Primeur: eerste e-methanol systeem in de Benelux gebouwd

Bright Renewables en HyGear, beide onderdeel van de HoSt Group, bouwen samen met de Nederlandse Universiteit Twente het eerste e-methanol systeem in de Benelux dat gebruik maakt van afgevangen CO2 en lokale stroom.

Trefwoorden: #CO2, #methanol, #stroom, #subsidie, #UTwente

Lees verder

Nieuws

( Foto: UTwente )

ENGINEERINGNET.BE -Zwaar transport, zoals schepen en de luchtvaart, is nu nog afhankelijk van fossiele brandstoffen. E-methanol biedt hiervoor een duurzaam alternatief.

In het project TANDEM wordt een systeem gebouwd om e-methanol te produceren op het terrein van HyGear in Arnhem, Nederland. De capaciteit hiervan ligt op 500 ton AA-kwaliteit methanol per jaar.

Het systeem maakt gebruik van biogene CO2, opgevangen uit biogasinstallaties of biomassa- of afvalgestookte ketelcentrales. Naar verwachting is er in 2030 alleen al in Nederland 2,1 Megaton biogene CO2 beschikbaar voor gebruik.

Het kleinschalige systeem kan worden opgezet in de buurt van zonne- of windmolenparken, zodat het direct gebruik kan maken van duurzame elektra. Dit kan bijdragen aan het verminderen van congestieproblemen op het elektriciteitsnet.

Jaarlijks kan het systeem genoeg duurzame brandstof produceren voor een groot binnenvaartschip om 30.000 kilometer af te leggen met 10.000 containers.

Door de productie direct bij de eindgebruiker te decentraliseren, wordt ook het transport teruggedrongen, wat de efficiëntie en duurzaamheid van het systeem verder verbetert.

Bright Renewables levert de methanolreactortechnologie. HyGear levert een 1MW elektrolyser met polymeer elektrolyt membraan-technologie.

Martin Bos, R&D Manager bij HoSt Group: "We hebben een technologie ontworpen die minder materialen gebruikt, en werkt bij lagere temperaturen en drukken dan bestaande technologieën. Dit resulteert in een lager energieverbruik en een lagere total cost of ownership."

UTwente onderzoekt de voor het proces vitale warmtewisseling en de meest optimale manier om het project op te schalen met behulp van een twin-test reactor.

Hoogleraar Wim Brilman van UTwente: "We onderzoeken hoe voorspelbaar de reactor presteert onder de wisselende beschikbaarheid van duurzame energie. De mogelijkheid om overtollige duurzame elektra op te slaan in de vorm van methanol, helpt bij het minimaliseren van netwerkcongestie, maximaliseert het potentieel van zonne- en windmolenparken en levert een CO2-neutrale brandstof."

De totale investering voor dit project ligt op 8 miljoen euro en komt uit het Nederlandse Nationaal Groeifonds. Het project duurt vier jaar. Doel is om in het derde kwartaal van 2025 de eerste e-methanol te produceren.