Duurzaam fosfaat uit afvalwater filteren met een magnetisch veld

De Nederlandse Wageningen University & Research ontwikkelt met bedrijven een duurzame methode om fosfaatresten uit afvalwater te verwijderen, met meer mogelijkheden voor hergebruik.

Trefwoorden: #afval, #filter, #fosfaat, #magnetisch, #research, #water

Lees verder

research

( Foto: mansum007 - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - In het MAD-proces spelen magnetietdeeltjes een cruciale rol bij de verwijdering van fosfaat uit afvalwater. Na adsorptie worden de fosfaathoudende deeltjes met behulp van een magnetisch veld van het water gescheiden. 

Andere processen, zoals ViviMag, vertrouwen ook op deze methode om fosfor terug te winnen. In het onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) kan fosfaat echter direct uit water worden teruggewonnen, zonder dat er extra afvalstromen ontstaan en zonder toevoeging van chemicaliën, zoals ijzerzouten.

Onderzoeker Norbert Kuipers van WUR: "Deze methode is energiezuinig en selectief: alleen fosfaat hecht zich aan de magnetische substantie. Ook kan het fosfaat en magnetiet weer worden gescheiden. Hierdoor komt het waardevolle fosfaat, geïsoleerd en in originele vorm, weer beschikbaar. Met dit principe kunnen we onder aerobe en anaerobe omstandigheden fosfaat verwijderen, zonder toevoeging van zouten."

Dit onderzoek is een samenwerking tussen WUR en verschillende bedrijven die elk een rol spelen in de keten van fosforemissie en fosforterugwinning. Bijvoorbeeld Agristo, producent van aardappelproducten en specialiteiten, en de Koninklijke Swinkels Family Brewers, die fosfaatrijk afvalwater leveren.

Bakker Magnetics en Sidra Wasserchemie dragen respectievelijk bij aan het magnetische scheidingsproces en de magnetietsynthese. BiotaNutri onderzoekt manieren om het teruggewonnen fosfaat te hergebruiken in organische mestproducten, die Agristo vervolgens kan promoten binnen haar netwerk van aardappeltelers.

Ondertussen onderzoekt Suez de mogelijke integratie van het MAD-proces in gemeentelijke afvalwaterzuiveringssystemen. Kuipers: "Door de hele keten erbij te betrekken, willen we een oplossing lanceren die echt voor iedereen werkt."

Het onderzoek, dat medio 2022 startte, heeft inmiddels alle belangrijke informatie in kaart gebracht. De afvalwaterstromen zijn gescreend op hun inhoud, de adsorptie-eigenschappen van magnetiet zijn bekend en het is duidelijk hoe desorptie kan plaatsvinden. Nu is het tijd om deze bevindingen in de praktijk te brengen.

Kuipers: "Dit adsorptie- en desorptieproces heeft de potentie om een mooi puzzelstukje te zijn bij het verduurzamen van zuiveringsprocessen en het hergebruiken van stoffen in afvalwater. Het blijft interessant hoe we de hele puzzel in elkaar gaan zetten: de mogelijkheden zijn eindeloos. Ik ben dus benieuwd voor welke andere afvalstromen dit een goede optie kan zijn."