Nieuwe digitale tool voor keuze tussen bron- of nascheiding plastic

Een Nederlands consortium gaat de economische en maatschappelijke waardes van bron- en nascheiding vergelijken via een digital twin, voor een betere recycling van plastic.

Trefwoorden: #plastic, #recycleren, #scheiding

Lees verder

research

( Foto: photka - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - De inzameling van afval verschilt per regio omdat de afvalstromen, het menselijk gedrag en de technische mogelijkheden per regio verschillen. Momenteel wordt echter slechts 30% van het plastic afval van consumenten gerecycled in Nederland.

Om die reden ontwikkelt het nieuwe MUNTION-project een digitale tool die empirisch onderbouwde keuzes voor bronscheiding of nascheiding mogelijk maakt.

Een multidisciplinair team van onderzoekers kwantificeert daartoe de dimensies technologie, milieu, psychologie en economie en kijken hoe deze samenhangen in het uiteenlopende afvalinzamelingsbeleid.

Vervolgens scoort de digital twin het beleid op de ‘Key performance indicators’ (KPI's) voor deze bijkomende aspecten. Het KPI-dashboard dat hieruit voortvloeit kan daarna worden gebruikt om beleid te optimaliseren.

Ook kan het effect van toekomstige of regionale beleidswijzigingen van afvalinzameling en de kwaliteit, duurzaamheid, winstgevendheid en welzijn van de burger als gevolg van de resulterende plasticstromen worden beoordeeld.

De onderzoekers zullen nieuwe sorteeralgoritmes bouwen die gebaseerd zijn op hyperspectrale beeldvorming, een technologie waarmee de eigenschappen van afval zijn te bepalen aan de hand van natuurkundige metingen. Hiermee kunnen zij verschillen tussen plastic afval identificeren dat op verschillende manieren is ingezameld.

Het consortium bestaat uit de Radboud Universiteit en Wageningen University & Research. Het interdisciplinair academisch team van datawetenschappers werkt in de chemie, milieuwetenschappen, economie en psychologie.

Zij werken samen met bedrijven en organisaties die actief zijn in het recyclingproces van plastic. Dit zijn onder meer het Nationaal Testcentrum voor Circulaire Plastics, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, TNO-CE, Natuur en Milieu, VANG en Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Het project ontvangt in totaal 1,5 miljoen euro van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.