DEME installeert eerste offshore substation in Frankrijk

Dit eerste Franse offshore substation werd gisteren in het offshore windmolenpark Saint-Nazaire geïnstalleerd door DEME. Het windpark, goed voor 480 MW, zou in 2022 operationeel moeten zijn.

Trefwoorden: #DEME, #offshore wind, #substation

Lees verder

Techniek

( Foto: DEME )

ENGINEERINGNET.BE -Het elektrische substation werd gebouwd door een consortium van Atlantique Offshore Energy, de businessunit van Chantiers de l’Atlantique gespecialiseerd in hernieuwbare energie, GE Grid Solutions en de Franse dochteronderneming SDI van de DEME Group.

Het offshore windproject wordt ontwikkeld door EDF Renouvelables en EIH, een indirecte dochteronderneming van Enbridge, en CPP Investments.

Saint-Nazaire is het eerste commerciële offshore windmolenpark dat in Franse wateren wordt geïnstalleerd. Het contract voor het substation werd reeds in 2019 toegekend.

ACHTERGROND
DEME Offshore voerde het transport en de installatie van het offshore substation (OSS) uit, inclusief de voorbereidende offshore heiwerken. Chantiers de l’Atlantique is verantwoordelijk voor het ontwerp, de productie en de inbedrijfstelling van de topside alsook voor de jacket-funderingen. GE Grid Solutions staat in voor het ontwerp, de productie en de inbedrijfstelling van de elektrische hoogspanningsapparatuur en de beveiligingscontrolesystemen.