ werd door de coronamaatregelen. De overheidsmaatregelen om bepaalde zaken te sluiten, is bijvoorbeeld een geval van overmacht.

Wanneer het voor een ondernemer louter ‘moeilijker’ wordt om zijn activiteiten uit te voeren (bijvoorbeeld door telewerk), dan zal dit wellicht niet als overmacht aanzien worden. Hij kan immers nog zijn werkzaamheden verderzetten, weliswaar onder moeilijke omstandigheden!

Ook andere omstandigheden controleren
Verder zullen ook alle andere omstandigheden moeten nagegaan worden. Zo zal bijvoorbeeld een klant die niet betaalde vóór de coronacrisis en hiervoor al in gebreke werd gesteld, geen beroep kunnen doen op overmacht wegens de coronacrisis. Hetzelfde voor bijvoorbeeld de leverancier van een wagen die eveneens eerder in gebreke werd gesteld omtrent de niet levering.

Kortom, we kunnen stellen dat corona niet altijd een geldige reden zal zijn om overmacht aan te nemen, om het uitvoeren van contracten uit te stellen of volledig te beëindigen. Rechters zullen zich geval per geval moeten uitspreken over het al dan niet aannemen van overmacht. Wordt dus nog vervolgd. <<
door Solange Tastenoye, zelfstandig juriste

Reageren
Abonneer op onze nieuwsbrief

Mis ook dit niet...

Verbeterde membranen voor blauwe energie

Met positief en negatief geladen zoutionen in rivier- en zeewater kun je energie opwekken via speciale membranen. TU Eindhoven ontwikkelde technologie om dit proces te verbeteren.

Betonprinters en metselrobots: opmars van automatisering in bouw - artikel

Op Kamp C in Westerlo heeft de grootste 3D-betonprinter van Europa vorig jaar in één stuk een volledig huis met verdieping geprint. Dat was een wereldprimeur.

CTG lanceert zomerklassen om IT basiskennis bij te brengen

IT-dienstenleverancier CTG lanceert zomerklassen om alle werknemers (van HR-verantwoordelijke tot boekhouder) basisvaardigheden aan te leren om IT-systemen en softwareprogramma’s te testen.

Trends in de maakindustrie in kaart gebracht

Dewi Van De Vyver, CEO van Flow Pilots, en Carine Lucas van technologiefederatie Agoria nemen de belangrijkste digitale trends binnen de maakindustrie onder de loep.

Nieuwe investering versnelt test voor vroege kankerdiagnose

De Nederlandse WUR spin-off Surfix ontvangt 8,5 miljoen euro voor de ontwikkeling van nanocoatings voor biosensoren die buiten het lichaam biologisch materiaal kunnen meten.

Vlaanderen onderzoekt uitrol Hyperloop netwerk

Onze Vlaamse industrie en universiteiten kunnen hier mee koploper zijn. Daarom heeft minister Crevits de opdracht gegeven aan VIL om te onderzoeken wat de mogelijkheden in Vlaanderen zijn.

Toegang op maat met modulair heksysteem

Elke toepassing stelt andere eisen aan het veiligheidsconcept. De keuze varieert dan ook. Denk bijvoorbeeld aan het beveiligen van gevarenzones met veilig­heids­heksys­temen.

Basware behaalt ISO 9001:2015-certificering

Het Basware quality management system is gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015-norm, de meest algemeen erkende internationale norm voor kwaliteitsmanagement.

AI-functionaliteit voor Kontron KBox A-203-AI-GC

Kontron gaat zijn AI-platform ook beschikbaar stellen als een KBox-pc op basis van een Intel Atom x7-E3950-processor. De KBox is gebruiksklaar en kan direct geïntegreerd worden in bestaande X86-landschappen om snel en efficiënt eigen toepassingsscenario's rond Machine Learning en Artificial Intelligence te implementeren. >>

Partners