Ugent vraagt ingenieurs om advies over postacademische opleidingen

Universiteit roept op om mee te ‘brainstormen’ rond postacademische vormingen voor ingenieurs en technici.

ENGINEERINGNET.BE - Het Instituut Voor Permanente Vorming van de Universiteit Gent organiseert al meer dan 15 jaar postacademische opleidingen voor afgestudeerde ingenieurs en geïnteresseerden met dezelfde technische bagage

Via deze opleidingen wordt de kenniskloof met pas afgestudeerden overbrugd en krijgen cursisten de kans om hun loopbaan te heroriënteren.

Bij de keuze van lesonderwerpen laat het instituut zich graag adviseren, niet alleen door zijn contacten binnen de academische wereld, maar ook en vooral via het bedrijfsleven.

Op die manier tracht het IVPV de vinger aan de pols te houden van wat er leeft in de verschillende bedrijfssectoren en kunnen we inspelen op reële opleidingsnoden.

Daarom organiseert het IVPV een opleidingsforum waarop u van harte uitgenodigd bent. Op maandag 16 april 2012 (vanaf 17.30 uur), zal via interactieve rondetafelgesprekken nagedacht en gebrainstormd worden over 'hot topics' voor postacademische opleidingen.

Na een algemene inleiding en twee getuigenissen over de rol van permanente vorming in het bedrijfsleven, is er een rondetafelgesprek (in kleine groepjes) rond een van volgende thema's: 'ICT', 'Gebouwen, infrastructuur en materialen', 'Energie en Manufacturing', 'Voeding', 'Agro-industrie' en 'Milieu, biotechnologie en chemie'. << (BB) (foto: Ugent)

PRAKTISCH
Maandag 16 april 2012 om 18u30 (onthaal vanaf 17u30) in het Cultuur- en Congrescentrum Het Pand, Onderbergen 1, Gent
Deelname is gratis. Gelieve vóór maandag 9 april 2012 uw aanwezigheid online te registreren via http://www.ivpv.ugent.be/forum/index.htm <<

Engineeringnet.be