Wegtransport op waterstof komt goed op stoom

De ambitie van het snel groeiende EU-project HyTrucks is nu om in 2025 minimaal 1.000 vrachtwagens in Nederland, België en West-Duitsland op waterstof te laten rijden.

Trefwoorden: #haven, #logistiek, #vrachtwagen, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: Air Liquide )

ENGINEERINGNET.BE - HyTrucks is een van de grootste projecten in Europa voor de ontwikkeling van vrachtwagens op waterstof en de daarbij horende infrastructuur.

Het project zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit en een vermindering van de CO2-uitstoot van naar schatting meer dan 100.000 ton. Dit is het equivalent van 110 miljoen gereden vrachtwagenkilometers op fossiele brandstof.

Na de introductie van HyTrucks in het voorjaar van 2020, hebben steeds meer partijen te kennen gegeven aan te willen sluiten bij dit initiatief en samen te willen werken aan vrachtvervoer op basis van waterstof.

De ambitie is dan ook nu om in 2025 minimaal 1.000 vrachtwagens in Nederland, België en West-Duitsland op waterstof te laten rijden.

Dit initiatief van Air Liquide en de Haven van Rotterdam, is inmiddels uitgebreid naar meer dan 60 partijen in drie landen, en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen en Duisburg.

Het gaat hier om waterstofleveranciers, truckproducenten, exploitanten van tankstations, vervoerders en verladers. Nog steeds komen er partijen bij die graag mee willen doen.

Naast elektrificatie en andere bestaande alternatieven is schone waterstof nodig in de energiemix om het zware wegtransport emissieloos te laten plaatsvinden. Met de ontwikkelingen op het gebied van zowel de trucks als het netwerk wordt het mogelijk om lange afstanden af te leggen met een truck die rijdt op waterstof.

Hiermee wordt het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen en het invoeren en handhaven van zero emissie zones in steden haalbaar. De transitie naar volledig groene waterstof is hierbij een belangrijke voorwaarde waar, onder meer door beleidsvoering en ondersteuning vanuit de overheid, gezamenlijk naar toe gewerkt wordt.