Jos Pinte: «Normen voor een succesvolle innovatie»

Columns & Blogs 20/06/2012 15:46:13

Worden elektrische auto’s een succes? Een vraag waar momenteel veel rond te doen is, maar één zaak is zeker; indien iedere autoconstructeur met verschillende stekkers zou komen, is het antwoord negatief.

Lees hieronder verder   
Verwant

“Time to connect Belgium with 5G” - column

Maatschappelijke impact van technologiebedrijven

Dominique Demonté wordt algemeen directeur van Agoria Wallonie

“Gaan we groeibedrijven straffen?” - opinie

België telt vijf nieuwe ’Fabrieken van de toekomst’

Technologische industrie flirt met 2% groei

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Onderhandelen met impact

Online

van 19/05/2021 tot 26/05/2021

Leiding geven op afstand

online via Zoom

van 20/05/2021 tot 25/05/2021

Intellectual property for growing businesses

EP&C webinar

donderdag 20 mei 2021

Functionele veiligheid volgens machinerichtlijn

Online cursus IE-net

van 1/06/2021 tot 10/06/2021

Patent Enforcement in Asia

3 Live webinars

van 1/06/2021 tot 15/06/2021

Jouw spreekstem

Online

van 2/06/2021 tot 23/06/2021

Keuze van de redactie

(6/5) AI-platform leidt tot sneller en beter voorraadbeheer

(5/5) imec.istart Fund krijgt stevige kapitaalinjectie

(4/5) Primeur: Elektrische terminaltrekker tankt waterstof uit mobiel tankstation

(3/5) Gerrit Jan Schaeffer volgt Ronnie Belmans op bij EngergyVille

(29/4) 30 bedrijven stappen in nieuw Vlaams energie- en klimaatproject

(28/4) Samenwerking rond waterstof in de luchtvaart op poten gezet

>> Meer blikvangers

En daarom is het nodig dat producenten normen met elkaar afspreken om deze innovatie te doen slagen. Toch is er amper aandacht voor het normalisatieproces bij ons. Volledig ten onrechte, want zonder normalisatie zou geen enkele innovatie slagen. Op Europees vlak werden vorig jaar 1152 nieuwe normen bepaald. Niet min, want het gaat om normen die van toepassing zijn op bijna alle producten van ons dagelijks en professioneel leven. Maar in België heerst een groot gebrek aan kennis over normalisatie. Tijdens de technische (ing en ir) en economische academische opleidingen wordt nauwelijks gesproken over normalisatie. Wat is het belang van normalisatie voor mijn toekomstig bedrijf? Welke strategie moet ik toepassen als ik met nieuwe producten op de markt wil komen? Hoe moet ik normen schrijven en rekening houden met alle relevante technische reglementeringen op nationaal, Europees en internationaal vlak? Allemaal vragen waarop de student geen antwoord krijgt. Dat zal ongetwijfeld ook zijn weerslag hebben op onze bedrijven. Nochtans is het van levensbelang om erbij te zijn als er afspraken worden gemaakt rond normen. Normen garanderen kwaliteit, concurrentie en veiligheid Naast octrooien is normalisatie een essentieel instrument om innovatie in de markt te zetten. Terwijl octrooien de innovatie beschermen, zullen normen aan marktcreatie doen door de techniek voor iedereen toegankelijk te maken. In veel markten is het nodig om de producten van verschillende leveranciers op dezelfde lijn te brengen om een markt te creëren. Denk maar aan de elektrische auto’s waar stekkers, laadstations en laadprofielen genormaliseerd worden. Indien iedere autoconstructeur met verschillende stekkers zou komen, zal de ontplooiing van een publieke laadinfrastructuur mislukken. Op dezelfde wijze kon de GSM doorbreken dankzij een genormaliseerd communicatieprotocol. In de bouw zal geen enkele architect een product of proces voorschrijven dat niet genormaliseerd is. Normen leggen de lat gelijk, Europees of wereldwijd en de gebruikers hebben de zekerheid dat het product en systeemelementen langdurig zullen beschikbaar zijn. Zonder normen, krijgt u uw innovatie niet verkocht. Bovendien vragen ook de klanten duidelijke normen, want het bevordert de concurrentie. Normen garanderen immers uitwisselbaarheid en vrije keuze van leverancier en schaalvoordelen door goedkope massaproductie. Daarnaast zorgt het ook voor een verhoogde levenskwaliteit, de bescherming van de gebruikers en het milieu. Via normen worden minimale veiligheidseisen vooropgesteld. Normen zorgen ook voor duurzame en ecologische producten. Zo zijn er talrijke normen over energie-efficiëntie. Deze normen laten toe zoals voor auto’s de energie-efficiëntie van het product onder gestandaardiseerde gebruiksvoorwaarden te vergelijken. In een latere fase zullen deze normen toelaten efficiëntie-eisen op te leggen. Mee aan tafel Erbij zijn is dan natuurlijk wel essentieel. Normen opstellen gebeurt vrijwillig en in consensus van alle betrokken partijen. Dit democratisch en soms langdurig proces garandeert echter de doordachtheid van de norm. Wie zijn argumenten wil verdedigen, moet mee aan tafel zitten. Zowel op nationaal (NBN), Europees (CEN) of internationaal (ISO) zijn er onafhankelijke normalisatie-instanties. De CEN bijvoorbeeld heeft momenteel 1978 technische commissies. Elke nieuw normproces start met de vraag of een norm voor dit onderwerp gewenst is en met een oproep tot experten. Agoria en Sirris tekenen op nationaal niveau en op internationaal niveau via hun lidmaatschap van talrijke internationale sectorcomités present. Hoewel iedereen zich kan aanmelden als expert, worden de normen enkel geschreven door hen die mee aan de tafel zitten. Op technisch niveau zijn de contacten vlotter dan op strategisch niveau. Zo verneemt u met welke ontwikkelingen uw collega’s bezig zijn. U kan uw technologiekeuzes informeel aftoetsen. Zit u niet mee aan tafel, geen nood, het normalisatieproces voorziet in een publieke enquête van 5 maanden. Gedurende deze periode kunnen alle geïnteresseerde hun opmerkingen formuleren. Deze worden nadien door de experten besproken.Op elke commentaar komt een gefundeerd antwoord. Tenslotte is er een tweede publieke consultatie. Deze situeert zich eerder op het niveau van een drukproef om de laatste fouten er uit te halen. Fundamentele en technische opmerkingen moeten echter tijdens de eerste consultatie geformuleerd worden. Het feit dat alle aspecten bekeken en uitgediscussieerd zijn, maakt van normen waardevolle documenten. En dan de afspraken vastleggen De voornaamste rechtsinstrumenten van de Europese Unie op het gebied van technische regelgeving zijn de richtlijnen en verordeningen. In de ‘nieuwe aanpak’ bevatten de richtlijnen enkel nog de essentiële vereisten. Ter ondersteuning van deze technische regelgeving kan de Europese Commissie de opdracht geven (in de vorm van mandaten) aan de Europese normalisatieorganisaties om geharmoniseerde normen op te stellen. Deze Europese normen bevatten de technische specificaties voor een product of productgroep behorend tot het toepassinggebied van een bepaalde richtlijn. De kwaliteit van de geharmoniseerde normen wordt bewaakt door een CEN-consulent. Deze adviseert de technische commissie en de werkgroep die de norm ontwikkelt, en ziet erop toe dat de essentiële vereisten juist begrepen zijn en afdoend afgedekt worden in de norm. Geharmoniseerde normen kan u herkennen aan de aanwezigheid van een specifieke Annex ZA die aangeeft welke essentiële vereisten de norm afdekt. Bovendien worden de hEN-normen geciteerd in het officiële publicatieblad van de Europese Unie. Deze nieuwe aanpak heeft als groot voordeel dat bij een evolutie in de stand der techniek geen wetgevend proces meer moet worden opgestart om de richtlijn aan te passen. Momenteel ondersteunen 669 geharmoniseerde normen de toepassing van de machinerichtlijn. Naast de Europese normen (EN) ontwikkeld door CEN, CENELEC of ETSI, bestaan er nog Internationale normen (ISO) ontwikkeld door ISO, IEC of ITU en nationale normen ontwikkeld door de verschillende nationale normalisatie organisaties waarvan NBN, DIN, BSI en AFNOR waarschijnlijk de bekendste zijn. Onze stem laten horen In België verzorgt het CEB-BEC de dienstverlening op het gebied van elektrotechniek. De andere domeinen worden door het NBN afgedekt. Het NBN staat in voor de verkoop van de normen. Het normvoorbereidend werk wordt uitgevoerd door 26 sectorale operatoren. De sectorale operatoren organiseren de nationale consultatie (via vergaderingen en elektronisch) voor de ontwerp normen. Sirris en Agoria dekken de domeinen machinebouw, technische uitrusting voor de bouw, non-ferro metalen en drukapparaten af. Sirris en Agoria onderhandelen momenteel met het NBN en het BEC voor het aanbieden van online normpakketten ‘machinebouw’ en ‘firetechnologies’. Want we willen onze bedrijven oproepen zo veel mogelijk feedback te geven. Hierdoor beschikt u aan voordelige voorwaarden online over de actuele normen die voortdurend aangevuld worden met de laatste versies. Iets wat kan tellen in het kader van een kwaliteitssysteem. Zo kunnen we er tenslotte voor zorgen dat de stem van de Belgische bedrijven bij het opstellen van normen telt! <<

Reageren
Abonneer op onze nieuwsbrief

Mis ook dit niet...

Vorig jaar werd 42% van de bedrijven door cyberaanval getroffen

Uit het Cyber Readiness Report 2021 van verzekeraar Hiscox blijkt dat maar liefst 42% van Belgische bedrijven getroffen werden door één of meerdere cyberaanvallen.

Nieuwe technologieën voor recycleren van platinagroep-metalen uit afval

Het PLATIRUS-project, met onder meer VITO en KU Leuven, heeft elf technologieën ontwikkeld, waarvan er drie uitblonken door hoge efficiëntie, lage kosten en geringe milieueffecten.

Aalsters ziekenhuis gebruikt als eerste in Benelux robot­assis­tentie

De CorPath GRX, een robotarm ontwikkeld door Siemens Healthineers, stelt specialisten in staat om ingrepen in de bloedvaten preciezer en veiliger uit te voeren.

EP&C webinar: intellectual property for growing businesses

Waarom lukt het de ene startup om in korte tijd door te ontwikkelen tot een volwaardig bedrijf, terwijl een ander daar nooit in slaagt? Dat is één van de vragen waarop u een antwoord krijgt.

Aantal faillissements­uitspraken blijft algemeen laag

De afgelopen maand april noteerde Graydon 488 failliet verklaarde bedrijven (+44,4% tegenover 2020), maar slechts een fractie van wat in een normaal conjunctureel verloop mag verwacht worden

Licentieovereenkomst op patenten tussen Umicore en BASF

Umicore en BASF hebben een wederzijdse niet-exclusieve licentie­overeen­komst op patenten afgesloten die een brede waaier aan kathode­materialen en hun precursoren dekt.

Primeur: Elektrische terminaltrekker tankt waterstof uit mobiel tankstation

In het VIL-project Hydrolog wordt aangetoond hoe het overschakelen naar waterstof voor elektrisch zwaar transportmateriaal in de logistieke sector een haalbare kaart wordt.

Port of Antwerp weer iets duurzamer door verleddingsproject

Deze maand ronden Fluvius en Port of Antwerp een grootschalig verlichtingsproject in de Antwerpse haven af, waarbij 2.423 ‘gewone’ lampen vervangen werden door interactieve ledverlichting.

igus is nieuw lid van Profibus Nutzerorganisation

Profinet is 's werelds toonaangevende communicatie-oplossing op Ethernetbasis voor industriële automatisering (zelfs grote datavolumes worden snel en veilig overgedragen). Om het onderzoek naar de Profinet technologie in bewegende toepassingen te bevorderen is igus nu toegetreden tot de Profibus Nutzerorganisation e.V. als kabelspecialist.

Partners