Ongeziene vijftiende editie van Aquarama Trade Fair

Dat het een bijzondere editie van Aquarama Trade Fair zou worden, dat stond meteen vast. Tijdens deze digitale editie zijn er tal van innovaties en een ijzersterk randprogramma te ontdekken.

Trefwoorden: #Aquarama Trade Fair, #vakbeurs, #virtueel, #watertechnologie

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - “Het spreekt voor zich dat we niet zomaar bij de pakken konden blijven zitten”, laat projectcoördinator Katja Wijffels (FCO Media) optekenen.

“Na vijftien jaar is Aquarama Trade Fair een vaste waarde in de sector. Heel wat bedrijven, zowel uit de watertechnologie als uit diverse waterintensieve industrieën, rekenen erop. Dat zagen we dit voorjaar al aan de inschrijvingen. Ondanks de globale onzekerheid hadden begin mei al meer dan 100 exposanten ingetekend.

We waren het hen dus verplicht om van een positieve uitkomst uit te gaan en de organisatie tijdig aan te vatten. Omdat we onze standhouders en bezoekers bovenal een veilige, comfortabele en succesvolle beurs willen garanderen, echter, besloten we deze zomer om de beurs volledig digitaal te organiseren. Ongeacht hoeveel golven en maatregelen er dus nog volgen, wij bieden de watersector dit najaar opnieuw een forum.”

Virtuele beursvloer
Het digitale event, dat zoals oorspronkelijk gepland op 29 oktober zal plaatsvinden, is een primeur voor Aquarama Trade Fair, maar aan de vaste waarden van de vakbeurs zal niet geraakt worden, verzekert Wijffels.

“De contactmomenten, innovaties en workshops blijven de centrale pijlers van het evenement. Het enige verschil is dat ze dit jaar enkel digitaal toegankelijk gemaakt worden. Daarvoor hebben we een virtuele beursvloer ontwikkeld, waarin elke exposant zijn stand met producten en informatie kan inkleden.

Als bezoeker kan je langsheen de verschillende stands navigeren en de nodige informatie met een druk op de knop opvragen. Om de zoektocht naar specifieke oplossingen of producten nog gemakkelijker te maken, hebben we zelfs een zoekfunctie toegevoegd.

Zo krijg je meteen een overzicht van alle standhouders die met een bepaalde technologie bezig zijn. De Aquarama Trade Fair Innovations zullen dan weer herkenbaar zijn aan een speciale button.”

Ook voor de waardevolle contacten die doorgaans op de beursvloer worden gelegd, bedacht de organisatie een oplossing. “Opdat exposanten en bezoekers met elkaar in dialoog kunnen gaan, voorzien we voor elke standhouder een soort chatbox. Bezoekers kunnen zich daarop aanmelden via de digitale stand, of ze kunnen op voorhand een afspraak vastleggen. Dat verzekert een vlotte opvolging op de beursdag zelf.”

Wie op zoek is naar nog meer diepgang, kan zich net als andere jaren inschrijven voor de workshops. “Onze partners hebben opnieuw alles in het werk gesteld om een programma samen te stellen dat voor zowel de industrie als academici, watermaatschappijen en besturen een relevante meerwaarde biedt. Ook dat verloopt dit jaar uiteraard online, mét ruimte voor interactie en discussie.

Daarnaast loopt er doorheen het randprogramma voor het eerst een rode draad. Alle infosessies zullen zich namelijk toespitsen op circulariteit, een onderwerp dat in deze tijden van waterschaarste enerzijds en duurzame ambities anderzijds bijzonder actueel is.”

watercircle.be
“Iedereen die op Aquarama Trade Fair rondloopt, of dat nu fysiek of virtueel is, kan wel een invulling geven aan het concept circulariteit”, meent Matthias Mertens, manager van watercircle.be.

“Zowel bij de watertechnologieleveranciers zelf als bij de grootverbruikers in de industrie groeit het besef dat ze in het verhaal moet meestappen om de nodige verandering te realiseren. Over het hoe hebben ze doorgaans echter nog heel wat vragen.”

Tijdens de jaarlijkse workshop wil de vereniging van watertechnologieleveranciers dan ook relevante innovaties en realisaties van haar leden aan de brede industrie kenbaar maken, ditmaal met focus op waterhergebruik, beveiliging van de waterbevoorrading en informatisering bij (afval)waterbehandeling.

“Opnieuw zullen we daarbij bijzondere aandacht schenken aan de voedingsindustrie, die tijdens de editie van 2019 al aangaf een duidelijke interesse te hebben in het onderwerp”, zegt Mertens.

Starten doet de digitale workshop met lezingen over onder meer de circulariteit van nutriënten. Flanders’ FOOD en watercircle.be hebben het onder meer over waterhergebruik in een slachthuis en de ontwikkeling van een gesloten watercircuit voor de aardbeiteelt (Interregproject Recupa), terwijl VMx vooral de wetgevende aspecten van (afval)waterhergebruik behandelt.

Deelname aan de workshop is gratis voor voor leden van watercircle.be, VMx, Flanders’ FOOD, Fevia en studenten. Niet-leden betalen 30 euro (excl. btw).

Vlario
Vlario richt zich naar jaarlijkse gewoonte dan weer een namiddag lang tot lokale besturen, rioolbeheerders en ontwerpers. “Circulariteit kreeg geheel terecht een prominente plaats in de beleidsnota van de Vlaamse overheid”, benadrukt directeur Wendy Francken het belang van het onderwerp voor deze doelgroep.

“Als kenniscentrum en overlegplatform voor regen- en afvalwaterbeheer in Vlaanderen, moeten wij er mee voor zorgen dat het in de stedelijke waterhuishouding ingang vindt, maar tevens dat er doordachte maatregelen genomen worden die op lange termijn niet plots een nadelig effect blijken te hebben.”

In een online seminar geeft Vlario daarom, samen met diverse ervaringsdeskundigen, tekst en uitleg bij het concept ‘circulair water’. Zo geeft de Vlaamse Milieumaatschappij duiding bij de wetgeving en gaat onder meer De Watergroep dieper in op hoe steden en gemeenten bepaalde verplichtingen kunnen opleggen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals bedrijven en industriezones.

Vlakwa geeft toelichting bij enkele relevante technologieën, en er is opnieuw aandacht voor het Interregproject WOW! (Wider business Opportunities for raw materials from Waste water).

Deelname aan de studienamiddag van Vlario kost 50 euro (excl. btw) voor leden en 80 euro (excl. btw) voor niet-leden. Inschrijven doet u, net zoals voor de watercircle.be workshop, via de website van Aquarama Trade Fair. Daar vindt u tevens alle informatie om uw virtueel beursbezoek in goede banen te leiden.

Aquarama Trade Fair - 29 oktober 2020 (virtueel)
www.aquaramatradefair.be