Nieuwe tool toont verwerkingsopties voor plastic uit rivieren

De Waste Treatment Tool, ontwikkeling van TNO, voorspelt welke afvalverwerkingsopties er zijn in de 1.000 meest vervuilde rivieren wereldwijd, wat de kosten zijn van verwerking en hoeveel CO2 hierbij vrijkomt.

Trefwoorden: #Ocean Cleanup, #plastics, #TNO, #tool

Lees verder

research

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - The Ocean Cleanup heeft een uitgebreid wetenschappelijk werk gepubliceerd, waarin duidelijk werd dat ruim 1.000 rivieren, vooral gelegen in Azië en Afrika, bijna 80% van alle plastic vervuiling door rivieren bevatten. Ook hebben zij veel veldwerk verricht om data te verzamelen over soorten afval en plastic polymeren in rivieren.

De soorten afval en kunststoffen, de bestaande afvalinfrastructuur en de kosten voor de verwerking van kunststofafval zijn wereldwijd divers en complex. Bovendien wordt de afvalinfrastructuur sterk beïnvloed door de hoeveelheden en de samenstelling van het afval en de beschikbare technologieën in de regio.

TNO heeft nu een tool ontwikkeld die voorspelt welke afvalverwerkingsopties er zijn in de 1.000 meest vervuilde rivieren wereldwijd. In de tool worden datasets over rivierplastics gekoppeld aan potentiële afvalverwerkingstrajecten.

Dit omvat kosten en waarden van behandeling en CO2-emissies. Deze data worden verzameld uit TNO's Plastic Recycling Impact Scenario Model. De interactieve tool kan met deze variaties werken, en de kosten en impact van verschillende afvalverwerkings- en recyclingpaden visualiseren.

In veel landen ontbreekt het aan een goede infrastructuur voor afvalverwerking. Dit beperkt sterk de mogelijkheden om het ingezamelde kunststofafval uit rivieren te behandelen. Dit houdt ook verband met de enorme hoeveelheden afval die in het milieu en in rivieren terechtkomen.

Investeringen in afvalverwerkingssystemen in landen zijn een belangrijke troef bij de oplossing van het probleem van de plastic verontreiniging. Ook kunnen economieën en bedrijven hun voordeel doen met rivierafval wanneer zij samenwerken.

De tool geeft waardevolle inzichten in de beste oplossingen, de voorziene impact en de business case van plastic afvalverwerking. Dit zal sorteerders, recyclingbedrijven en andere partijen helpen bij het nemen van beslissingen.

Ook krijgen overheden meer inzicht in welke technologieën moeten worden ondersteund om de sanering efficiënt en kosteneffectief te maken.

Maar om de rivieren van plastic te ontdoen, moeten we niet alleen opruimen wat er al is, maar ook voorkomen dat er nieuw plastic in de rivieren terechtkomt: we moeten de kraan dichtdraaien.