Afstandsbedieningen kunnen slimme energiemeter storen

UTwente heeft aangetoond dat, bijvoorbeeld een op afstand bediende dimmer waarmee een huishoudelijk apparaat wordt aangestuurd, een slimme energiemeter kan storen en teruglevering in plaats van verbruik toont.

Trefwoorden: #energie, #slimme meter, #UTwente

Lees verder

research

( Foto: UTwente )

ENGINEERINGNET.BE - Uit eerder onderzoek van de Nederlandse UTwente naar slimme meters, bleek al dat ze grote afwijkingen kunnen vertonen: ze geven dan een te hoog of te laag verbruik aan. Nu blijkt dat ze zelfs kunnen aangeven dat er stroom wordt teruggeleverd in plaats van afgenomen.

Dit effect treedt op bij de combinatie van een op afstand bediende dimmer waarmee een huishoudelijk apparaat wordt bediend. De dimmer wordt alleen maar gebruikt om aan en uit te schakelen, maar blijkt ook in die situatie een paar procent te dimmen.

Dit heeft effect op de meting die de slimme meter toont. Het kan het verschil maken tussen een meting die niet afwijkt, een veel te hoge waarde of een negatieve waarde, alsof er energie wordt opgewekt.

De fouten hebben volgens de onderzoekers te maken met de snelle stroompulsen die ontstaan in de combinatie van de dimmer en het apparaat. Zoals veel apparaten en opladers heeft het een ‘schakelende voeding’: bij verschillende netspanningen geeft zo'n voeding toch dezelfde uitgangsspanning, door snel te schakelen, waardoor het een niet-lineare belasting is.

De dimmer kan ingrijpen op verschillende momenten van de sinus-golfvorm van het net. Dit moment, de firing angle, bepaalt wat de meter aangeeft: een correcte waarde rond de 20 Watt, een verbruik dat 20 keer hoger ligt, of een ‘energielevering’ van ruim 400 Watt.

Deze afwijkingen zijn het gevolg van elektromagnetische interferentie. Door schakelende voedingen en ook door LED-verlichting en dimmers, is de belasting van het elektriciteitsnet veel complexer geworden.

Een elektriciteitsmeter meet de stroom vaak via een spoeltje. Dit kan, zeker als het te eenvoudig en goedkoop is uitgevoerd, storingsgevoelig zijn. Hoewel veel nieuwe slimme meters voldoen aan de ‘immuniteitsnorm’ voor deze storingen, is de nu aangetoonde 'stroomlevering' ook gemeten bij een meter die in 2019 is geproduceerd.

Aan de andere kant moeten ook de aangesloten apparaten voldoen aan de normen. De combinatie van apparaat en dimmer mag dan een uitzondering lijken, de onderzoekers zijn op het spoor gezet door een situatie waarin daadwerkelijk teruglevering optrad.