Sterke Vlaams-Nederlandse samenwerking rond microchip engineering

KU Leuven en TU Eindhoven gaan hun gezamenlijke inspanningen in microchip engineering versterken, waarbij ook de lokale industriële halfgeleiderpioniers ASML en imec nauw zijn betrokken.

Trefwoorden: #chips, #KU Leuven, #samenwerking, #Technische Universiteit Eindhoven

Lees verder

Nieuws

( Foto: KU Leuven - TU/e )

ENGINEERINGNET.BE - De samenwerking tussen beide universiteiten wordt uitgebouwd rond vijf strategische actiegebieden, die onderzoeks- en onderwijsinitiatieven omvatten.

Een van de belangrijkste elementen is een gezamenlijk gefinancierd fondsenprogramma voor doctoraten. Vanaf 2024 starten doctoraatskandidaten onderzoeksprojecten in het domein van halfgeleiders, rond thema’s als AI, mechatronica, softwareontwikkeling, materiaalkunde, plasmafysica, heterogene integratie en optica.

Ook komt er een gezamenlijk zaaifonds, worden gezamenlijke onderzoeksthema’s gedefinieerd en subsidievoorstellen voorbereid. Een gezamenlijke beurscoördinator wordt aangesteld om bijkomende fondsenverwervingskansen op te sporen voor bestaande en nieuwe onderzoeksthema’s.

Deze rol is van cruciaal belang bij het zorgen voor de nodige middelen om lopende en toekomstige projecten te ondersteunen, en zo de impact van de samenwerking te vergroten.

Verder worden de mogelijkheden onderzocht voor het opzetten van gezamenlijke mastertrajecten op gebieden zoals optica, fotonica, kwantumtechnologie, halfgeleidertechniek en hightechsysteemtechniek. Dit omvat ook uitwisselingsmogelijkheden tussen de twee instellingen voor studenten en personeel.

Silvia Lenaerts, rector van TU Eindhoven: “Europa staat voor een flinke uitdaging om een betere positie te krijgen in de wereldwijde halfgeleidersector. Dat is cruciaal voor onze strategische autonomie, voor ons verdienvermogen en voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Deze samenwerking is daarin een belangrijke stap.”

Voor KU Leuven is deze samenwerking deel van een bredere strategie om haar kennis- en innovatie-ecosystemen verder te ontwikkelen over regionale en nationale grenzen heen.

In 2023 tekenden KU Leuven, TU Eindhoven en RWTH Aachen ook een gemeenschappelijke intentieverklaring om AI-onderzoek en onderwijs in het grensgebied tussen België, Nederland en Duitsland verder te stimuleren.