Intelligente software voor efficiënt laden e-bussen De Lijn

De raad van bestuur van De Lijn heeft de gunning goedgekeurd van een geïntegreerd stelplaats- en laadmanagementsysteem aan de Duitse tijdelijke maatschap ‘PSI eBus for De Lijn’. De waarde van het contract bedraagt 11,16 miljoen euro.

Trefwoorden: #De Lijn, #elektrisch, #opladen, #software

Lees verder

Techniek

( Foto: De Lijn )

ENGINEERINGNET.BE - In het kader van een duurzaam en leefbaar Vlaanderen zal De Lijn tegen 2035 volledig emissievrij openbaar vervoer aanbieden. Dat betekent dat ongeveer 2100 bussen en ruim 50 stelplaatsen in eigen regie vergroend moeten worden.

De sterke prijsstijging van elektriciteit van het afgelopen jaar toont aan hoe belangrijk het optimaliseren van het laden van e-bussen wel is. Bovendien wacht in de toekomst een andere prijsberekeningsmethode, die bepaald wordt door de piekafname en het ogenblik van de dag waarop elektriciteit wordt afgenomen.

De Lijn heeft het voordeel dat de e-bussen ’s nachts, wanneer er meer elektriciteit beschikbaar is en de elektriciteitsprijs dus lager is, kunnen geladen worden op hun stelplaats.

Een ander voordeel van ’s nachts gespreid laden is dat dankzij lagere piekafname de kostprijs van de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk lager is. Zeker op de grotere stelplaatsen, waar elke dag 100 e-bussen en meer geladen worden, is het onbegonnen werk om het laadproces manueel efficiënt te beheren.

Bovendien bepaalt de software aan de hand van de SOC (state of charge, huidige batterijlading) het volledige laadproces om ervoor te zorgen dat de bussen zo kostenefficiënt mogelijk voldoende geladen worden om hun volgende dagtaak te kunnen afleggen.

Het automatisch laadproces wordt opgestart zodra de chauffeur de CCS2-stekker op de juiste parkeerplaats aansluit.