Agoria formuleert samen met 2.000 technologiebedrijven sterke duurzaamheidsambities

Met een eerste duurzaamheidsrapport zet sectorfederatie Agoria meteen ook de toon voor een stelselmatige impactmonitoring en verdere verduurzaming van de technologische industrie en de wereld.

Trefwoorden: #Agoria, #duurzaam, #technologie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Agoria )

ENGINEERINGNET.BE - Via duurzaamheidsrapportage wil Agoria hun stakeholders informeren over de voortgang op het vlak van duurzaamheid.

Daarbij willen ze transparant zijn over de resultaten die al bereikt werden en over de milieu- en sociale uitdagingen die onze sector verder moet aanpakken. Dit eerste rapport is opgevat als een nulmeting en bevat ook onze duurzaamheidsstrategie. In november 2023 volgt een volgend rapport.

Enkele voorbeelden van engagementen uit het duurzaamheidsrapport:

  • 25 procent vrouwen in leidinggevende posities in de technologische industrie tegen 2030.
  • Minstens 50 procent van de leden van Agoria actief in de maakindustrie zijn uit eigen initiatief aan de slag met een circulair project tegen 2030.
  • De bijdrage van digitale technologieën aan de reductie van broeikasgasemissies in Belgische bedrijven zit op het Europese gemiddelde (DESI-index) tegen 2030.
  • 95% van de leden van Agoria heeft een cybersecurity-plan tegen 2025.
  • 40.000 netto extra ingevulde jobs in de technologische sector tegen 2030.

Peter Demuynck, development officer bij Agoria: “Als technologische industrie willen we dus een deel van de oplossing zijn en de duurzame toekomst van mens en planeet mee vorm geven. Met onze duurzaamheidsstrategie verbinden we ons ertoe om als sector onze eigen voetafdruk verder te verkleinen en de negatieve impact op mens en milieu verder te reduceren.

Tegelijk engageren we ons om via datgene wat onze sector uniek maakt – technologische oplossingen – zoveel mogelijk meerwaarde te creëren voor de samenleving en positieve impact te hebben. Via die twee sporen dragen we ook bij aan de Europese Green Deal en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.”