Testen van robotsystemen in de landbouw

Inagro is een nieuw project gestart om met landbouwers verschillende robotsystemen te vergelijken en te evalueren. Het gaat hierbij vooral om autonome robots voor mechanische onkruidbestrijding.

Trefwoorden: #Inagro, #landouw, #proeven, #robot, #test

Lees verder

Nieuws

( Foto: Inagro )

ENGINEERINGNET.BE - Steeds meer chemische gewasbeschermingsmiddelen vallen weg, waardoor landbouwers meer en meer inzetten op geïntegreerde gewasbescherming.

Een geïntegreerde aanpak van onkruidbestrijding bestaat uit een combinatie van volleveldspuiten, spotspraying en mechanische onkruidbestrijding. Dit moet in de toekomst de gangbare praktijk worden.

Deze agro-ecologische aanpak en de toenemende robotisering betekent een grote aanpassing van het huidige landbouwsysteem. Het nieuwe Interreg-project AgRoBoConnect wil landbouwers helpen zich hierop voor te bereiden.  

Robots of gerobotiseerde systemen kunnen de arbeidsdruk van landbouwers verlichten. Zo zijn er al veel autonome robotsystemen op de markt die het wiedwerk, al dan niet gedeeltelijk, kunnen overnemen. Door de hoge kostprijs en nieuwe aanpak is de implementatie van robotsystemen nog beperkt.

Inagro, CRA-W en Arvalis richten in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk een testplatform op om verschillende robotsystemen in een teeltsysteem te integreren, te testen en te evalueren.

Landbouwers en onderzoekers uit de drie regio’s zullen eerst samen de keuze maken welke momenteel de meest bruikbare landbouwrobots zijn. Voorbeelden zijn de Robotti werktuigendrager, de Odd.bot wiedrobot of de ARA Ecorobotix.

De gekozen robots worden vervolgens getest in een praktijksituatie waarbij teelten zoveel mogelijk onderhouden worden door die robots. Zo is het mogelijk om alle sterktes en knelpunten in kaart te brengen.

Inagro doet voornamelijk onderzoek in groenteteelten, zoals wortelen, uien, spinazie, bonen en knolselderij. De andere onderzoekscentra doen vooral tests in akkerbouwteelten, zoals mais, bieten, aardappelen en cichorei.

Na de veldproeven evalueren Inagro, CRA-W en Arvalis de robotsystemen via een gemeenschappelijke evaluatiemethode. Er vinden regelmatig grensoverschrijdende uitwisselingsmomenten plaats tussen landbouwers, onderzoekers en studenten om alle partijen bij het onderzoek te betrekken.