Verneveling van peroxide doodt resistente CPE-bacterie af

Ziekenhuizen en zorginstellingen die geconfronteerd worden met de resistente CPE-bacterie kunnen voor ontsmetting hun toevlucht nemen tot verneveling van peroxide.

ENGINEERINGNET.BE -- De CPE-bacterie verspreidt zich verontrustend snel in Belgische ziekenhuizen. Tijdens de eerste tien maanden van 2011 werden in maar liefst drie ziekenhuizen epidemieën en in een twaalftal instellingen sporadische gevallen van CPE vastgesteld.

Deze opkomst van bacteriën is verontrustend wetende dat de behandeling voor de patiënt erg beperkt is. Slechts weinig antibiotica zijn actief tegen CPE, meldt de Hoge Gezondheidsraad.

De raad dringt dan ook aan op snelle en accurate maatregelen hoe de verspreiding van dergelijke bacteriën in de Belgische ziekenhuizen kan bestreden worden (bron: Belga).

Maar er is in België wel degelijk gevalideerde techniek voorhanden om de bacteriën op grote schaal af te doden: het vernevelen van waterstofperoxide.

Alpheios beschikt naar eigen zeggen als enige in de Belgische markt over deze gevalideerde desinfectiemethode. Volgens de dienstenleverancier is de methode door het ‘FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu’ gevalideerd en goedgekeurd.

Sinds de introductie van de dienstverlening, twee jaar geleden, is de apparatuur naar verluidt al bij meer dan 20 verschillende zorginstellingen en ziekenhuizen ingezet in België en Nederland, ter bestrijding van bacteriën, waaronder ook de MRSA-bacterie en Clostridium Difficile. << (BB) (foto: Alpheios)

Engineeringnet.be