1,1 miljard euro voor verdere vergroening ArcelorMittal Gent

Met deze investering gaat het bedrijf zijn CO2-uitstoot tegen 2030 met ongeveer 3,9 miljoen ton per jaar verminderen door de bouw van een installatie voor direct gereduceerd ijzer en twee elektrische ovens.

Trefwoorden: #ArcelorMittal, #CO2, #decarbonisatie, #Gent

Lees verder

Techniek

( Foto: North Sea Port )

ENGINEERINGNET.BE - Een DRI-installatie (installatie voor direct gereduceerd ijzer) gebruikt aardgas en uiteindelijk mogelijk waterstof, in plaats van steenkool, om ijzererts te reduceren. Dit leidt tot een grote vermindering van de CO2-uitstoot in vergelijking met de productie van staal via de hoogovenroute.

De twee elektrische ovens zullen het ‘direct reduced iron’ (DRI) en het staalschroot smelten, dat vervolgens in de staalfabriek wordt omgevormd tot plakken en daarna verder wordt verwerkt tot eindproducten.

Zodra de DRI-installatie en elektrische ovens gebouwd zijn, zal er een overgangsperiode zijn waarin de productie geleidelijk van hoogoven A naar de DRI-installatie en elektrische ovens verschuift. Hierna wordt hoogoven A gesloten omdat deze het einde van zijn levensduur zal hebben bereikt.

Financiering voor dit project is onder meer afkomstig van de Belgische en de Vlaamse regering, alsmede de Europese Commissie.

De DRI-installatie zal functioneren naast de Gentse hoogoven B, die de productie in maart 2021 heeft heropgestart na een investering van 195 miljoen euro.

Diverse decarbonisatie-initiatieven, waaronder de indienstneming van de projecten Steelanol/Carbalyst en Torero te Gent in 2022, verminderen de jaarlijkse CO2-uitstoot tegen 2030 met zo'n 0,9 miljoen. De verschillende initiatieven samen stellen ArcelorMittal Belgium in staat om hun CO2-uitstoot tegen 2030 met 3,9 miljoen ton per jaar te reduceren.

De CO2-roadmap van ArcelorMittal Belgium bestaat uit:
  • Een verdere verbetering van de materiaal- en energie-efficiëntie en een verhoogd schrootgebruik.
  • De implementatie van Smart Carbon-technologieën: fossiele koolstof vervangen door circulaire en afvalkoolstof, het omvormen van restgas tot nuttige chemische stoffen en CO2 afscheiden voor hergebruik of opslag.
  • De vervanging van koolstof als reductiemiddel door waterstof, en uiteindelijk door groene waterstof.