Slimme gebouwen krijgen actieve rol in elektriciteits­systeem

Bouwbedrijf Besix en netbeheerder Elia gaan aan een gezamenlijke visienota werken en er wordt een projectstructuur opgezet die kennis zal delen, projecten zal uitwerken, ...

Trefwoorden: #Besix, #Elia, #energietransitie, #slimme gebouwen

Lees verder

Techniek

( Foto: Besix )

ENGINEERINGNET.BE - Om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden, moet de vraag en het aanbod op elk moment gelijk zijn.

Door de verwachte toename aan hernieuwbare (en minder voorspelbare) energieproductie en de verdere elektrificatie van onze samenleving, zal die uitdaging in de toekomst een stuk groter worden. Om toch de balans te houden, is er nood aan flexibele balanceringsmiddelen.

Vandaag levert vooral de industrie die flexibiliteit door het verhogen of verlagen van de productie. In de toekomst wil Elia ook de flexibiliteit van gewone consumenten inzetten via het gecontroleerd aansturen van elektrische auto’s, warmtepompen, boilers, of andere toepassingen.

Digitalisering en een hervorming van het marktdesign zijn bouwstenen binnen dit verhaal van consumer centricity. Het is een concept dat zeer toekomstgericht is en een stapsteen is naar de realisatie van de Europese Green Deal.

Chris Peeters, CEO Elia Group (foto rechts): "Om de klimaatdoelstellingen te realiseren, is het belangrijk dat we samenwerken met andere sectoren. Op de korte termijn is elektrische mobiliteit ons grote focuspunt. De interactie van de autobatterij met ons elektriciteitssysteem komt er heel snel aan en in grote volumes. Maar de volgende grote stap wordt de integratie van slimme gebouwen."

De bouw- en vastgoedsector zijn over het algemeen nog weinig gedigitaliseerd. Maar door de toegankelijkheid van technologie, zal digitalisering en automatisatie aan belang toenemen. Het concept van smart buildings of slimme gebouwen staat hierin centraal.

Een gebouw is ‘slim’, omdat het een aangename omgeving combineert met een efficiënt verbruik dankzij het gebruik van technologie. De consument wordt ontzorgd, doordat het gebouw zelf beslissingen neemt om zijn prestaties te optimaliseren, bijvoorbeeld op het vlak van energieverbruik.

Rik Vandenberghe, CEO Besix Group (foto links): "Bij de renovatie van gebouwen mogen we niet enkel inzetten op minder energie verbruik, maar moeten ook werk maken van slimmer energie verbruik."

Elia en Besix werkten al samen binnen het Internet of Energy (IO.Energy) ecosysteem rond het project Enleash. Er is een proefconcept getest waar bekeken is hoe grote gebouwen met complexe gebruiksbehoeften zoals kantoren en ziekenhuizen een actieve rol kunnen spelen in het energiesysteem. Dat kan door hun energie te produceren, vast te houden of te gebruiken wanneer dit nuttig of nodig is.

Beiden zullen nu ook samen werken aan een gezamenlijke visienota en er wordt een projectstructuur opgezet die kennis zal delen, opportuniteiten zal opsporen en projecten zal uitwerken. De partners zullen ook samen het belang van slimme gebouwen promoten.