Onderzoek naar mechanische eigenschappen planten voor betere gewassen

Een Nederlands consortium onderzoekt de mechanische eigenschappen van plantencellen, om zo de afweer van gewassen te kunnen verbeteren.

Trefwoorden: #gewas, #mechanisch, #onderzoek, #planten

Lees verder

research

( Foto: stevanovicigor - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Zoals alle levende wezens zijn ook planten onderhevig aan natuurwetten en worden ze blootgesteld aan mechanische krachten, bijvoorbeeld doordat cellen aan elkaar trekken of omdat een schimmel probeert binnen te dringen.

De onderzoekers van het Nederlandse consortium Green Tissue Engineering gaan bestuderen hoe plantencellen, met een inwendige druk groter dan die in een champagnefles, krachten waarnemen, en hoe deze krachten de groei, ontwikkeling en afweer sturen.

Met deze kennis zal Green Tissue Engineering nieuwe strategieën ontwikkelen om de vermeerdering en afweer van gewassen te verbeteren.

De afgelopen tien jaar heeft materiaalonderzoek intensief bijgedragen aan biomedische wetenschappen en regeneratieve geneeskunde. Voorbeelden zijn onder meer implantaatcoatings en medicijnafgifte-systemen op basis van polymeren.

Verrassend genoeg is de samenwerking tussen materiaalonderzoekers en plantenwetenschappers nog beperkt. Green Tissue Engineering zal daarom een innovatieve aanpak initiëren waarbij materiaalonderzoek en plantenwetenschap samenkomen, en materiaalplatforms voor plantaardige weefselmanipulatie kunnen worden ontwikkeld.

Dit biedt kansen voor een compleet nieuw multidisciplinair vakgebied dat bijvoorbeeld ook kan kijken naar alternatieven voor kunststoffen in de landbouw die niet afbreekbaar zijn. Bijvoorbeeld landbouwplastic en zaadcoatings.

Het consortium bestaat uit de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen University, VU Amsterdam, TU Eindhoven, Radboud Universiteit, UUtrecht en ULeiden.

De Nederlandse overheid heeft 1,5 miljoen euro subsidie toegekend aan dit onderzoek.