Nauwere samenwerking tussen Voka en essenscia vlaanderen

Voka en essenscia vlaanderen hebben hun overeenkomst tot samenwerking hernieuwd met de uitdrukkelijke intentie om in de toekomst nog nauwer te gaan samenwerken.

ENGINEERINGNET.BE - Beide werkgeversorganisaties willen hun specifieke expertise rond gemeenschappelijke beleidsthema’s op een structurele manier met elkaar delen en gezamenlijke standpunten communiceren.

Met deze geïntegreerde aanpak streven ze naar een verdere optimalisatie van het werkgeverslandschap in Vlaanderen en België.

Voka werkt al jaren samen met 30 sectorfederaties, waaronder essenscia vlaanderen. Beide organisaties willen nu hun samenwerking uitdiepen, voornamelijk met betrekking tot regionale beleidsdomeinen als milieu, bepaalde energie- en klimaatthema’s, onderwijs, arbeidsmarkt, innovatie, ruimtelijke ordening, mobiliteit en het Vlaams sociaal overleg.

Dit moet de wederzijdse slagkracht vergroten en een efficiënt kader creëren voor succesvol ondernemen.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “We vertegenwoordigen heel wat gemeenschappelijke bedrijven en werken al constructief samen rond diverse thema’s. We zien deze krachtenbundeling als een mooie voorzet om ook de interprofessionele werkgeversorganisaties op Vlaams en federaal niveau, Voka en het VBO, nog meer te laten samenwerken.”

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka vzw: “Met deze samenwerking wordt het goede voorbeeld gegeven om te komen tot een efficiënte en kostenbewuste werking van het werkgeverslandschap in Vlaanderen en België. Dat is in het belang van onze ondernemingen, de verantwoordelijke beleidsmakers en de sociale partners.”

Het samenwerkingsakkoord krijgt ook de volle steun van Voka-voorzitter Paul Kumpen, essenscia-voorzitter Wouter De Geest en Luc Delagaye, voorzitter essenscia vlaanderen. Zij zijn ervan over overtuigd dat dit een win-winsituatie is voor alle partijen. << (Guy Leysen) (foto: essenscia)

Op de foto:
Voka-voorzitter Paul Kumpen en Luc Delagaye, voorzitter essenscia vlaanderen, bij de ondertekening van het samenwerkingsakkoord.

Engineeringnet.be