TU Delft maakt in nieuwe faciliteit elektriciteitsnet digitaal weerbaar

De Control Room of the Future biedt mogelijkheden om de integratie van nieuwe energiebeheertechnologieën in het slimme elektriciteitsnet te onderzoeken, te ontwikkelen en te testen.

Trefwoorden: #beheer, #elektriciteit, #energie, #systeem, #TU Delft

Lees verder

research

( Foto: TU Delft - Willem de Kam )

ENGINEERINGNET.BE - ‘In onze controlekamer worden nieuwe operationele technologieën getest, van innovatieve energiebeheersystemen die aan de universiteit zijn ontwikkeld tot hard- en softwareoplossingen die bij industriële partners zijn ontwikkeld,' aldus Alex Stefanov, wetenschappelijk kartrekker van de Control Room of the Future.

'Aangezien we het elektriciteitsnet real time kunnen simuleren, kunnen we prototypes op het net aansluiten en zien hoe ze onder reële omstandigheden presteren. Op die manier komen we erachter hoe we de daadwerkelijke opwekking en het daadwerkelijke verbruik in balans kunnen brengen.’

AI en machine learning spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van het toekomstige elektriciteitsnet. Ook cyberveiligheid wordt een steeds belangrijker onderwerp.

Stefanov werkt aan manieren om cyberaanvallen op te sporen en te voorkomen met behulp van AI en andere intelligente technieken. Op die manier hoopt hij ons elektriciteitssysteem cyberweerbaar te maken.

‘We kunnen het elektriciteitsnet tot het uiterste belasten en zien wat er gebeurt, iets wat je in het echte leven niet kunt doen. Daarnaast willen we cybersecurityprofessionals opleiden, en mensen die als operator in onze controlekamer kunnen werken, zodat we straks beter weten hoe om te gaan cyberaanvallen op ons elektriciteitsnet.’

‘We hebben een front-end control room nagebouwd. We beschikken over alle operationele technologieën, zoals systemen voor toezicht, controle en gegevensverwerving. En we simuleren de fysieke infrastructuur van het elektriciteitsnet met onze supercomputer. Denk daarbij aan elektriciteitsleidingen, onderstations en windturbines,’ zegt Stefanov.

‘Op dit moment kan een digitale tweeling zo groot als een kwart van het Nederlandse elektriciteitsnet worden gesimuleerd, en er zijn plannen om dat uit te breiden naar het hele Nederlandse elektriciteitsnet.’

Stefanov heeft diverse industriële partners bijeengebracht, waaronder leveranciers als Siemens en General Electric, netbeheerders als TenneT en distributeurs als Stedin.

‘Wij bieden een neutrale basis van waaruit netbeheerders, technologieleveranciers en de academische wereld samenwerkt aan innoveren van het elektriciteitsnet,’ legt Stefanov uit.

‘We doen onderzoek, voeren proof of concepts uit, ondersteunen haalbaarheidsstudies voor patentaanvragen én fungeren tegelijkertijd als proeftuin om nieuwe innovaties voor intelligent stroomnetbeheer te testen.’