Ondoordachte uitspraken over onderhoud door managers - column

Over uitspraken over onderhoud en onderhoudsgerelateerde materie van doorgaans erg competente (niet-onderhouds)managers, kan je ontstemd of woest worden, ... Maar het blijft een probleem...

ENGINEERINGNET.BE - In het beste geval getuigt zo'n uitspraak van een onderschatting van de impact van de onderhoudsfunctie op een organisatie. In het slechtste geval - en we hopen uiteraard dat dit een heel kleine minderheid is - getuigt het van een schrijnend gebrek aan inzicht terzake

Hoe dan ook, het blijft een probleem. Enerzijds voor het imago (en dus de positie binnen de organisatiehiërarchie) van asset management, en anderzijds (uiteraard daarmee gelinkt) met de middelen die voor asset management vrijgemaakt worden.

«Machinestoringen gaan snel tot het verleden behoren»
Jullie zullen vast wel jullie eigen portie dooddoeners te verwerken gekregen hebben, maar misschien toch een paar verrassende voorbeelden uit mijn eigen ervaring… Toen ik net met mijn onderzoek begon - toegegeven, dat is al enige tijd geleden - kreeg ik de vraag of onderzoek inzake onderhoudsbeheer nog wel toekomst had.

Bij een jonge onderzoekster die graag theoretisch degelijk werk wil leveren, maar het ook belangrijk vond om dat werk relevant voor de praktijk te houden, zorgde dit toch voor enige existentiële research-onrust.

Die veranderde snel in opgelucht ongeloof eenmaal een manager zijn standpunt had verduidelijkt: «Door de hele beweging rond Total Quality Management wordt er nu toch werk gemaakt van Zero Defects en zullen dus ook machinestoringen snel tot het verleden behoren.» Een korte, vriendelijke uitleg over onderhoudsmanagement en over zero defects bracht hier snel soelaas.

«Er zijn de laatste tijd zo goed als geen ernstige storingen meer»
Iets meer inspanning kostte het om een topmanager ervan te overtuigen om toch maar met condition monitoring en predictief onderhoud door te gaan. De manager in kwestie vond de uitgaven terzake onnodig want «er waren toch zo goed als geen ernstige storingen meer de laatste tijd».

Het oorzakelijke verband tussen minder storingen en predictief onderhoud was blijkbaar niet evident. Een eenvoudig simulatiemodel van de situatie voor en na het invoeren van predictief onderhoud was de oplossing. De kosten en ongemakken door vermeden storingen waren overtuigend hoger dan de kosten van het predictief onderhoud.

«Analyses? Overbodig. Onze technische dienst heeft ervaring»
Zorgwekkend(er) zijn de uitspraken die je soms hoort over risicomanagement. Hiervoor budget vrijmaken is dan voor sommigen een erg grote stap. Ze leiden aan bijziendheid, ze zien enkel de korte termijn (er zijn weeral middelen nodig voor nog maar eens een analyse), maar niet het lange termijn-effect: minder pannes, minder secundaire schade, langere installatielevensduur, veiliger werksituatie…

Je hoort dan dingen als «Onze technische dienst heeft ervaring. Analyses? Dat is iets voor academici». Wél waar natuurlijk, dat van die ervaring, maar toch kortzichtig. Gerelateerd, maar met een andere invalshoek: «Met die big data van tegenwoordig is het toch een fluitje van een cent om RCA, FMEA en zo te doen.» Big data helpt, maar de kwaliteit en snelle verwerkbaarheid van die data - laat staan het uitvoeren van een RCA of FMEA - blijkt in praktijk toch verre van evident.

Zichzelf implementerende normen?
Naast het blinde geloof in big data, Internet of Things en aanverwante lijken sommigen erg veel te verwachten van normen: «Er zijn zoveel normen: ISO 31000 (risicomanagement), ISO 55000 (asset management) en dan de normen inzake veiligheid waar kan uit geleerd worden, we moeten er zelf toch geen extra middelen tegenaan gooien?» Nuttig en interessant die normen, ongetwijfeld. Maar of ze zichzelf zullen implementeren?

Maar goed, laat ons maar verder doorgaan met serieus werk te maken van risico- en asset management en niet vergeten ook af en toe aan de PR van de onderhoudsdienst te denken. En wat die dooddoeners betreft, ach, Plato (427-347 v. Chr.) zei het al: «Wise men speak because they have something to say; fools because they have to say something.» <<

Liliane Pintelon is professor aan de KU Leuven. Ze is auteur van o.a. het boek 'Asset manLiliane Pintelon is professor aan de KU Leuven. Ze is auteur van o.a. het boek 'Asset management: the maintenance perspective'.agement: the maintenance perspective'.

Engineeringnet.be