Inzet ijzerballetjes voor de veilige opslag en transport van waterstof

Studententeam SOLID van de Nederlandse TU Eindhoven heeft een alternatieve techniek ontwikkeld die de veilige opslag en transport van waterstof mogelijk maakt.

Trefwoorden: #ijzer, #opslag, #transport, #waterstof

Lees verder

research

( Foto: TU/e - Bart van Overbeeke )

ENGINEERINGNET.BE - Het systeem werkt als volgt: de energie van waterstof wordt opgeslagen via een reactie met ijzeroxide, ofwel roest, waarbij ijzer en water ontstaan. Het ijzer doet daarbij dienst als opslagmiddel dat eenvoudig vervoerd kan worden.

Om vervolgens waterstof te kunnen leveren, moet ijzer in contact worden gebracht met stoom, waarna waterstof en ijzeroxide overblijven. Zo ontstaat een cyclus waarin ijzer als een soort duurzame ‘waterstofbatterij’ fungeert, met de aantekening dat niet de waterstof maar de ijzer opgeslagen en getransporteerd wordt.

Volgens de studenten zijn de kleine ijzerpellets een ideale vorm van opslag, vanwege de hoge energiedichtheid. Waterstof wordt nu meestal opgeslagen in tanks onder een druk van 700 bar, om zo de energiedichtheid te verhogen.

IJzer heeft een energiedichtheid die vele malen hoger ligt, en kan daardoor tot drie keer meer energie opslaan per volume dan waterstof onder druk.

Timme Ter Horst, Business Manager bij SOLID: “IJzerpellets kunnen veiliger vervoerd worden dan wanneer het om de losse variant van waterstof gaat. Daardoor zijn de restricties op het gebied van veiligheid ook minder streng voor ijzer dan voor waterstof. Ook is ijzer een van de meest voorkomende elementen op aarde, waardoor onze technologie in de toekomst een goedkoper alternatief kan bieden voor de grootschalige opslag en distributie van waterstof.”

De studenten gaan de komende tijd via de reactor proberen om het proces zo efficiënt mogelijk te maken door onder meer de levensduur van de ijzerpellets te verlengen.

Er liggen al plannen om het huidige systeem op te schalen naar SIR Two, met een opslagcapaciteit die vijftien keer groter is dan het huidige prototype, wat neerkomt op 500 kWh.

SIR Two moet de basis leggen voor SIR Three. Het studententeam heeft de ambitie om in 2027 deze demo opstelling neer te zetten in de haven van Rotterdam, waarbij de technologie op industriële schaal bij een relevante eindgebruiker gedemonstreerd gaat worden.