België goede leerling voor de recyclage van gemeentelijk afval

Belgische gemeenten recycleren of composteren 57% van het opgehaalde afval. Dit is 15% beter dan het Europees gemiddelde.

ENGINEERINGNET.BE - Volgens recente cijfers van Eurostat recycleerden of composteerden de lidstaten in 2012 gemiddeld 42% van het gemeentelijk afval.

België doet het 15% beter dan het Europees gemiddelde en komt daarmee op de derde plaats na Duitsland en Oostenrijk.

Gemeentelijk afval is alle afval verzameld door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers, - uitgezonderd van de bouwmaterialen.

De hoeveelheden ingezameld afval per inwoner verschillen sterk tussen de lidstaten onderling. Denen produceren maar liefst 668kg per persoon. De Duitsers mogen dan wel veel recycleren, ze produceren ook maar liefst 611kg afval per persoon. België bevindt zich in de middenmoot met 457kg. Landen zoals Roemenië, Slovakije maar ook de Baltische staten produceren minder dan 400kg.

In België neemt de hoeveelheid gemeentelijk afval nog ieder jaar lichtjes toe maar we zien ook een sterke stijging van de recyclagegraad. Er wordt nauwelijks nog afval gestort (slechts 1% tegenover een Europees gemiddelde van 34%).

De hoeveelheid verbrand afval blijft min of meer gelijk, maar de laatste tien jaar wordt er quasi uitsluitend nog verbrand met energiewinning. << (Saskia Van Hoyweghen) (foto: Wikipedia)

Engineeringnet.be