Walstroom waardig alternatief voor binnenvaart

Na 26 energiescans bij binnenvaartschepen kan geconcludeerd worden dat voor binnenvaartschippers die investeringen aangaan in energiebesparende maatregelen wordt walstroom een alternatief voor de traditionele dieselgenerator aan boord van het schip.

Trefwoorden: #binnenvaart, #North Sea Port, #walstroom

Lees verder

nieuws

( Foto: North Sea Port )

ENGINEERINGNET.BE - Die scans werden gratis aangeboden door North Sea Port, de Vlaamse overheid en Port of Antwerp om het gebruik van walstroom door binnenschepen te bevorderen. Een win-win-win voor schipper, omwonenden en milieu.

Walstroom is een milieuvriendelijke en stille manier om Europese binnenvaartschepen te voorzien van elektriciteit. Zowel in Port of Antwerp, in North Sea Port als langs Vlaamse waterwegen zijn walstroomkasten voorhanden.

Uit onderzoek blijkt dat ze vaker kunnen worden gebruikt en de overstap lijkt dus voor de hand liggend, maar is voor veel binnenschippers niet zo vanzelfsprekend omdat veel van de schepen technisch nog niet uitgerust zijn om op een veilige manier in te pluggen. Om van walstroom gebruik te kunnen maken, moet dus geïnvesteerd worden.

Uit de gevoerde energiescans blijkt dat investeringen zich op gemiddeld 4 jaar terugverdienen door de energiebesparing die wordt gerealiseerd.

ACHTERGROND
Deze energiescans zijn een onderdeel van het Europese onderzoeksproject Clean Inland Shipping (CLINSH), dat op zijn beurt deel uitmaakt van het European Life Program dat focust op leefmilieu, natuurbehoud en klimaatacties. Het zet in op de verbetering van luchtkwaliteit door de ombouw en monitoring van binnenvaarschepen enerzijds en het faciliteren van walstroominfrastructuur anderzijds.