Drie op vier Vlaamse bedrijven gebruikt nog geen AI-technologie

Het gebruik van AI-technologie is bij Vlaamse bedrijven nog steeds beperkt, zo blijkt uit de tweede AI-barometer die de Vlaamse Regering over 2022 liet uitvoeren onder bedrijven in Vlaanderen.

Trefwoorden: #AI, #artificiële intelligentie, #bedrijven

Lees verder

Nieuws

( Foto: VLAIO )

ENGINEERINGNET.BE - Bijna driekwart van de Vlaamse bedrijven gebruikte op het moment van de bevraging geen AI-technologie. De meerderheid daarvan heeft ook geen plannen om dat te doen.

Iets meer dan een kwart van de bedrijven gebruikt minstens één AI-technologie. Daarvan gebruikt 11,5% één technologie, 6,3% twee technologieën, 4,5% drie technologieën en 3,3% vier of meer technologieën.

Het gebrek aan kennis, vaardigheden en expertise binnen de onderneming vormt de belangrijkste uitdaging bij de implementatie van AI-technologie voor gebruikers, en de tweede de belangrijkste uitdaging voor niet-gebruikers.

Gebruikers ervaren daarnaast vooral moeilijkheden om nieuwe werknemers met de juiste kennis, vaardigheden en ervaring aan te werven. Niet-gebruikers zien op de eerste plaats weinig nut in AI voor hun onderneming.

Beide groepen ondervinden moeilijkheden om de mogelijke toepassingen van AI in te schatten. Juridische aspecten of ethische overwegingen spelen een beperkte rol.

Bedrijven zetten AI-technologie in voor een beperkt aantal toepassingen doorheen de industriële waardeketen. Gebruikers wenden AI-technologie vooral aan voor algemene toepassingen, zoals de organisatie van administratieve processen (35%) en ICT-beveiliging (33,2%).

Ook voor meer specifieke toepassingen, zoals marketing of verkoop, productieprocessen, ontwikkeling van nieuwe technologieën, producten en processen, dienstverlening naar de klant en logistiek, wordt AI ingezet. Minder frequente toepassingen zijn strategisch management, personeelsbeleid, en aankoopbeleid.

De inzet van AI-technologie heeft een positieve impact op de competitiviteit van Vlaamse bedrijven. Het gebruik van AI maakt het voor 27,8% van de gebruikers mogelijk om nieuwe of verbeterde goederen of diensten op de markt te brengen.

Ook kon 38,4% van de gebruikers vorig jaar dankzij AI de kwaliteit van de ondernemingsprocessen verhogen. 26,9% van de gebruikers kon met AI kosten reduceren.

Aangezien grote bedrijven het sterkst inzetten op AI genieten zij meer van deze voordelen. Zonder inhaalbeweging op het vlak van de adoptie van AI lopen kleinere bedrijven het risico om deze voordelen te mislopen en achterop te hinken op vlak van competitiviteit.

De inzet van AI-technologie heeft vooralsnog een beperkte, positieve impact op de tewerkstelling. Bij slechts 1,9% van de gebruikers leidde de inzet van AI-technologie tot een daling van de tewerkstelling; bij 7,8% leidde het tot een stijging.