Start Europees PARC-programma voor betere chemische risicobeoordeling

Dit programma, met onder meer VITO, ondersteunt de EU-strategie voor de ontwikkeling van duurzame chemische stoffen en het streven van de European Green Deal naar 'zero pollution'.

Trefwoorden: #chemie, #Europa, #risico, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: ANSES )

ENGINEERINGNET.BE - PARC wil een brede community van onderzoeksinstellingen en gezondheidsagentschappen samenbrengen om onderzoek vooruit te helpen, kennis te delen en de vaardigheden op het gebied van chemische risicobeoordeling te verbeteren.

De resultaten van dit partnerschap ondersteunen nieuwe Europese en nationale strategieën om de blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen en hun effect op de gezondheid en het milieu te verminderen.

Het doel is om nieuwe, gemakkelijk toegankelijke en bruikbare gegevens te genereren, en nieuwe beoordelingsmethoden en dito instrumenten. PARC zal met name helpen bij de ontwikkeling van instrumenten om nieuwe, minder gevaarlijke stoffen te identificeren.

PARC heeft sterke ambities op het gebied van wetenschappelijke samenwerking en biedt de verschillende spelers op vlak van risicobeoordeling een kans om samen te werken, los van de regelingen en tijdschema's die samenhangen met sectorspecifieke verordeningen.

Door na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de inspanningen op nationaal en Europees niveau te bundelen, worden de middelen voor beoordeling en monitoring van chemische risico's geoptimaliseerd.

Het partnerschap bouwt voort op eerdere werkzaamheden, zoals het EU-programma HBM4EU, EURION- en ASPIS-clusters, EU-ToxRisk en EuroMix.

PARC, waaraan bijna 200 partners uit 28 landen en EU-agentschappen deelnemen, wordt gecoördineerd door ANSES en gefinancierd vanuit Horizon Europe. Budget: 400 miljoen euro. Het programma loopt tot voorjaar 2029.

VITO is lid van de raad van bestuur van PARC en speelt een prominente rol bij de activiteiten in verband met toepassing van FAIR-gegevensbeginselen, humane biomonitoring, integratieve beoordeling van blootstelling, risico's en gezondheidseffecten.