HSSN-Sluizenprijzen 2017 uitgereikt op Nationale Sluizendag

Op de 11e Nationale Sluizendag van de stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) werden de jaarlijkse HSSN-sluizenprijzen voor goede restauraties uitgereikt.

Trefwoorden: #Historische Sluizen en Stuwen Nederland, #HSSN, #renovatie, #renoveren, #sluizen, #stuwen

Lees verder

Nieuws

( Foto: © G. Jan Arends )

ENGINEERINGNET.NL - De HSSN zet zich in voor behoud van bijzondere historische sluizen en stuwen. Dat doet zij o.a. door jaarlijks de Nationale Sluizendag te organiseren en de HSSN-Sluizenprijs toe te kennen aan de meest succesvolle restauratie van het afgelopen jaar.

Op deze manier brengt de HSSN deze bijzondere categorie monumenten onder de aandacht en wil de HSSN eigenaren en beheerders stimuleren zich in te zetten voor de zorgvuldige omgang met historische sluizen en stuwen.

Er waren dit jaar zes genomineerden voor de HSSN-Sluizenprijs. De eerste prijs ging naar de Vereniging Natuurmonumenten voor de restauratie van Romijnstuw in het Waterloopbos bij Marknesse (foto).

Staatsbosbeheer kreeg de tweede prijs voor de restauratie van de schutsluis/stuw op landgoed Elswout te Overeen. Ten slotte nam het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de derde prijs in ontvangst voor de restauratie van de duikersluis van de Borghorn in de Oudedijk te Schagen.