Nieuwe onderzoeksfaciliteit voor energietransitie krijgt 4,7 miljoen euro

Een Nederlands consortium bouwt een faciliteit in Eindhoven die voor het eerst ter wereld kleine én grote dunne lagen kan produceren voor nieuwe zonnepanelen, katalysatoren en batterijen.

Trefwoorden: #energie, #faciliteit, #onderzoek, #transitie

Lees verder

Nieuws

( Foto: UTwente )

ENGINEERINGNET.BE - Om het energieprobleem het hoofd te bieden, zijn onderzoekers op zoek naar nieuwe materialen voor bijvoorbeeld zonnepanelen, katalysatoren die helpen bij de productie van waterstof, en batterijen die energie opslaan. Vaak bestaan zulke materialen uit dunne gestapelde lagen die in combinatie voor de gewenste eigenschappen zorgen.

Tot nu toe was er een gat tussen het materiaalonderzoek bij onderzoeksinstituten en dat van bedrijven. Dat komt onder meer doordat de onderzoeksinstituten vaak dunne schijven van een paar millimeter of hooguit een paar centimeter in diameter maken. Die kunnen moeilijk getest worden en dat weerhoudt bedrijven om het materiaal verder te ontwikkelen en marktrijp te maken.

Met de nieuwe faciliteit, het Pulsed Laser Deposition lab, maken onderzoeksinstituten en bedrijven kleine én grotere dunne lagen. Het gaat om dunne schijven tot tien centimeter in diameter. Daarnaast stapelt het apparaat lagen.

Ook verrichten onderzoekers al metingen ín het apparaat. Dat levert een sneller en nauwkeuriger resultaat op. De faciliteit komt beschikbaar voor onderzoekers van universiteiten en instituten en voor bedrijven die commerciële toepassingen willen testen.

"Er bestaat op de wereld geen vergelijkbaar apparaat," zegt Anja Bieberle van het Dutch Institute for Fundamental Energy Research, DIFFER. Bieberle leidt het consortium dat de faciliteit bij DIFFER in Eindhoven opzet. "De faciliteit leent zich voor fundamenteel onderzoek en voor de volgende, essentiële stap, de daadwerkelijke implementatie."

De kern van de faciliteit is een apparaat van drie roestvrijstalen bollen die onder vacuüm met elkaar zijn verbonden via pijpen en buizen. Het geheel is ongeveer vier meter lang. Achter de bollen bevinden zich acht verschillende soorten analyseapparatuur. Ook is er een laadkamer om zo schoon mogelijk, zonder het vacuüm te verstoren, nieuwe materialen in te brengen.

Het consortium opereert onder de naam PLD4Energy. UTwente ontwerpt samen met DIFFER de faciliteit. TU Eindhoven levert specifieke analyseapparatuur. Partners zijn verder ULeiden, TU Delft, Rijksuniversiteit Groningen, UUtrecht en TNO.

Het budget voor de nieuwe faciliteit komt uit het subsidieprogramma Wetenschappelijke infrastructuur: nationale consortia van NWO. NWO betaalt 4,7 miljoen euro. Het consortium legt daar 1,6 miljoen euro bij.