Nieuwe testmethode voor schonere Euro VI vrachtwagens

De meer op de praktijk gerichte Euro VI testprocedure zorgt voor de gewenste emissieverbetering in de praktijk.

ENGINEERINGNET -- Bij de ontwikkelingen van testprocedures wordt de Europese Commissie ondersteund door de kennis die wordt opgedaan in de onderzoeksprogramma’s die het Nederlandse TNO uitvoert.

De nieuwste vrachtwagens die voldoen aan de Euro VI norm (vanaf 2013) laten een sterk verminderde NOx uitstoot zien ten opzichte van eerdere generaties vrachtwagens. De forse reductie is het gevolg van verbeteringen in de Europese emissiewetgeving en in de motortechnologie en uitlaatgasnabehandeling die door de fabrikanten zijn toegepast.

In de Euro VI typekeurprocedure wordt een nieuwe, meer realistische testcyclus voor de motoren gebruikt dan in het verleden. Daarnaast wordt een nieuwe procedure gebruikt voor het toetsen van de conformiteit van een voertuig tijdens hun levensduur. Dit gebeurt vanaf Euro VI namelijk verplicht met een praktijkmeting op de weg.

De Europese Commissie werkt momenteel aan een nog verdere verbetering van de controleprocedure om lage emissies zeker te stellen. Dit heet Real Driving Emissions (RDE) en is nodig om te garanderen dat alle Euro VI voertuigen onder bijna alle condities schoon zijn en blijven.

De gemiddelde NOx uitstoot van de eerste generatie zware Euro V bedrijfswagens met SCR katalysator (2005-2009) viel met name in de stad (bij lage snelheid) nog tegen. De tweede generatie Euro V met SCR (2009-2013) liet een lichte verbetering zien bij lage snelheid.


De NOx uitstoot van enkele generaties zware bedrijfswagens (20-50 ton)

De tot nu toe gemeten Euro VI vrachtwagens uit de zware categorie (>20ton) laten een forse reductie zien van de NOx uitstoot ten opzichte van Euro V. Hoe goed de Euro VI vrachtwagens presteren wanneer ze ouder zijn, is nog niet bekend en wordt nog onderzocht.

Euro VI vrachtwagens zijn overigens standaard uitgerust met een zeer efficiënt roetfilter, wat ervoor zorgt dat ze nagenoeg geen fijnstof uitstoten.

TNO voert praktijkmetingen uit aan vrachtwagens om te kijken hoe het er voor staat met de uitlaatgaskwaliteit van de nieuwste modellen. Dergelijke metingen zijn ervoor om bij te houden of de vrachtwagens voldoen aan de Europese emissierichtlijnen en of de geleidelijk strenger wordende richtlijnen (Euro normen) ook leiden tot voldoende verbetering in de praktijk.

De opgedane kennis en gegevens worden ook gebruikt bij het ontwerpen van de allernieuwste Europese procedures voor het keuren van de vrachtwagens en om de nationale en internationale emissiemodellen up-to-date te houden.

Op het moment dat lichtere Euro VI trucks en bussen op de markt komen zullen deze ook gemeten worden, om te onderzoeken of deze in de praktijk net zo goed presteren als de gemeten zware vrachtwagens. << (bron en grafiek: TNO, foto: Wikipedia (Veronica538), trucker aan het werk)

Engineeringnet.be