Toename resistente schimmels vormt ernstige bedreiging gezondheid

Steeds meer schimmelinfecties zijn niet meer met medicijnen te behandelen. Dit vormt een steeds groter probleem voor patiënten en artsen. Actie is dringend nodig, aldus de Nederlandse Gezondheidsraad.

Trefwoorden: #bacterie, #onderzoek, #resistentie, #schimmel

Lees verder

research

( Foto: miszaqq - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Zo’n driehonderd van de vermoedelijk miljoenen soorten schimmels veroorzaakt ziektes bij de mens.

Onder meer de Nederlandse Gezondheidsraad constateert dat medicijnen die schimmelinfecties bestrijden steeds vaker niet meer werken. Schimmels worden in toenemende mate resistent. Dit is wereldwijd al een probleem.

Een oorzaak van die toenemende resistentie is het grootschalig gebruik van schimmelbestrijdingsmiddelen in de landbouw en industrie. Ook zijn er hotspots die resistentievorming stimuleren, zoals compostering van afval van bloembollen en andere gewassen die fungiciden bevatten.

Ook globalisering en mogelijk klimaatverandering spelen resistentievorming in de kaart. Zo zorgt de schimmel Candida auris, voor het eerst opgedoken in 2009 en resistent tegen meerdere bestrijdingsmiddelen, in steeds meer landen voor serieuze problemen.

Verder rukt de multiresistente huidschimmel Trichophyton indotineae wereldwijd op.

De Wereldgezondheidsorganisatie presenteerde in oktober 2022 een lijst met gevaarlijke, ziekmakende schimmels als leidraad voor verder onderzoek en beleidsmaatregelen voor de volksgezondheid. Veel mensen kennen echter het gevaar van resistente schimmels nog niet.

‘Effectief beleid komt tot nu toe nauwelijks van de grond door de geringe belangstelling voor schimmelinfecties en omdat de trekkersrol voor de aanpak van het vraagstuk nationaal en internationaal nergens is belegd’, aldus de Nederlandse Gezondheidsraad.

'Daarom is dringend actie nodig. Dat kan onder meer door een coördinator aan te wijzen die het probleem gaat aanpakken en de oprichting van een Kennisplatform Schimmelziekten.'