KU Leuven opent testcentrum voor ontwikkeling van circulaire innovaties

TRANSfarm ondersteunt onderzoekers om innovaties in de bio-economie en biotechnologie op te schalen van laboniveau naar pilootschaal, om ze sneller naar de markt te kunnen doen doorstromen.

Trefwoorden: #circulair, #innovatie, #KU Leuven, #testcentrum

Lees verder

research

( Foto: KU Leuven )

ENGINEERINGNET.BE - Het nieuwe testcentrum richt zich op uiteenlopende onderzoeksprojecten, waarbij duurzaamheid en een circulaire aanpak centraal staat.

TRANSfarm is de opvolger van het Zoötechnisch Centrum in Lovenjoel. De modelhoeve werd gebouwd in 1928 om het nabijgelegen psychiatrisch centrum Salva Mater te voorzien van voedsel. Daarnaast deed de boerderij dienst als onderzoekscentrum voor KU Leuven.

De voorbije jaren hebben de oude stallen en loodsen plaatsgemaakt voor een modern en duurzaam boerderijcomplex met labo-zones en nieuwe dierenverblijven.

Zo blijft er ruimte voor het traditionele onderzoek naar landbouwdieren, vooral pluimvee en varkens. Daarnaast zijn er acht units voor dieronderzoek op een hoger bioveiligheidsniveau, wat essentieel is voor biomedisch onderzoek naar bijvoorbeeld vaccins en geneesmiddelen.

Er is een nieuwe hal gebouwd die ruimte biedt aan verschillende soorten onderzoek om hun technologie te ontwikkelen. Zo start onder meer het Solhyd-project er een pilootproductielijn op. Dit innovatieve waterstofpaneel, ontwikkeld aan KU Leuven, zet zonlicht en waterdamp rechtstreeks om in waterstofgas.

Op TRANSfarm vind je ook het BioCon-project, dat zich toespitst op de raffinage van houtige biomassa om duurzame alternatieven te ontwikkelen voor fossiele grondstoffen.

Het testcentrum functioneert fossielvrij: 6.000 vierkante meter zonnepanelen zorgen voor de energie. Het binnenklimaat in de verschillende dierunits en onderzoeksruimtes wordt gewaarborgd door gebruik van warmtepompen.

Een aaneenschakeling van filters reduceren samen met de biologische luchtwasser de stalemissies, zoals stikstof, stof en geur. Deze fossielvrije aanpak sluit aan bij het Europees onderzoeksproject Hyperfarm, waarvan TRANSfarm coördinator is.

Het nieuwbouwproject en de renovatiewerkzaamheden kosten KU Leuven 7 miljoen euro. Daarnaast kan TRANSfarm rekenen op steun van de Vlaamse regering, via het post-corona-relanceplan. Zij investeert bijna 2 miljoen euro in onderzoeksinfrastructuur naar primaire landbouwproductie, eiwittransitie en verwerking van biomassastromen.