Detectie en identificatie van micro- en nanoplastics in water

De Nederlandse Universiteit Twente werkt samen aan een technologie om sporen van micro- en nanoplastic in drinkwater te traceren en te identificeren.

Trefwoorden: #microplastic, #nano, #plastic, #research

Lees verder

research

( Foto: Universiteit Twente )

ENGINEERINGNET.BE - Micro- en nanoplasticdeeltjes zijn overal te vinden: in de lucht, in zeeën en rivieren, in de bodem en zelfs in planten en dieren.

Door het gebruik van plastic in diverse producten neemt deze concentratie toe. Dit is wereldwijd een groeiend probleem. Momenteel is er echter geen exacte duidelijkheid over de schadelijkheid van deze kunststoffen voor mens en milieu.

Vandaar dat UT-onderzoeker dr. Alvaro Marin met collega's werkt daarom aan een technologie om sporen van micro- en nanoplastic in drinkwater te traceren en te identificeren. Zo'n techniek op grotere schaal is nu nog niet openbaar beschikbaar.

Onderzoekers van de NanoBioPhysics-vakgroep van UTwente zijn er eerder al wel in geslaagd om het aandeel nanoplasticdeeltjes te kwantificeren in watermonsters afkomstig van plastic wegwerpbekertjes, met behulp van geavanceerde microscopietechnieken. Maar met deze techniek is het niet mogelijk de chemische aard van plastic deeltjes te identificeren voor grotere industriële toepassingen.

Marin werkt nu met zijn team, collega's van de NanoBioPhysics-vakgroep en onderzoekers van WETSUS, het Europese kenniscentrum voor duurzame watertechnologie in Leeuwarden, aan een vervolgproject. Hiervoor ontving hij onlangs een Proof of Concept-subsidie van de Europese Research Council.

Bij deze nieuwe techniek laten de onderzoekers een druppel potentieel verontreinigd water verdampen, waarna de niet-verdampte resten met behulp van een spectrometrische techniek is te analyseren. Dit zou de voor de analyse benodigde tijd aanzienlijk verkorten en het door de plastic afgegeven signaal bij gebruik van spectrometrische technieken vergroten.

Sinds 2019 werkt de Europese Commissie aan een Europese wet om microplastic te verbieden. Wanneer deze wet in werking treedt, zullen bedrijven die plastic verwerken in hun producten een manier moeten vinden om het vrijkomen van microplastic uit hun producten te kunnen analyseren. De door Marin ontwikkelde technologie is mogelijk een deel van de oplossing daarvoor.