Inzet virussen om patiënten met antibioticaresistentie te behandelen

Een internationaal consortium, geleid door KU Leuven en het Koningin Astrid Militair Hospitaal, heeft voor het eerst 100 patiënten met gepersonaliseerde faagtherapie behandeld.

Trefwoorden: #antibiotica, #fagen, #onderzoek, #resistentie

Lees verder

research

( Foto: tinydevil - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - “Fagen zijn kleine virussen die heel specifiek bacteriën aanvallen”, aldus professor Rob Lavigne van KU Leuven.

“Deze virusjes injecteren hun eigen DNA in de bacteriecellen waardoor ze deze omvormen tot virusproducerende fabriekjes. Vervolgens barsten de bacteriecellen open en worden de nieuwe fagen vrijgelaten.”

Door de jarenlange ervaring op het gebied van faagbiologie, kon het onderzoeksteam voor elke specifieke patiënt fagen selecteren die geschikt zijn voor het bestrijden van de antibioticaresistente infectie.

Lavigne: “Omdat fagen zo selectief zijn en goede bacteriën in het lichaam met rust laten, is het belangrijk om de juiste faag te matchen met de geschikte patiënt, zodat pathogene bacteriën heel precies worden aangevallen."

"Ook moet deze ingreep veilig zijn voor de patiënt zelf. Elk toegediend faagpreparaat wordt dan ook eerst grondig getest door Sciensano en voorbereid."

In de toekomst wordt bekeken hoe deze methode op een veilige en efficiënte manier kan uitgerold worden, waarbij de expertise van de behandelende artsen en chirurgen ook essentieel is.

Na de behandeling vertoonden de patiënten 77,2% minder bacteriën en werd een klinische vooruitgang vastgesteld van 61,3%. De beste resultaten werden geboekt wanneer de faagtherapie werd toegepast in combinatie met antibiotica.

"We kunnen hieruit leren dat faagtherapie op zichzelf werkt en zelfs bacteriën opnieuw gevoelig maakt aan de antibiotica, maar dat de combinatie van faagtherapie én antibiotica belangrijk is voor een optimaal succes", aldus postdoctoraal onderzoekster Sabrina Green van KU Leuven.

“Op dit moment zijn we nog erg afhankelijk van tijdelijke onderzoeksmiddelen voor onze mensen en de financiële goodwill van de ziekenhuizen om gepersonaliseerde faagtherapie toe te passen in de praktijk”, aldus doctor Jean-Paul Pirnay, hoofdonderzoeker van de studie.

“Onze studie toont aan dat er wel degelijk toekomst zit in de methode, maar verdere technische innovaties en een stabiel kader zijn noodzakelijk om de therapie op grotere en betaalbare wijze te implementeren.”