Oproep tot volledig verbod SF6 in schakelsystemen

Powermanagementbedrijf Eaton heeft bij de EU aangedrongen op een volledig verbod op het gebruik van SF6 in schakelsystemen. Dit is een belangrijke stap om haar klimaatdoelstellingen te halen.

Trefwoorden: #CO2, #duurzaam, #Eaton, #Europa

Lees verder

nieuws

( Foto: Eaton )

ENGINEERINGNET.BE - SF6 komt onder andere nog veel voor in transformatorhuisjes en windmolens, en is 23.500 keer schadelijker dan CO2. Indien nieuwe apparatuur vanaf 2025 niet SF6 vrij is, kan dit leiden tot een toename van 42% van de opgeslagen emissies in 2050.

Deze oproep wordt tijdens een cruciale fase van het wetgevingsproces gelanceerd. De Europese Commissie herziet momenteel de F-gassenverordening, die schadelijke gefluoreerde gassen verbiedt als er minder schadelijke alternatieven beschikbaar zijn.

Deze verordening stelt het gebruik van SF6 in secundaire middenspanningssystemen echter vrij van dit verbod. Deze vrijstelling werd aangenomen in 2014 nadat er was beoordeeld dat alternatieve technologieën nog niet klaar waren.

Eaton verzoekt de elektrotechnische sector nu om de versnelde stopzetting van het gebruik van SF6 actief te steunen, en de leden van het Europees Parlement om de voorgestelde wetgeving te ondertekenen. SF6-vrije oplossingen zijn volledig ontwikkeld en hebben zich al bewezen.