Energiebesparing tussen Europese landen stroomlijnen

Het streamSAVE-project, met VITO/EnergyVille als coördinator, is gericht op de uitwisseling en het stroomlijnen van berekeningsmethoden uit tien deelnemende lidstaten.

Trefwoorden: #energie, #laadpaal, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: VITO )

ENGINEERINGNET.BE - In de Europese richtlijn inzake energie-efficiëntie staat gestipuleerd dat lidstaten tegen 2030 een derde meer efficiënt moeten omspringen met hun energie. Landen moeten hun realisaties op het vlak van energie-efficiëntie bovendien correct, kwantitatief en transparant rapporteren.

Dat is belangrijk vanuit het perspectief van monitoring, rapportering en verificatie. Het stimuleert op de langere termijn ook de uitwisseling van kennis, ervaring en best practices inzake het energie-efficiëntiebeleid binnen de EU.

Om bestaande en nieuwe berekeningsmethodes voor energie-efficiëntie vlotter ingang te doen vinden bij lidstaten en om deze op Europees vlak te stroomlijnen, werd twee jaar geleden het streamSAVE-project gestart.

Daarin wordt gefocust op energiebesparing via tien zogeheten prioritaire acties (PA’s), waaraan een groot potentieel wordt toegedicht. Enkele voorbeelden van PA’s zijn energiebesparing via zuinigere verlichting, zuinigere koeling, elektrificatie van het wagenpark, verduurzaming van warmteopwekking en de stimulatie van een spaarzamer gedrag bij de burger.

In dit Horizon 2020-project, dat drie jaar duurt en tien EU-lidstaten bij elkaar brengt, zijn twaalf partners betrokken: van overheden, kennisinstellingen tot industriële stakeholders. De coördinatie gebeurt door VITO/EnergyVille.

De rapportering van de realisaties door de lidstaten op het vlak van energie-efficiëntie moet dus op een realistische maar praktisch haalbare wijze gebeuren. Een van de doelen van streamSAVE is om hen daarbij te helpen, onder meer door methodologieën die nieuw zijn of die elders al bestaan aan te reiken.

Dit maakt het voor lidstaten ook gemakkelijker om hun doelstellingen effectief te behalen. In het project worden ook overlegstructuren opgezet waarbij ervaringen tussen landen worden gedeeld tijdens webinars en workshops.

De looptijd van streamSAVE is al voorbij de helft. Het project bevindt zich momenteel in de tweede cyclus, waarin de laatste vijf PA’s aan bod komen. Elk van de deelnemende landen kan één PA kiezen waarop in detail wordt verder gewerkt. Die keuze is vrij en verschilt van land tot land.

Het streamSAVE-project ontving financiering van het Europese Horizon 2020-programma.