Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden tussen:

Elke bezoeker van deze site
en
de verantwoordelijke voor deze site, zijnde:

FCO Media bv
Sociale zetel: Zolderstraat, Otegem
Contact adres: Boulevard des Canadiens 118, 7711 Dottignies
BTW BE 0461.651.803
Webmaster e-mail: webmaster@fcomedia.be
Webmaster telefoon: +32 56 941168

Onderaan elke pagina van de site vindt de bezoeker een detail van deze algemene voorwaarden, met name:

Algemene voorwaarden
Verkoopsvoorwaarden
Privacy policy
Cookies policy
Disclaimer

Enkele belangrijke voorafgaandelijke statements

Bescherming van uw gegevens
Alle gegevens van de bezoeker worden bijgehouden door FCO Media zelf en worden niet verhandeld, noch uitgeleend aan derden fysische of morele personen. Deze gegevens zullen binnen FCO Media enkel gebruikt worden binnen het kader van de professionele interesses van de bezoeker.
Voor meer detail: “Privacy policy”.

Intellectuele eigendom van inhoud van de site
Alle teksten, foto’s en andere data van gelijk welke aard zijn vanaf de datum van publicatie de eigendom van FCO Media. Niets van de inhoud van deze site mag door derden worden ontleend, gebruikt of verhandeld zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.
Voor meer detail: “Disclaimer Statement”.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site
De inhoud van de site wordt met grote zorg en ter goeder trouw door de medewerkers van FCO Media samengesteld en online gezet. Er wordt naar gestreefd maximaal de deontologische en ethische waarden na te leven. Indien echter door foute bron of vergissing de inhoud niet correct mocht blijken, dan zal die op vraag van de bezoeker, klant of ieder belanghebbende, worden verwijderd of rechtgezet zonder recht op enige schadevergoeding.
Voor meer detail: “Disclaimer Statement” en “Verkoopsvoorwaarden”.

Interactieve diensten van de site
Het gebruik van de interactieve diensten van de site sluit in dat de gebruiker de algemene voorwaarden aanvaardt met specifieke aandacht voor de verkoopsvoorwaarden. Hieronder worden de interactieve mogelijkheden van de site opgesomd met in het kort hun betekenis. Als één of ander niet duidelijk mocht zijn dan kan de bezoeker vrijblijvend en gratis contact opnemen met de webmaster.

Gratis registratie op de website “engineeringnet.be”
U leest online op PC, tablet of smartphone de volledige artikels.
U ontvangt de nieuwsbrief op woensdag en vrijdag
U schrijft vlot in voor alle evenementen die door FCO Media worden georganiseerd.

Betalende diensten: zie verkoopsvoorwaarden
abonnement op het magazine “Engineeringnet Magazine”
Een abonnement op het tijdschrift kost 50 € (excl btw) per jaar (85 € in het buitenland), en biedt U in méér:
- De verzekering van de 4 edities in de bus
- Online toegang tot het volledige archief van het tijdschrift
Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een bevestiging en een factuur.
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u het eerste nummer.

Inlassingen op de site “engineeringnet.be”
Klik hier voor meer informatie

Initiatie door de bezoeker van enige actie of transactie op de website veronderstelt dat hij zich schikt naar deze Algemene Voorwaarden en zijn verschillende onderdelen en geen eigen voorwaarden aanbrengt.

Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van het bezoek van, of interactie met deze site mochten rijzen, kunnen enkel door de rechtbanken van Kortrijk, België worden beslecht.