50.000 euro Vlaamse subsidie voor 57 innovatieve starters met pioniersrol

De Vlaamse Innovatieve Starterssteun gaat naar starters die een pioniersrol vervullen binnen hun markt. Ze krijgen begeleiding en financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Trefwoorden: #innovatie, #start-up, #VLAIO

Lees verder

nieuws

( Foto: peshkov - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Voor dit nieuwe steunprogramma heeft VLAIO een nieuw selectieproces uitgetest. Tien partners uit het VLAIO-netwerk en het Team Bedrijfstrajecten van VLAIO meldden samen 111 beloftevolle starters aan voor deze eerste oproep.

Partners zijn: Agoria, Sirris, Imec-istart, Voka, Unizo, Netwerk Ondernemen, Start-it @ KBC, Birdhouse, Flanders DC en VRI.

Uit de aangemelde projecten werden 80 voorstellen geselecteerd en begeleid om een finale aanvraag voor Innovatieve Starterssteun in te dienen. Uiteindelijk werden 75 aanvragen ingediend en geëvalueerd op basis van een pitch en vraaggesprek. 57 aanvragen kregen vervolgens een positieve beoordeling.

De projecten zijn geselecteerd op basis van criteria zoals pionierschap, uitdagingen, team en ambitie. Ze werden gerangschikt op basis van de impact verwacht bij een succesvol traject, becijferd als het potentieel op een periode van 5 jaar volgend op het project.

In totaal is aan de projecten 2.850.000 euro toegekend. De gezamenlijke economische impact bij succes wordt geschat op ruim 200 miljoen euro.

De oproep leverde zoals beoogd een brede range aan innovatieve projecten op. Vaak vormen recente ontwikkelingen op vlak van technologie of IT de basis.

Thema’s van projecten voor de Innovatieve Starterssteun waren bijvoorbeeld:
  • Zonnepanelen meer laten opbrengen
  • Slimmer laden van voertuigen
  • Goedkoper testen van satellieten
  • Slimme mondmaskers
  • CO2-reductie voor grote industriële processen
  • Digital twins
  • Sneller apps testklaar maken
  • Vernieuwende carpooling en routeplanning
  • Co-creatie rond duurzame materiaaltoepassingen
Het programma stond open voor ondernemingen in oprichting, tot maximum 3 jaar oud. Een derde van de starters zijn ondernemingen in oprichting.

Niet-geselecteerde starters kunnen beroep doen op het overige aanbod vanuit het Team Bedrijfstrajecten en de VLAIO-partners.