Vijf nieuwe projecten voor energietransitie

In het najaar van 2024 gaan vijf nieuwe projecten binnen EnergyVille van start, gesteund door het Energietransitiefonds. Met onder meer KU Leuven, VITO, imec en UHasselt.

Trefwoorden: #energie, #EnergyVille, #imec, #KU Leuven, #project, #transitie, #UHasselt

Lees verder

nieuwe

( Foto: EnergyVille )

ENGINEERINGNET.BE - Het Energietransitiefonds is opgericht om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op vlak van energie binnen de federale energiebevoegdheden te steunen. Deze projecten gaan van start:

 • BeCoOptimal: integratie van AI en machine learning met fysisch-chemische modellen van batterijveroudering. Doel: nauwkeurige inschatting van de batterijstatus en optimalisatie van de controle door batterijoperatoren.
  Zo wordt het mogelijk om de totale eigendomskosten beter in te schatten, waardoor batterijbeheerders hun gebruik en voordelen kunnen optimaliseren. Partners: EnergyVille/VITO, Octave en Gigastorage. Duur: 3 jaar.
   
 • CEEP-IT: ontwikkelt klimaatneutrale energie-economiescenario’s met diverse mogelijke ontwikkelingen van energie-intensieve productie en diensten in België. Hiertoe worden verschillende modeltypen met elkaar verbonden: energiesysteemoptimalisatie, GCE en input-outputmodellen.
  Doel: bijdragen aan de analyse van de economische implicaties van de energietransitie, en aan meer robuuste energiesysteemplanning met beter onderbouwde projecties van de vraag naar energiediensten in de industrie. Partners: EnergyVille/VITO, ICEDD en het Federaal Planbureau. Duur: 3 jaar
   
 • CROCODILE: integratie van offshore-windenergie bevorderen door investeringsrisico’s in deze infrastructuur te verminderen.
  Analyse van de efficiëntie van het marktontwerp en de marktimplementatiekeuzes voor offshore netten, omtrent day-ahead-markten, balancering- en flexibiliteitsbehoeften, de impact op de benodigde reserveomvang en langetermijnstimulansen zoals energiekoopovereenkomsten.
  Formuleren van aanbevelingen om te zorgen dat offshore investeringen de welvaart van alle belanghebbenden ten goede komen. Partners: EnergyVille/KU Leuven, Otary RS, Ugent, EnergyVille/VITO, Cociter, Ecopower en Seacoop. Duur: 3 jaar.
   
 • GALILEO: onderzoekt het flexibiliteitspotentieel van industriële processen en oplossingen om dit te ontsluiten door technische, operationele, economische en regelgevende barrières aan te pakken. Combinatie van academische modellen met industriële cases uit energie-intensieve sectoren.
  Partners: EnergyVille/VITO, Aperam Stainless Belgium, Elia Transmission Belgium, ENTRAS, EnergyVille/KU Leuven, Nyrstar Belgium, Tiense Suikerraffinaderij en Tessenderlo Group. Duur: 2,5 jaar.
   
 • SWiM: onderzoek naar de combinatie van mariene technologieën en de integratie van Offshore Floating Photovoltaics in windparken. Modellering van de performantie van dergelijke systemen als functie van diverse omgevingsvariabelen, de grenzen aan de stroomproductie beoordelen op basis van de elektrische transmissieconnecties met de kust, criteria uitwerken voor verankering, regels definiëren voor plaatsbepaling en de potentiële milieueffecten evalueren.
  Partners: EnergyVille/KU Leuven, Imec, UHasselt, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, De Blauwe Cluster en Engie Laborelec. Duur: 2 jaar.