Alco Bio Fuel in North Sea Port vangt twee keer meer CO2 af voor hergebruik

De bioraffinaderij aan het Gentse Rodenhuizedok investeerde hiervoor een bijkomende 10 miljoen euro, met als uiteindelijke doel hun productie geheel klimaatneutraal te maken.

Trefwoorden: #Alco Bio Fuel, #CO2, #hergebruik, #North Sea Port

Lees verder

Techniek

( Foto: Alco Bio Fuel )

ENGINEERINGNET.BE - Alco Bio Fuel kan voortaan 160.000 ton CO2 per jaar afvangen om die voor andere toepassingen te gebruiken. Zo wordt liefst 60% meer uitstoot vermeden dan met de eerste afvanglijn. De eindsom staat gelijk met de uitstoot van 117.000 wagens.  

De CO2 komt vrij bij de verwerking van maïs tot bio-ethanol, eiwitten en maïsolie. Met de tweede ‘recovery unit’ maakt Alco Bio Fuel dat fermentatieproces klimaatneutraal, want de door de biomassa opgeslagen CO2 komt niet langer opnieuw in de atmosfeer terecht.

Na opvang gaat de CO2 een nieuw leven tegemoet in diverse sectoren. Zo wordt ook vermeden om voor deze toepassingen fossiele CO2 te gebruiken.

In de voedings- en drankindustrie zorgt het als koolzuur voor bubbels. In de glastuinbouw dient het als voeding voor planten. Bij waterzuivering is de CO2 in te zetten als vervanging van agressieve zuren. Bij koeltransport dient het als droogijs. Ook is de CO2 bruikbaar als grondstof in de chemie.

De investering in de tweede afvanglijn gebeurde door GreenCO2. Dat is een joint-venture tussen Alco Bio Fuel, IJsfabriek Strombeek en Messer Benelux, een specialist in industriële gassen.

De nieuwe eenheid kwam er zeven jaar na de eerste captatielijn en tilt de totale investering in klimaatneutraliteit naar 25 miljoen euro.

“Wij pakken de Europese uitdaging op om in 2050 klimaatneutraal te zijn”, zegt CEO Charles-Albert Peers. “Alleen willen wij dat doel voor onze productiesites al bereiken in 2030”.  

Het bedrijf zit hiermee op de lijn van het strategisch plan van North Sea Port, geheten ‘Connect 2025’. Twee pijlers van dit plan zijn investeren in klimaat en in circulariteit.

De investering bij Alco Bio Fuel ligt bovendien op het raakpunt tussen chemie en voeding, twee van de zeven speerpuntsectoren waar North Sea Port op mikt.