Barometer technologische industrie terug positief

In mei waren verschillende sectoren positief over de ontvangen bestellingen en stelden ze hun verwachtingen opwaarts bij m.b.t. het verloop van de vraag. Bijgevolg is de NBB-barometer van de technologische industrie met enkele punten gestegen.

Trefwoorden: #Agoria, #barometer, #industrie, #technologie

Lees verder

nieuws

( Foto: gorodenkoff - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Na verschillende maanden waarin hij een onregelmatig verloop liet optekenen, heeft de barometer van de technologische industrie zich in mei opnieuw hersteld.

Het gaat om de tweede verbetering op rij, na de bescheiden opleving in april. De brutocurve van de barometer is opnieuw ruim positief (+5), terwijl het langetermijngemiddelde -8 punten bedraagt. 

Uit de volgende enquêtes zal blijken of dit een tijdelijke opleving is dan wel dat het vertrouwen van de ondernemingen in onze sectoren zich weer op een hoog peil bevindt na de aarzeling van de afgelopen maanden.

Wat de individuele indicatoren betreft, liggen vooral de beoordeling van het voorraadpeil en de vraagvooruitzichten aan de basis van de stijging van de conjunctuurbarometer in mei. Beide zijn aanzienlijk verbeterd en komen in de buurt van hun langetermijngemiddelde.

Zij bevinden zich ook op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de eerste maanden van het jaar. Deze ontwikkelingen, in combinatie met de beoordeling van het orderboek, tonen aan dat de bedrijven in onze sectoren nog steeds aankijken tegen een sterke vraag.

Op sectorniveau waren veruit de meeste ontwikkelingen gunstig. De sterkste stijgingen werden opgetekend bij de barometer voor Non-ferro en voor Elektro. We zien ook een verbetering in de Machinebouw, de ICT-maakactiviteiten, IT-Solutions en de Automobiel. Alleen de curve van Metaalproducten is heel lichtjes gedaald.

De curve van Kunststoffen en rubber daarentegen heeft zo'n 20 punten verloren, maar blijft tot dusver op een heel hoog peil. Op basis van de brutocurves kunnen we stellen dat alle barometers, met uitzondering van die van Automobiel, zich op een niveau bevinden dat wijst op een gunstige economische situatie.

Voor de sectoren Elektro en ICT-industrie is de opleving echter van recente datum en bevinden de afgevlakte curves zich nog steeds in de ongunstige zone.