Alle offshore windparken aangesloten op MOG in Noordzee

Met de aansluiting van het laatste offshore windpark Seastar is Elia’s 'stopcontact op zee' nu helemaal compleet. Het schakelplatform bundelt nu de exportkabels van 4 offshore windparken.

Trefwoorden: #Elia, #groene stroom, #Mermaid, #Modular Offshore Grid, #Northwester 2, #offshore windpark, #Rentel, #Seastar, #stopcontact

Lees verder

Nieuws

( Foto: Elia )

ENGINEERINGNET.BE - De Modular Offshore Grid (MOG) of 'stopcontact op zee' is operationeel sinds september 2019.

Na de eerste verbinding met het windpark Rentel zijn er sindsdien drie bijkomende parken aangesloten die nu één voor een opstarten: Northwester2, Mermaid en Seastar. Het schakelplatform brengt de geproduceerde stroom, van deze vier offshore windparken, aan land via een gezamenlijk transmissiesysteem.

Eens alle windparken operationeel zijn (eind 2020), wordt de gemiddelde jaarproductie geschat op 8 TWh. Dit is ongeveer 10% van de Belgische totale elektriciteitsvraag.

Intussen is de federale overheid gestart met de ontwikkeling van een tweede productiezone voor offshore wind. Zo kan het geïnstalleerd vermogen in de Belgische Noordzee tegen 2030 opgetrokken worden van 2,3 GW naar minstens 4 GW.